Частка, яка належить самому товариству, не наділяє його корпоративними правами щодо самого себе - участю в управлінні та іншими правомочностями (ВС КГС справа № 904/1112/20 від 28.07.2021 р.)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

А відтак - голоси, які припадають на таку частку, не враховуються при голосуванні на загальних зборах з будь-яких питань - до такого висновку дійшов ВС КГС у цій справі.

Фабула судового акту: Один із учасників товариства з додатковою відповідальністю (далі - «ТДВ») подав позов до суду, з метою визнання недійсним рішення загальних зборів такого ТДВ. На погляд учасника (а він володів 41,45% статутного капіталу ТДВ), його права були порушенні у зв’язку із неповідомленням його про проведення зборів та прийняттям рішення недостатньою кількістю голосів. Так, за спірне рішення, в тому числі, про зміну керівника ТДВ - голосували лише чотири учасники, яким у сукупності належить 41, 2123%. Тому позивач наголошував, що рішення не могло бути прийнято такою кількістю голосів і вимагав визнати його недійсним.

Рішенням суду першої інстанції (підтриманим рішенням суду апеляційної інстанції) позов задоволено - спірне рішення загальних зборів учасників ТДВ визнано недійсним.

Один із тих учасників, які проголосували «за» наголошував на дійсності і законності рішення загальних зборів ТДВ. Достатність голосів для прийняття рішення (зокрема про зміну керівника ТДВ) він пояснювали тим, що частка у розмірі 13,31803% статутного капіталу ТДВ належала самому товариству та не мала враховуватись при голосуванні у його вищому органі з огляду на те, що товариство не володіє правами учасника (володіння часткою не наділяє його правами учасника). З огляду на це - на зборах були присутні учасники (їх представники), які мали достатню кількість - 52,1582% голосів. Свої висновки такий учасник виклав в касаційній скарзі.

ВС КГС доводи касаційної скарги підтримав, та скасував рішення судів попередніх інстанцій.

Мотивував ВС КГС наступним: Керуючись частиною 3 ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" можна зробити висновок, що Товариство може придбати частки учасників без зменшення свого статутного капіталу, лише якщо одночасно сформує резервний капітал і, в такому випадку, відчуження такої частки має бути здійснене товариством протягом року. В іншому ж випадку, придбання частки учасника завжди створює обов`язок товариства щодо зменшення статутного капіталу.

При цьому, не можна ототожнювати частку учасника в статутному капіталі товариства із часткою, яка належить самому товариству у цьому товаристві.

Така частка, яка належить товариству, не наділяє його корпоративними правами (ст. 167 ГК України) - участю в управлінні та іншими правомочностями, передбаченими законом і статутними документами щодо самого себе та перебуває у власності товариства тимчасово (протягом року).

Товариство не є учасником щодо самого себе - навіть при нереалізації належної частки протягом 1 року. Наявність у нього частки не наділяє його правами і обов'язками учасника, оскільки це суперечить сутності корпоративних правовідносин.

Отже у цій справі: З аналізу вказаної норми матеріального права - ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вбачається, що володіння товариством часткою у своєму статутному капіталі є обмеженим як тимчасовістю (один рік з моменту придбання з обов'язком її відчуження), так і порядком корпоративного управління (неможливість голосування на загальних зборах цього товариства). Отже голоси, які припадають на частку, яка належать самому товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників з будь-яких питань.

Аналізуйте судовий акт: У разі порушення переважного права на купівлю частки ТОВ учасник має право пред’явити позов про переведення прав та обов’язків покупця частки у статутному капіталі (КГС/ВС у справі № 909/863/19 від 15.07.2021);

Чим керуватись: статутом ТОВ чи положеннями ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"? (ВС/КГС у справі №910/4446/20 від 07.07.2021);

Визнання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу укладеним на запропонованих продавцем умовах неможливе, якщо сторони не обмінювались проектами угоди та не визначали істотні умови договору (ВС/КГС, № 911/178/20);

​​Учасники товариства не можуть скасувати попереднє рішення про виплату дивідендів учаснику, який вийшов зі складу учасників (ВС/КГС, справа № 908/1027/17, від 23.05.18).

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року

м. Київ

Справа № 904/1112/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючий - Стратієнко Л.В.,

судді: Губенко Н.М., Кібенко О.Р.,

за участю секретаря судового засідання - Юдицького К.О.,

за участю представників:

позивача - Іорданова К.І.,

відповідача - Данилової К.А.,

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Трубакова Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД),

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області

(суддя - Ліпинський О.В.)

від 02.09.2020

та постанову Центрального апеляційного господарського суду

(головуючий - Верхогляд Т.А., судді - Білецька Л.М., Чередко А.Є.)

від 01.02.2021,

за позовом Компанія GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП),

до Товариства з додатковою відповідальністю "Центральний універмаг",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)

про визнання недійними рішень позачергових загальних зборів,

В С Т А Н О В И В:

у лютому 2020 року Компанія GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ "Центральний універмаг", оформлених протоколом від 29.10.2019.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є учасником ТДВ "Центральний універмаг" з часткою у статутному капіталі у розмірі 41,45%, що підтверджується статутом товариства та відомостями з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Посилається на те, що 21.12.2019 державний реєстратор П`ятихатської районної державної адміністрації без відома Компанії GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) намагався вчинити реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - зміна керівника товариства з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 . Вказує, що ознайомившись із документами, які стали підставою для вчинення вказаної реєстраційної дії, дізнався, що 29.10.2019 були проведені позачергові загальні збори ТДВ "Центральний універмаг", на які були запрошені лише чотири учасники товариства, яким загалом належало 45, 2123% статутного капіталу товариства (в протоколі від 29.10.2019 було неправомірно збільшено частки присутніх учасників на позачергових загальних зборах 29.10.2019 та вказано про присутність на них учасників, які володіють 52,1582% статутного капіталу). Вважає, що позачергові загальні збори від 29.10.2019 відбулись за відсутності кворуму для їх проведення та достатньої кількості голосів для прийняття на них рішень, що є безумовною підставою для визнання недійсними рішень, прийнятих на зборах. На думку позивача, рішення позачергових загальних зборів, оформлені протоколом від 29.10.2019, прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, Статуту товариства, порушують права позивача як учасника товариства. Крім того, позивач посилається і на неповідомлення його про проведення зборів 29.10.2019, в результаті чого він був позбавлений права взяти в них участь.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.09.2020, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2021, позов задоволено.

Визнано недійсними рішення, прийняті на позачергових загальних зборах учасників (засновників) ТДВ "Центральний універмаг", оформлені протоколом від 29.10.2019.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний господарський суд, виходив, зокрема, з того, що прийняті оскаржуваними зборами рішення не відносяться до питань, передбачених п.п. 2, 3, 4, 5, 10, 13 ч. 2 ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та мали прийматися більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Водночас, рішення з усіх питань порядку денного прийняті лише 45,2123 % голосів, тобто, меншістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, що є порушенням ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та підставою для визнання цих рішень недійсними. Зокрема, суди вказали, що під час визначення загальної кількості голосів учасників ТДВ "Центральний універмаг" не враховувалися голоси, що припадають на частку в розмірі 13,31803 %, яка належить самому ТДВ "Центральний універмаг" та мала б враховуватись з огляду на вимоги ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Також суд першої інстанції зазначив, що позивачем не доведено порушення процедури скликання оскаржуваних ним зборів ТДВ "Центральний універмаг".

06.04.2021 Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) подала касаційну скаргу на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.09.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2021, в якій просить вказані судові рішення скасувати та у задоволенні позову відмовити.

Підставами для скасування судових рішень зазначає, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування ч. 3 ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" в частині неврахування частки, що належить самому товариству під час голосування і визначенні кворуму у вищому органі товариства, у подібних правовідносинах відсутній (п. 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України). На думку скаржника, суди дійшли помилкового висновку щодо відсутності необхідної кількості голосів для прийняття оскаржуваних рішень. Вважає, що станом на 29.10.2019 частка у розмірі 13,31803% статутного капіталу ТДВ "Центральний універмаг" належала самому товариству та не мала враховуватись в голосуванні у його вищому органі з огляду на те, що товариство не володіє правами учасника (володіння часткою не наділяє його правами учасника). З урахуванням вказаного, позивач зазначає, що на зборах були присутні учасники (їх представники), які мали для голосування на зборах 52,1582% голосів учасників товариства, що мають право голосу. Зазначає, що розрахунок голосів учасників на зборах 29.10.2019 було здійснено відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Стверджує, що частка в розмірі 13, 31803%, яка належить товариству, була придбана товариством іншим шляхом, ніж в порядку, передбаченому п.п. 1, 2 ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", на який вказує суд (не викуп за рахунок резервного капіталу, а шляхом виключення учасників з товариства на підставі ст. ст. 64, 65 вказаного Закону, про що свідчить протокол загальних зборів ТДВ "Центральний універмаг" № 2 від 20.05.2014). Вказує, що відповідно до Статуту, товариство не має повноважень приймати участь у голосуванні, зокрема, з питань зміни керівництва, адже, директор не повинен голосувати сам за себе, а повинен обиратись учасниками товариства. На думку Компанії ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), обмеження щодо використання товариством своєї частки не суперечать ч. 3 ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", на що помилково посилаються суди, а заповнює прогалину в чинному законі, відповідає принципу справедливості, добросовісності і розумності.

27.07.2021 до Верховного Суду від ТДВ "Центральний універмаг" надійшов відзив на касаційну скаргу. Оскільки він поданий поза межами строку, встановленого в ухвалі Верховного Суду від 15.06.2021, а клопотання про продовження такого строку відповідач не заявляв, то суд касаційної інстанції залишає такий відзив без розгляду на підставі ч. 2 ст. 118 ГПК України.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників учасників справи, перевіривши наявність зазначеної у касаційній скарзі підстави касаційного оскарження судових рішень (п. 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України), дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно задовольнити з огляду на таке.

Обґрунтовуючи наявність підстави для касаційного оскарження згідно з п. 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України, скаржник вказує, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування ч. 3 ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"в частині неврахування частки, що належить самому товариству під час голосування і визначення кількості голосів учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, у вищому органі товариства, у подібних правовідносинах відсутній.

Щодо вказаної підстави касаційного оскарження необхідно зазначити таке.

Відповідно до п. 6.2 статуту ТДВ "Центральний універмаг" (в редакції, зареєстрованій 27.05.2014), статутний капітал Товариства (1 258 267, 40 грн) розподілений таким чином: ОСОБА_3 - 49,4 грн, що становить 0,00393% статутного капіталу товариства; ОСОБА_4 - 49,4 грн, що становить 0,00393 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_5 - 98,8 грн, що становить 0,00785 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_6 - 49,4 грн, що становить 0,00393 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 - 49,4 грн, що становить 0,00393 % статутного капіталу товариства; Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) - 284 346,4 грн, що становить 22,5983 % статутного капіталу товариства; Компанія GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) - 521 565,20 грн, що становить 41,4500 % статутного капіталу товариства; Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХОН" - 98,8 грн, що становить 0,0079% статутного капіталу товариства; FOLIONA MANAGMENT LIMITED (Фоліона Менеджмент Лімітед) - 284 395,8 грн, що становить 22,6022% статутного капіталу товариства; ТДВ "Центральний універмаг" - 167 564,8 грн, що становить 13,31803 % статутного капіталу товариства (а.с. 22-33, т. 1).

29.10.2019 були проведені позачергові загальні збори учасників ТДВ "Центральний універмаг", на яких були прийняті рішення: 1. Обрання голови та секретаря зборів учасників товариства; 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014-2018 року та за 7 місяців 2019 року і затвердження річних результатів діяльності Товариства - не розглядалися; 3. Відкликання (звільнення) керівника Товариства ОСОБА_1 з посади директора Товариства, вважати її повноваження на посаді директора припиненими з 30.10.2019, останнім днем повноважень визначити 29.10.2019; 4. Обрання (призначення) керівником Товариства - директором Товариства ОСОБА_2 з 30.10.2019; 5. Зобов`язання попереднього керівника передати печатку (штампи), статут, бухгалтерські, кадрові та всі інші наявні у Товариства документи новому директору. Також рішенням зборів доручено новообраному директору Товариства здійснити всі необхідні дії та подати документи для проведення державної реєстрації відповідних зміни до відомостей про юридичну особу.

Прийняті на зборах рішення були оформлені протоколом від 29.10.2019 (а.с.18-21, т. 1).

Згідно з вказаним протоколом на зборах були присутні учасники Товариства (їх представники): FOLIONA MANAGMENT LIMITED (Фоліона Менеджмент Лімітед) - частка у статутному капіталі 22,6022%; Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) - частка у статутному капіталі 22,5983 %; ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 0,00393 %; Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХОН" - частка у статутному капіталі 0,0079%.

Також у протоколі від 29.10.2019 зазначено, що на зборах присутні учасники (їх представники), що мають для голосування на зборах у сукупності 52,1582 % голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства, що мають право голосувати.

На думку судів попередніх інстанцій під час визначення загальної кількості голосів учасників ТДВ "Центральний універмаг", які мають право голосу на зборах від 29.10.2019, не враховувалися голоси, що припадають на частку в розмірі 13,31803 %, яка належить самому товариству - ТДВ "Центральний універмаг", яка мала б враховуватись з огляду на вимоги ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", проте такі висновки є помилковими з огляду на таке.

17.06.2018 набрав чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який визначає, зокрема, правовий статус товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов`язки його учасників (ч. 1 ст. 1 Закону).

Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"встановлено, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Отже, пункт 3 глави VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлює річний строк, протягом якого застосовуються положення статуту товариства, навіть якщо вони не відповідають вказаному Закону, за умови, що вони відповідають законодавству станом на день набрання чинності Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Після закінчення зазначеного річного строку такий пріоритет статуту над Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" автоматично припиняється і положення статутів, які не відповідають вказаному Закону, не застосовуються. Натомість застосовуються норми Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (аналогічного висновку дійшов Верховний Суд у п. 5.2.5 постанови від 11.09.2019 у справі № 922/3010/18, у постанові від 10.06.2020 у справі № 922/2200/19).

Отже, враховуючи Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"та дату проведення загальних зборів - 29.10.2019, тобто після закінчення вищевказаного перехідного періоду, учасники ТДВ "Центральний універмаг" при їх проведенні мали керуватись Статутом товариства в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" або вказаним Законом, якщо умови Статуту йому не відповідають або не врегульовують якесь питання діяльності товариства, яке врегульовується законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (в редакції, чинній на момент проведення позачергових загальних зборів учасників) органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Частинами 1-3 ст. 29 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлено, що загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

За ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

До компетенції загальних зборів учасників належать: 1) визначення основних напрямів діяльності товариства; 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; 3) зміна розміру статутного капіталу товариства; 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом; 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства; 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Згідно з ч.ч. 1-5 ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Законуприймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Отже, Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлює кількість голосів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників і такий законодавчий підхід (виключення поняття кворуму) наділяє більшими гарантіями реалізації корпоративних прав учасників в управлінні товариством та прийняття ними рішень.

За ч. ч. 1, 4 ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов`язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

Частиною 3 ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлено, що частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

Отже, товариство може придбати частки учасників без зменшення свого статутного капіталу, лише якщо одночасно сформує резервний капітал і, в такому випадку, відчуження такої частки має бути здійснене товариством протягом року. В іншому ж випадку, придбання частки учасника завжди створює обов`язок товариства щодо зменшення статутного капіталу.

При цьому, не можна ототожнювати частку учасника в статутному капіталі товариства із часткою, яка належить самому товариству у цьому товаристві. Частка, яка належить товариству, не наділяє його корпоративними правами (ст. 167 ГК України) - участю в управлінні та іншими правомочностями, передбаченими законом і статутними документами щодо самого себе, перебуває у власності товариства тимчасово (протягом року).

Нереалізація товариством своєї частки не змінює її правового статусу та не наділяє товариство правом приймати участь у голосуванні на позачергових загальних зборах та у визначенні кількості голосів на цих зборах. Тобто, товариство не є учасником щодо самого себе.

Отже, учасником товариства не може бути саме товариство, а наявність у нього частки не наділяє його правами і обов`язками учасника, оскільки це суперечить сутності корпоративних правовідносин.

З аналізу вказаної норми матеріального права - ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"вбачається, що володіння товариством часткою у своєму статутному капіталі є обмеженим як тимчасовістю (один рік з моменту придбання з обов`язком її відчуження), так і порядком корпоративного управління (неможливість голосування на загальних зборах цього товариства). Отже голоси, які припадають на частку, яка належать самому товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників з будь-яких питань.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.09.2020 та постанова Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2021 таким висновками, зокрема, щодо застосування ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" не відповідають, адже суди, неправильно застосувавши вказану норму права, дійшли помилкового висновку про необхідність врахування при голосуванні на позачергових загальних зборах учасників ТДВ "Центральний універмаг" 29.10.2019 частки в розмірі 13,31803 %, яка належать самому товариству та дійшли безпідставних висновків про наявність підстав для задоволення позову в цьому випадку.

З огляду на те, що на позачергових загальних зборах приймали учать учасники ТДВ "Центральний універмаг", які мають для голосування на зборах у сукупності 52,1582% голосів від загальної кількості голосів учасників товариства, що мають право голосу і цих голосів з огляду на вимоги ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" було достатньо для прийняття на них відповідних рішень, то відсутні підстави для задоволення позову та визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів, оформлених протоколом від 29.10.2019.

Отже, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.09.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2021 необхідно скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову Компанії GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) до Товариства з додатковою відповідальністю "Центральний універмаг", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ "Центральний універмаг", оформлених протоколом від 29.10.2019, відмовити.

Відповідно до вимог п. 14 ст. 129 ГПК України стягнути з Компанії GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) на користь Компанії ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 3 153, 00 грн судового збору за подання апеляційної скарги та 4 204, 00 грн - за подання касаційної скарги, а всього 7 357, 00 грн судового збору.

Керуючись ст. ст. 300, 301, 308, 311, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

касаційну скаргу Компанії ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) задовольнити.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02 вересня 2020 року та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01 лютого 2021 року у справі за № 904/1112/20 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову Компанії GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) до Товариства з додатковою відповідальністю "Центральний універмаг", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ "Центральний універмаг", оформлених протоколом від 29.10.2019, відмовити.

Стягнути з Компанії GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП (Сполучене Королівство, офіс 26, 22 Ноттінг Хілл Гейт, Лондон W11 3JE, реєстраційний № ОС314153) на користь Компанії ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (19 Аммохосту, 3075, Лімассол, Кіпр, реєстраційний № 167437) 7 357, 00 грн судового збору за подання апеляційної і касаційної скарг.

Доручити Господарському суду Дніпропетровської області видати наказ.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий Л. Стратієнко

Судді Н. Губенко

О. Кібенко

2318
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0