Верховна Рада України прийняла Закон «Про авторське право і суміжні права» (законопроект №5552-1).

Закон спрямований на гармонізацію українського законодавства у галузі авторського права з європейським. Експертиза показала, що він в цілому відповідає нормам директив Європейського Союзу.

Законом викладено у новій редакції Закон України «Про авторське право і суміжні права» та внесено зміни до низки чинних законодавчих актів: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про видавничу справу»; «Про кінематографію», «Про захист економічної конкуренції», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про театри і театральну діяльність», «Про електронну комерцію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Згадайте новину: Новели в управлінні авторськими та суміжними правами. Крок вперед чи назад?

Закон визначає:

 • перелік об’єктів авторського права;
 • перелік творів, які не є об’єктами авторського права;
 • строк чинності авторського права;
 • перелік об’єктів суміжних прав;
 • строк чинності суміжних прав.

Закон врегульовує:

 • механізми охорони об’єктів авторського права;
 • питання, пов’язані з виникненням і здійсненням авторського права;
 • особливості авторського права на службові твори;
 • особливості авторського права на твори, створені за замовленням;
 • особливості авторського права на аудіовізуальні твори, музичні недраматичні твори, складені твори, похідні твори, комп’ютерні програми, бази даних;
 • випадки та особливості вільного використання творів;
 • перехід авторського права у спадщину;
 • визнання творів та об’єктів суміжних прав сирітськими;
 • перехід творів і об’єктів суміжних прав у суспільне надбання;
 • випадки та особливості вільного використання об’єктів суміжних прав;
 • особливості здійснення авторами права на частку від суми продажу оригіналу твору мистецтва (право слідування);
 • особливості здійснення авторського права і суміжних прав права на винагороду;
 • особливості здійснення майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;
 • передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;
 • механізми захисту авторського права і суміжних прав;
 • порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
 • особливості укладання договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або суміжного права та договорів у сфері колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних правопорядок збирання, розподілу і виплати організаціями колективного управління винагороди на користь правовласників.