Головна Блог ... Аналітична стаття Дайджести Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 13 по 19 серпня 2022 року Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублі...

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 13 по 19 серпня 2022 року

Відключити рекламу
 - a510f565bd44126b8ea6a48aed7cd8b1.jpg

Велика палата потрохи починає самоочищатись після уходу Данішевської та частини науковців зі збоченими амбіціями, на мій погляд. Після наругою над юрисдикцією, судді, мабуть, від байдикування почали висновувати питання ефективного способу захисту та гадання того, чого насправді хоче позивач. Але в цьому огляді від цього відійшли та захистили права пенсіонера не дивлячись на наявність постанови КМУ, що суперечить Закону і Конституції. Нарешті верховенство Закону перемогло верховенство безправ'я.

Крім того, в огляд увійшла практика ВС-КГС за травень — червень 2022 року, ВС-КАС у справах зі спорів за участю уповноважених органів Фонду соціального страхування України за лютий 2018 року – червень 2022 року, ВС-КЦС щодо спорів, які стосуються позбавлення (поновлення) батьківських прав, оспорювання батьківства з 2019 року по липень 2022 року та огляд рішень ЄСПЛ за квітень – травень 2022 року й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС щодо видачі військкоматом нової довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення та направленні її до ПФ

Справа № 520/2098/19

Прекрасне рішення дійсно обгрунтоване верховенством Закону та прав людини, а не верховенством безправ'я, яке можна застосовувати у практиці й в інших правовідносинах. Велика палата прямо зазначила що навіть не скасований судом нормативний акт, що протирічить Закону та Конституції й правам людини не підлягає застосуванню.

Це вже буде підстава повної переатестації та звільнення всіх суддів, що у своїх рішеннях як на підставу відмови у позові посилались на ніби не скасування постанови чи наказу, які суперечать нормам Конституції України.

Крім того, це рішення прибирає всі недолуги висновки щодо неефективного способу захисту, які буди вигадані суддями трирічками заради власних збочених амбіцій, інакше б суд повинен був зазначити, що примушування видачі довідки це неефективно, а потрібно вимагати відразу перерахунку пенсії.

З уходом Данішевської суд починає очищатись від безглуздості та маразму, на мій погляд.

Верховний Суд неодноразово наголошував, що суди не повинні застосовувати положення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції та законам України, незалежно від того, чи оскаржувались такі акти в судовому порядку та чи є вони чинними на момент розгляду справи, тобто згідно з правовою позицією Верховного Суду такі правові акти (як закони, так і підзаконні акти) не можуть застосовуватися навіть у випадках, коли вони є чинними (постанови від 12.03.2019 у справі № 913/204/18, від 10.03.2020 у справі № 160/1088/19).

Отже, з урахуванням вимог статті 7 КАС, а також того, що Верховний Суд постановою від 12 листопада 2019 року у справі № 826/3858/18 встановив, що пункти 1, 2 Постанови № 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку № 45 є протиправними й такими, що не відповідають правовим актам вищої юридичної сили, суди у період чинності цих норм постанови Кабінету Міністрів України повинні застосовувати Закон № 2262-ХІІ (безвідносно до того, чи скасовані ці норми судом), хоч ці норми й не були скасовані на момент спірних правовідносин.

Враховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що в разі коли спеціальним Законом № 2262-ХІІ передбачено право, форми і види пенсійного забезпечення, але не унормовано розміру й видів складових перерахунку пенсії та віднесено визначення підстав для такого перерахунку до повноважень Кабінету Міністрів України, то підвищення розміру грошового забезпечення та/або введення додаткових видів грошового забезпечення відповідним категоріям військовослужбовців без прийняття відповідного урядового рішення не зумовлює для уповноваженого органу обов`язку вчинити дії, спрямовані на видачу довідки для проведення перерахунку пенсії.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз'яснення:

Огляд судової практики ВС-КГС за травень - червень 2022 року

В огляді вміщено найважливіші правові висновки, сформульовані під час розгляду господарських справ, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Серед них – позиції щодо:

✅ набуття державою права власності на затонуле майно в силу положень статті 125 Кодексу торговельного мореплавства України;

✅ обмежень прав власника в разі постановлення ухвал про арешт активів і їх передачу в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

✅стягнення компенсації за незаконне використання творів;

✅підстав припинення іпотеки;

✅умов повернення гарантійного внеску переможця електронного аукціону;

✅ способу захисту порушеного права споживача електричної енергії в разі його незгоди з фактом безоблікового споживання електричної енергії;

✅ оплати послуг розподілу природного газу в разі зміни власника об’єкта, підключеного до газорозподільних систем;

✅ початку перебігу позовної давності для стягнення акціонером-спадкоємцем дивідендів та поважних причин пропуску строку позовної давності;

✅ компетенції наглядової ради товариства стосовно ухвалення рішення про припинення повноважень члена дирекції та розірвання з ним трудового договору;

✅ підстав для стягнення шкоди, заподіяної лісу внаслідок вирубки не відведених у рубку дерев;

✅ джерел отримання відомостей для розрахунку маси наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

✅можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута без визначення джерел оплати послуг арбітражного керуючого;

✅ ведення реєстру вимог кредиторів;

✅ арешту майна боржника під час виконавчого провадження;

✅ відсутності обов’язку в позивача доплачувати суму судового збору, якщо на момент пред’явлення позову встановити точну дійсну ціну позову було неможливо, і вимоги внести на депозитний рахунок суду грошову суму при розгляді позову про переведення прав та обов’язків покупця.

Крім того, огляд містить також декілька важливих висновків об’єднаної палати КГС ВС щодо:

✅ умов, за яких податкова накладна може бути допустимим доказом для встановлення факту постачання товару покупцю та його прийняття ним;

✅ підстав для оплати послуг із проведення криголамних робіт у період оголошеної льодової кампанії;

✅ накладення арешту на нерухоме майно як належного заходу забезпечення позову про стягнення коштів.

Дайджест правових позицій ВП-ВС за червень – липень 2022 року

Серед них – позиції щодо:

✅ порядку поділу неподільної речі, яка є спільною сумісною власністю колишнього подружжя;

✅ відшкодування Україною моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи під час збройного конфлікту з РФ;

✅ можливості встановлення у кредитному договорі комісії за обслуговування кредиту;

✅ накладення арешту на кошти, що становлять заробітну плату боржника, після фактичного здійснення утримань із неї за виконавчими документами;

✅ можливості стягнення витрат на професійну правничу допомогу при закритті апеляційного провадження у справі;

✅ визначення відповідальної за шкоду особи, якщо страхова компанія фактично не здійснює страхову діяльність, позбавлена членства в Моторному (транспортному) страховому бюро України та/або ліцензії, визнана банкрутом та/або ліквідована як юридична особа;

✅ належного способу захисту в разі оскарження рішень президії та загальних зборів адвокатського об’єднання і поширення судового контролю на відносини щодо обмеження прав членів адвокатського об’єднання, зокрема права на користування приміщеннями й іншим майном;

✅ юрисдикції суду у спорах про оскарження рішення зборів власників земельних часток (паїв) колективного сільськогосподарського підприємства, яке припинило існування, стосовно виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель цього підприємства тощо.

Огляд рішень ЄСПЛ за квітень – травень 2022 року

Для зручності в користуванні всі рішення систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У справі GLOVELI v. Georgia ЄСПЛ зробив висновок про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції (право на справедливий суд), адже заявниця не могла оскаржити рішення Вищої ради правосуддя про відмову в призначенні на посаду судді. В цій справі ЄСПЛ наголосив на важливості процесуальної справедливості у справах про відбір і призначення суддів.

Відсутність порушення статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів) констатував ЄСПЛ у справі NIT S.R.L. v. The Republic of Moldova, в якій мовлення телеканалу компанії-заявниці було припинено через недотримання нею принципу плюралізму та надмірну критику Уряду. ЄСПЛ визнав, що національні органи влади врівноважили необхідність захисту плюралізму й прав інших осіб, з одного боку, та право компанії-заявника на свободу вираження поглядів, з іншого. Так само ЄСПЛ не констатував порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції (захист власності) через відкликання ліцензії телеканалу, оскільки компанія-заявник упродовж трьох років не дотримувалася ліцензійних вимог.

ЄСПЛ у своїй усталеній практиці неодноразово наголошує, що гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції право на доступ до суду не є абсолютним і може підлягати обмеженням. Важливо, аби такі обмеження мали легітимну мету, були пропорційними та не настільки широкими, щоб завдати шкоду самій суті цього права. Однак у справі DRAGAN KOVAČEVIĆ v. Croatia ЄСПЛ визнав, що таке право заявника, який мав психічні розлади, було порушено через те, що в конституційному провадженні з оскарження рішень національних судів про позбавлення його цивільної дієздатності йому не було відшкодовано судові витрати.

Огляд судової практики ВС-КЦС за перше півріччя 2022 року

В огляді вміщено найважливіші правові висновки КЦС ВС, систематизовані за категоріями справ для зручного користування та ознайомлення.

Огляд судової практики ВС-КАС у справах зі спорів за участю уповноважених органів Фонду соціального страхування України за лютий 2018 року – червень 2022 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій Касаційного адміністративного суду у складі ВС, сформульованих під час розгляду цієї категорії адміністративних справ.

Так, у спорах у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності звернено увагу, зокрема, на:

✅ можливість використання путівок для лікування в період, що виходить за межі відпустки;

✅ визначення страхового стажу працівників для оплати їм листків непрацездатності;

✅ умову для виникнення права на отримання матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (вагітність та пологи).

У спорах у сфері нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, наведено, серед іншого, правові висновки про:

✅ порядок обчислення середньоденної заробітної плати (доходу) для призначення щомісячної страхової виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності;

✅ забезпечення права на соціальне страхування незалежно від місця проживання особи та місця, де стався нещасний випадок;

✅ визначення кола осіб, які мають право на отримання страхових виплат у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві.

У спорах, пов’язаних зі стягненням капіталізованих платежів, акцентовано, зокрема, на:

✅ неправомірності стягнення капіталізованих платежів у разі ліквідації юридичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності;

✅ капіталізації платежів у випадках ліквідації юридичних осіб та припинення діяльності фізичних осіб – підприємців.

Огляд судової практики ВС-КЦС щодо спорів, які стосуються позбавлення (поновлення) батьківських прав, оспорювання батьківства з 2019 року по липень 2022 року

До огляду внесено низку важливих правових висновків КЦС ВС, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики. Серед цих висновків слід виокремити такі:

✅ у спорах щодо позбавлення батьківських прав зауважено, що відсутність протягом тривалого часу піклування про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя; незабезпечення необхідним харчуванням, медичним доглядом, лікуванням дитини, що надалі може негативно вплинути на її фізичний розвиток як складову частину виховання; недостатнє спілкування з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; ненадання дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; несприяння засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі є підставами для позбавлення батьків / одного з батьків батьківських прав;

✅ у спорах щодо поновлення батьківських прав указано, що особа, яку позбавлено батьківських прав, має право звернутися до суду з позовом про їх поновлення. Розглядаючи такі справи, суди зобов’язані перевіряти, наскільки змінилися поведінка такої особи й обставини, що були підставою для позбавлення її батьківських прав, а також думки другого з батьків та інших осіб, з якими проживає дитина, враховуючи, крім цього, інтереси і думку самої дитини, якщо вона її може висловити;

✅ у спорах щодо встановлення / визнання батьківства акцентовано, що чоловік, який не знав про своє батьківство тривалий час та не реалізовував свої права на судовий захист протягом року від дня народження дитини, має право в межах одного року від дня, коли він дізнався про своє батьківство (ч. 2 ст. 129 СК України), звернутися до суду з позовом про визнання батьківства;

✅ у спорах щодо виключення запису про батьківство зазначено, що в разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, записаною батьком, та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження, а в іншому випадку – відмовляє в задоволенні позову.

‼ Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов'язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

 • 1434

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 1434

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні аналітичні статті

  Дивитись усі статті
  Дивитись усі статті
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст