Покрокові дії - як створити фермерське господарство

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Покрокові дії - як створити фермерське господарство - 7e584e657c5f7b793f813ad03cbce3c9_608927ff35675.png

Аграрний сектор економіки вже не один рік є перспективною галуззю виробництва в нашій країні. Наприклад, за 2020 рік частка агросектора у ВВП України становила 13%, що говорить про потужність виробництва і інвестиції в аграрний сектор.

Однією з форм ведення сільськогосподарської діяльності є фермерське господарство, що являє собою виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку і реалізацію з метою отримання прибутку. Як відомо, будь-яка діяльність з метою отримання прибутку вимагає належної організації та державної реєстрації підприємства. Як відкрити фермерське господарство розглянемо в цій консультації.

Зміст:

Нормативне регулювання

ЗУ «Про фермерське господарство» детально врегульований порядок створення і ведення діяльності фермерського господарства.

Фермерське господарство (далі - ФГ) - підприємницька діяльність громадян, які мають бажання виробляти сільськогосподарську продукцію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та / або користування.

Право на створення ФГ надано всім працездатним особам, яким виповнилося 18 років. Створити ФГ може як один громадянин, так і декілька, але за умови, що вони є родичами або членами сім'ї.

Користуйтеся консультацією: Будинок отримали в подарунок, а право на землю під ним - не оформлене. Що робити?

Перед тим як відкрити селянське господарство його засновникам варто вирішити кілька ключових завдань:

1. Визначитися з юридичною формою ФГ.

 • ФГ - юридична особа. Діє підприємство на підставі статуту. Членами ФГ є родичі і члени сім'ї в розумінні ст. 3 ЗУ «Про фермерське господарство».
 • ФГ - без створення юридичної особи (сімейне фермерське господарство). До членів такого підприємства відносяться фізична особа підприємець та члени її сім'ї. Діяльність такого підприємства регулюється договором (декларацією) між ФОП та членами його сім'ї.
 • Сімейне ФГ - юридична особа. Членами такого ФГ є члени однієї сім'ї, і діє підприємство на підставі статуту.

2. Визначитися з членами ФГ, і зібрати збори, на яких затвердити статут і призначити голову.

3. Оформлення земельної ділянки для початку діяльності.

4. Державна реєстрація ФГ.

Далі розглянемо більш детально ці пункти і як створити фермерське господарство з нуля.

Хто може бути головою ФГ?

За своєю суттю голова - це директор. Він виступає від імені ФГ, укладає договори тощо. Головою може бути як засновник ФГ, так і інша особа (головне щоб ця «особа» була зазначена в статуті (ст. 4 ЗУ «Про фермерське господарство»)).

Головою сімейного ФГ без статусу юридичної особи може бути член сім'ї, зареєстрований як ФОП. Це визначається в договорі про створення сімейного ФГ.

Склад майна (складеного капіталу)

Порядок формування майна (складеного капіталу) вказується в статуті. Приблизний перелік активів, які можуть входити до складу майна ФГ, прописані в ст. 19 закону України «Про фермерське господарство». На практиці, слід більш детально прописувати перелік майна ФГ, також вказуючи, що у власності ФГ може бути будь-яке майно, необхідне для ведення діяльності такого ФГ.

Також слід врахувати, що стаття 20 ЗУ «Про фермерське господарство» вимагає, щоб в статуті ФГ містилися: терміни передачі членами ФГ майнових прав; розмір частки майна ФГ і порядок її отримання членами ФГ в разі його ліквідації або виходу з ФГ; порядок володіння, користування і розпорядження таким майном.

Крім цього, ст. 19 ЗУ «Про фермерське господарство» передбачено, що до складу майна ФГ можуть входити право користування землею, будівлями, спорудами, обладнанням ... З цього випливає, що засновник (член) ФГ може передати в капітал ФГ не тільки майно, а й право на нього, що також слід врахувати в статуті господарства.

Бізнес план фермерського господарства, в ньому необхідно враховувати такі елементи як: напрямки діяльності, покупка необхідного обладнання, набір необхідного персоналу, фінансовий план, основні витрати і доходи, порядок збуту продукції, оцінка можливих ризиків тощо.

Оформлення прав на землю фермерським господарством

Без землі будь-яке фермерське господарство не може вести свою діяльність. Земля під фермерство повинна бути належним чином оформлена, щоб уникнути рейдерського захоплення і інших протизаконних дій.

Реалізація громадянином права на створення ФГ безпосередньо пов'язана з передачею такій фізичній особі земельної ділянки для ведення фермерського господарства.

До складу земель фермерських господарств входять:

 • земельні ділянки, які у власності ФГ як ЮО;
 • земельні ділянки, які у власності громадян - членів ФГ;
 • земельні ділянки, які в користуванні фермерського господарства на правах оренди, емфітевзису.

Земельні ділянки: з яким цільовим призначенням можуть бути використані для цілей фермерства?

З огляду на перелік земельних ділянок, які можуть бути у власності ФГ (ч.1 ст.12 «Про фермерське господарство»), то до складу земель фермерського господарства можуть входити такі ділянки:

 • для ведення фермерського господарства;
 • товарного с/г виробництва;
 • особистого селянського господарства;
 • земельні частки (паї).

Оскільки до складу земель ФГ можуть входити тільки землі сільськогосподарського призначення, то теоретично всі землі с/г призначення, відповідно до класифікатора видів цільового призначення можуть передаватися ФГ у власність або користування. На практиці ж, в основному землі якими користується ФГ - це землі для особистого селянського господарства або (і) для ведення фермерського господарства (передані раніше членам такого ФГ). Наприклад, землі для садівництва для цілей ведення фермерства не передаються, оскільки земля для садівництва може купуватися на безкоштовній основі площею не більше 0,12 га, що виключає можливість використання такої землі для фермерства в зв'язку з малою площею.

Суперечливою слід зазначити частину 2 ст.12 ЗУ «Про фермерське господарство», що права володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство. Якщо трактувати буквально цю норму, то ФГ має право використовувати всі земельні ділянки, які у власності його членів, наприклад, ділянки на яких розташовані будинки членів ФГ. Вважаємо це абсурдним, тому що жодного відношення до таких земель ФГ не має, а веде свою безпосередню діяльність на землях, відведених для цілей фермерства.

Користуйтеся консультацією: Земля в спадок і як оформити право власності на пай

Тому слід правильно визначати правовий режим землі для фермерства, формуючи земельний банк і також прописувати це у статуті.

Часто відбувається так, що у членів ФГ вже є земельні ділянки сільськогосподарського призначення та такими ділянками може користуватися ФГ на праві цивільно-правових договорів. Законодавством не передбачено автоматичного виникнення у ФГ права володіння або користування земельними ділянками, які належать його членам. Тому в повній мірі логічно, що перехід права володіння або користування земельною ділянкою від члена до ФГ повинен здійснюватися за волевиявленням самого члена ФГ згідно цивільного законодавства.

Найбільш доречними в таких ситуаціях є оренда або емфітевзис. Сторонами в таких договорах виступають ФГ і член такого ФГ. Також може мати місце підписання договору про спільну діяльність.

З огляду на те, що всі права підлягають державній реєстрації, то право користування ділянкою, що належить члену ФГ, виникне у такого ФГ тільки після державної реєстрації.

Також, громадяни - члени ФГ можуть отримати безоплатно у власність земельну ділянку в розмірі земельної частки (паю) із земель державної і комунальної власності. Якщо ж громадянин вже має на праві приватної власності пай, та отримати безкоштовно ще одну ділянку він не може.

Ще один варіант оформлення земельних ділянок фермерським господарством - це внесення земельних ділянок до складеного капіталу ФГ. Ст. 19 ЗУ «Про фермерське господарство» передбачено порядок формування капіталу ФГ, члени ФГ можуть передати до складу майна також право користування на землю. Таким чином, члени ФГ як свій внесок до складеного капіталу можуть передати право користування землею.

Звертаємо увагу - до вступу в силу закону про ринок землі (не раніше 01.07.2021) члени ФГ не мають права передавати в капітал ФГ земельні долі:

 • для ведення товарного с/г виробництва;
 • земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства.

Підсумуємо все вище описане. Є кілька способів оформлення землі фермерським господарством:

 • Внесення права користування земельною ділянкою до складеного капіталу;
 • Оренда, емфітевзис земельних ділянок, які належать членам ФГ фермерським господарством;
 • Оформлення права приватної власності на землю фермерським господарством як юридичною особою на даний момент неможливо у зв'язку з мораторієм. Але з 2024 року це право буде надано юридичним особам України.

Державна реєстрація фермерського господарства

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Для реєстрації (за місцем проживання засновника або за місцем знаходження земельної ділянки) потрібно подати такі документи:

 • заяву на проведення реєстрації юридичної особи;
 • протокол загальних або установчих зборів;
 • 2 примірники статуту або установчого договору;
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору;
 • правовстановлюючі документи на землю (державний акт на право приватної власності, державний акт на право постійного користування землею або копія договору оренди, емфітевзису).

Державна реєстрація здійснюється протягом не більше 5 робочих днів, підприємство вноситься до реєстру, видається свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства.

Після створення ФГ його засновник набуває статусу голови.

Порядок державної реєстрації сімейного ФГ можна прочитати на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Якщо Вам потрібна індивідуальна консультація, скористайтеся послугою порталу Протокол "Тендер на юридичну послугу".

Автор консультації: Марія Дубенкова

Джерело: юридичний ресурс Протокол

2594
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0