19.03.2018 | Автор: Юрист юридичної компанії "Бі ен Сі" Куцмида Вадим Ігорович
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram youtube

Генеральний штаб Збройних сил України у листі від 27.09.2017 р. № 321/5989 надав роз’яснення щодо деяких питань ведення військового обліку працівників у роботодавця.

Генеральний штаб Збройних сил України у листі від 27.09.2017 р. № 321/5989 надав роз’яснення щодо деяких питань ведення військового обліку працівників у роботодавця.

1. Чи дійсно призовники та військовозобов'язані, з якими укладено трудовий договір, підлягають військовому обліку в роботодавця? Чи дійсно призовники та військовозобов'язані, з якими укладено договір цивільно-правового характеру, не підлягають військовому обліку в роботодавця?

Пунктом 5 статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 15 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року N 921 (далі - Порядок), державним органам, а також підприємствам, установам та організаціям, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, визначено організовувати і безпосередньо вести персональний військовий облік призовників і військовозобов'язаних, що у них працюють.

Військовий облік громадян, з якими укладено договір цивільно-правового характеру, не ведеться.

2. Чи дійсно фізичні особи - підприємці військовий облік не ведуть?

Ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних за місцем роботи визначено на усіх підприємствах, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

3. Відповідальність за організацію ведення військового обліку у роботодавця покладається саме на керівника?

Згідно з пунктом 5 статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності - у тому числі на громадян-підприємців та інших самозайнятих осіб.

4. Навчальні заклади окремо ведуть персональний облік військовозобов'язаних та призовників за місцем навчання, а органи місцевого самоврядування у визначених випадках - персонально-первинний облік військовозобов'язаних та призовників за місцем проживання.

Це означає, що такі установи або органи ведуть два види військового обліку:

перший - персональний облік працевлаштованих за трудовим договором призовників та військовозобов'язаних;

другий - облік призовників та військовозобов'язаних за місцем навчання або за місцем проживання?

Пунктом 4 статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" визначається, що персонально-первинний облік ведеться органами місцевого самоврядування за місцем проживання призовників і військовозобов'язаних у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати. Персональний облік ведеться підприємствами, установами, організаціями і навчальними закладами незалежно від підпорядкування і форм власності за місцем роботи або навчання призовників і військовозобов'язаних.

5. Для працівника, на якого будуть покладені обов'язки з ведення військового обліку, розробляється Інструкція особи, відповідальної за ведення військового обліку. У ній вказують обов'язки, що покладені на такого працівника в частині ведення військового обліку. Працівника ознайомлюють з нею під підпис.Чи є наявність такої Інструкції обов'язковою? Чи можна "продублювати" обов'язки з ведення військового обліку в окремій Інструкції?

Посадова інструкція - це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації. Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду.

6. Чи дійсно така штатна одиниця може належати або до кадрової служби, або до спеціально створеного військово-облікового підрозділу? Для такої посади підійде код КП 3439 "Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних"? Під таку посаду має бути розроблена посадова інструкція?

Покладання обов'язків щодо ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях на посадову особу кадрового підрозділу, служби управління персоналом або військово-облікового підрозділу (відділу, сектору, групи тощо) визначено пунктами 11 і 12 Порядку.

 Державні органи, підприємства, установи та організації зобов'язані в 7-денний строк інформувати відповідні районні (міські) військкомати про призначення, переміщення та звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Чи дійсно затвердженої форми такого інформування немає? Чи можна інформувати військкомат у довільній формі? Чи є допустимим надіслати виписку з відповідного наказу?

Форма інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів державними органами, підприємствами, установами та організаціями про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку, не встановлена і може мати довільну форму, у тому числі витяг з наказу.

7. Чи дійсно особа (особи), відповідальна за ведення військового обліку, зобов'язана перевіряти при прийнятті на роботу наявність військово-облікових документів:

• у призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;

• у військовозобов'язаних - військового квитка (тимчасового посвідчення)?

Чи слід роботодавцю зробити копії військово-облікових документів та підшити їх в особову справу новоприйнятого співробітника?

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць) та приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки визначено пунктом 37 Порядку.

Обов'язкова наявність у особовій справі копії військового квитка для військовозобов'язаних та призовників передбачена Порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 р. N 64.

8. Чи дійсно повідомлення до військкомату подають при зміні облікових даних призовників та військовозобов'язаних, прийнятих на роботу або звільнених з роботи? Проте відомості про зміни в даних працівника роботодавець подає щомісячно до 5 числа за спеціальною формою? При прийнятті (звільненні) працівника (призовника чи військовозобов'язаного) відповідальний за ведення військового обліку формує письмове повідомлення окремо щодо кожного такого прийнятого (звільненого) працівника в довільній формі за підписом керівника і подає у військкомат за місцем реєстрації (прописки) призовника чи військовозобов'язаного? Розрив між моментом прийняття (звільнення) та моментом відправлення повідомлення (у тому числі поштою) не може бути більше 7 календарних днів? Якщо останній день подання повідомлення припадає на вихідний чи святковий день, то слід направляти повідомлення заздалегідь? Немає необхідності надсилати таку інформацію з повідомленням про вручення?

Надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу), визначено пунктом 37 Порядку. Інформування державними органами, підприємствами, установами та організаціями військових комісаріатів про зміну даних щодо сімейного стану призовників і військовозобов'язаних, місця їх проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади здійснюється також повідомленнями про зміну облікових даних щомісяця до 5 числа.

Строк відправки повідомлень не має перевищувати визначений семиденний термін. Відправка листів щодо питань військового обліку з повідомленням про вручення не визначається чинним законодавством.

8
Подобається
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення