Порядок вирубки зелених насаджень в межах населених пунктів або за їх межами

06.10.2015 | Автор: Пулик Наталя
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Порядок вирубки зелених насаджень в межах населених пунктів або за їх межами - poryadok_virubki_zelenih_nasadgen_v_megah_naselenih_punktiv_abo_za_ih_megami_5612df0e31870.jpg

В деяких випадках, в процесі здійснення господарської діяльності, підприємству необхідно очистити земельну ділянку від деревини чи чагарнику для облаштування цієї території під організацію виробничого процесу або попередження усунення аварійної ситуації, яка може виникнути через такі зелені насадження. Наша стаття розгляне питання, які саме дозволи та погодження необхідно отримати юридичній особі або фізичній особі-підприємцю при здійсненні видалення зелених насаджень на земельних ділянках, які знаходяться в межах населеного пункту та за його межами.

Перш за все розберемося, що таке «зелені насадження». Згідно українського законодавства – це деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Необхідність обов’язкового оформлення дозволу (погодження) для здійснення видалення зеленого насадження передбачена ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Цією ж нормою також встановлюється спеціальний режим охорони та відновлення усіх зелених насаджень в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. Разом з вказаною нормою в Законах України«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища» також передбачаються окремі норми щодо охорони зелених насаджень або спеціального поводження з ними.

Користуйтесь консультацією: Право на землю: земельно-шнуровая, похозяйственная и реестровая книги

Порядок оформлення дозволу на видалення дерев, кущів, газонів і квітників у межах населених пунктах визначений Кабінетом міністрів України (Постановою від 1 серпня 2006 р. №1045із змінами та доповненнями), за межами населених пунктів визначається відповідними тимчасовими порядками, які затверджуються рішеннями на сесіях районних рад народних депутатів на підставі ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вказані регламенти отримання дозволів на видалення зелених насаджень за межами населеного пункту, як правило, повністю дублюють порядок затверджений Постановою КМУ від 01.09.2006р. №1045. Як приклад можна розглянути «Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Баранівського району Житомирської області», затверджений Рішенням 22сесії Баранівської районної ради від 28.01.2014 р. №463, або «Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Кагарлицького району Київської області», затверджений Рішенням Кагарлицької Районної ради від 17.06.2014р. № 478-39-VI.

Аналізуйте судовий акт: Збитки як відповідальність за шкоду природному середовищу і збитки у вигляді відновлювальної вартості є різними сумами та можуть стягуватись окремо за знищення дерев та інших зелених насаджень (Постанова ВГСУ №36/394)

Таким чином, як в межах населених пунктів, так і на території районів за межами населених пунктів правовий порядок визначає лише вісім випадків,при виникненні яких у підприємства або фізичної особи-підприємства та/або звичайного громадянина України виникає право видалити зелене насадження.
Перелік таких випадків вказаний у схемі 1:

Отже в разі, якщо потреби видалити зелене насадження на території земельної ділянки, якою користується підприємство,співпадає з одним із зазначених на схемі 1 випадків, тоді відповідні роботи здійснюються заінтересованою особою за наступним алгоритмом:

1. Оформлення дозвільної та виконавчої документації на видалення зелених насаджень;

2. Організація та виконання робіт з вирубки або знесення зелених насаджень та оформлення підприємством результатів видалення зелених насаджень.

Розглянемо більш детальніше кожний етап дій підприємства:

Етап перший – оформлення дозвільної та виконавчої документації на видалення зелених насаджень

При появі у юридичної особи потреби у видаленні зелених насаджень відповідальний працівник підприємства складає акт або доповідну на ім’я керівництва щодо необхідності проведення видалення зелених насаджень. Вказаний акт або доповідна оформлюється у письмовому вигляді, де обов’язково вказується мета та підстави для видалення дерев, чагарнику, кущів і т. ін. Наприклад, дотримання правил пожежної безпеки, або уникнення порушень техніки безпеки, тощо.

За результатами розгляду акту або доповідної керівник підприємства приймає рішення про видалення зелених насаджень.При цьому, видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці, здійснюється за рішенням власника земельної ділянки без сплати їх відновної вартості, оскільки відновна вартість сплачується при відведенні у власність або зміні цільового призначення такої земельної ділянки.

Натомість, якщо земельна ділянка, на якій знаходяться зелені насадження, перебуває у комунальній або державній власності, тоді керівник підприємства або фізична особа – підприємець приймає рішення про звернення до органів місцевої влади (за місцем адміністративно-територіального розташування зелених насаджень) для отримання дозволу на проведення видалення зелених насаджень.

Таке рішення оформлюється наказом по підприємству, яким визначається уповноважена особа за оформлення необхідної дозвільної документації в органах місцевої влади та на якого видається доручення на представництво юридичної особи в органах місцевої влади.

Слід пам’ятати, що відповідно до ч.4 ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» юридичним або фізичним особам дозволяється негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин), якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб. Оформлення акту обстеження Комісією проводиться після видалення такого зеленого насадження в установленому порядку.

Уповноважена особа підприємства на виконання наказу подаєдо місцевого органу влади заяву про прийняття рішення про видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка використовується юридичною особою або заяву про проведення обстеження зелених насаджень, визначення їх стану та відновної вартості. Заява про проведення обстеження зелених насаджень подається до органів місцевої владі і тоді, коли дозволяється здійснювати видалення зелених насаджень без отримання рішення про таке видалення з боку органів місцевої влади. Такі випадки вказані у схемі 2 до цієї статті.

Після подання підприємством відповідної заяви орган місцевої влади утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі – Комісія), до складу якої входять представники:

§ органу місцевої влади;

§ заявника, власника (користувача) земельної ділянки;

§ територіального органу Державної екологічної інспекції

§ балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень (у разі потреби).

Під час формування складу комісії, до моменту її утворення, орган місцевої влади протягом двох днів з моменту надходження заяви надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії.Територіальний орган Державної екологічної інспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Державної екологічної інспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

Аналізуйте судовий акт: Видалення (порубка) дерев здійснюється за рішенням власника земельної ділянки без сплати їх відновної вартості

У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою ст.34Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (див. схема 2), до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

В процесі роботи Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі – акт). Слід також зауважити, що при знесенні аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку обов’язково зазначається в складеному комісією акті.

Користуйтесь консультацією: Как получить бесплатный земельный участок?

Порядок визначення відновлювальної вартості зелених насаджень, так само як і форма акту,затвердженіНаказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. №127 «Про затвердження Методики визначення відновлювальної вартості зелених насаджень» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 року за №549/16565).

Відповідно до п.6 Постанови КМУ від 01.09.2006р. №1045 (із змінами та доповненнями) встановлені випадки, коли сплата відновної вартості зелених насаджень заявником не проводиться (див. схема 3).

По закінченню роботи Комісії кожному її члену надається один примірник акту. В разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії, один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції. Після цього голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення органу місцевої влади про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

З моменту надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень орган місцевої влади у місячний строк приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Після здійснення оплати відновлювальної вартості зелених насаджень та пред’явлення заявником платіжного документу органу місцевої влади, останній не пізніше наступного робочого видає заявнику Ордер на видалення зелених насаджень.

Етап другий: «Організація та виконання робіт з вирубки або знесення зелених насаджень та оформлення підприємством результатів видалення зелених насаджень»

Юридична особа або фізична особа – підприємець з моменту отримання ним Ордеру на видалення зелених насаджень отримує можливість проводити роботи з видалення зелених насаджень. Виконавець робіт з видалення зелених насаджень, строки виконання таких робіт, проведення благоустрою та озеленіння території, а також порядок використання вирубаної деревини визначається в Ордері на видалення зелених насаджень. Після закінчення виконання робіт визначених Ордером, останній закривається. Для цього підприємство по закінченню робіт звертається до установи, яка видала Ордер і остання ставить на ньому відповідну відмітку.

Користуйтессь консультацією: Довідка 6-зем. Порядок отримання

Таким чином для належної організації виконання робіт, визначених в Ордері на видалення зелених насаджень,по підприємству видається наказ, в якому зазначається:

§ терміни та порядок виконання робіт;

§ відповідальна особа з дотримання техніки безпеки;

§ використання технічних та товарно-матеріальних засобів підприємства, необхідних для проведення робіт.

Роботи з видалення зелених насаджень проводяться працівниками підприємства відповідно до регламенту встановленого наказом по підприємству, який в свою чергу визначається з урахуванням вимог Ордеру на видалення зеленого насадження та внутрішньої документації з питань охорони праці та техніки безпеки.

Крім того, у випадках коли підприємству передається у власність або на зберігання вирубана деревина або на юридичну особу покладено обов’язок з проведення утилізації такої деревини, тоді доцільно цим же наказом створити відповідну комісію, яка забезпечить облік та оприбуткування чи утилізацію товарно-матеріальних цінностей (ділової деревини, дров, тощо).Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей повинно здійснюватись з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV (із змінами та доповненнями).

Слід також пам’ятати, що за знищення або пошкодження зелених насаджень без дотримання встановленого порядку в населених пунктах, а також невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення, передбачається адміністративна відповідальність у вигляді накладення адміністративного штрафу:

§ на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн.)

§ на посадових осіб або фізичних осіб – підприємців – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн.).

Окрім сплати адміністративного штрафу на підприємство органами місцевої влади буде покладено обов’язок відшкодувати усі збитки, нанесені незаконним видаленням зелених насаджень, в тому числі вартість робіт виконаних відповідними організаціями, які можуть бути найнятті для відновлення благоустрою певної території. Розмір таких збитків органу місцевої влади може значно перевищити фактичну відновлювальну вартість зеленого насадження, тому, як на нашу думку, зневаження обов’язком оформити в установленому порядку дозвіл на видалення навіть одного дерева або куща може призвести до неочікуваних наслідків.

Користуйтесь консультацією: Дозвіл на зняття родючого шару грунту

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1