Главная Блог ... Консультации от юристов Три аргументи на користь того, чому особам, які виключені з військового обліку на підставі повної непридатності до військової служби можна виїжджати за кордон Три аргументи на користь того, чому особам, які ви...

Три аргументи на користь того, чому особам, які виключені з військового обліку на підставі повної непридатності до військової служби можна виїжджати за кордон

Отключить рекламу
 - 778f397348d05a29dcd9285714f2353d.jpg

Із системного аналізу положень законодавства випливає, що на період дії правового режиму воєнного стану, чоловікам громадянам України у віці від 18 до 60 років, а також жінкам – військовозобов’язаним, обмежено виїзд за межі України. Водночас, вказана заборона не є абсолютною. Тобто, тотальної заборони на виїзд усіх осіб за кордон немає.

При цьому, варто врахувати, що обмеження виїзду за межі України як тимчасовий захід під час дії воєнного стану обумовлений насамперед необхідністю досягнення оборонних цілей держави та заходів, передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто поширюється саме на військовозобов’язаних осіб.

АРГУМЕНТ№ 1. ОСОБИ, ЯКІ ВИКЛЮЧЕНІ ІЗ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДСТАВІ ПОВНОЇ НЕПРИДАТНОСТІ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ НЕ Є ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМИ В РОЗУМІННІ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Згідно з ч. 5 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від виконання військового обов'язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом.

Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Ч. 9 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» визначає, що військовозобов'язаними є особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

При цьому в запас Збройних сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби. Вони перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань.

Таким чином, з цих положень випливає, що після виключення з військового обліку особа втрачає статус «військовозобов’язаного».

При чому така відмітка є безстроковою, та не дозволяє особі знову стати на військовий облік на відміну від відмітки «знятий із військового обліку».

Отож, ні за яких умов особа не може нести військову службу навіть за умов військового стану.

АРГУМЕНТ № 2. НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, КОЛИ ЗРОБЛЕНА ВІДМІТКА ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ОСОБИ ІЗ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ. ГОЛОВНЕ, ЩО БУЛО ДОТРИМАНО ПРОЦЕДУРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА, ЧИННОГО НА ТОЙ МОМЕНТ.

Незважаючи на те, що відмітка про «виключення з військового обліку» зроблена відповідно до чинного законодавства, яке діяло раніше, вона є чинною і зараз.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, відмітка про «виключення з військового обліку» не підлягає зміні та перегляду на підставі чинного законодавства. Так само виключається і можливість повторного проходження особою ВЛК.

АРГУМЕНТ № 3. ВИЇЗД ЗА КОРДОН ТАКОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ УЗГОДЖУЄТЬСЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ П. 2-6 ПОСТАНОВИ КМУ № 57.

П. 2-6 Постанови КМУ № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» визначено, що дозволяється виїзд за межі України категоріям осіб визначеним ч. 1 ст. 23 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Отож, виходячи із положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Таким чином, оскільки особа не є військовозобов’язаною, вона належить до категорії «окремі громадяни, які не підлягають призову на військову службу» і має право на перетин кордону.

Чому ж тоді на кордоні такі особи отримують відмову?

На мою думку, такі відмови у перетині кордону зумовлені тим, що представники Держприкордонслужби України у пунктах пропуску керуються хибними роз’ясненнями, які надані Держприкордонслужбою України. Однак, такі роз’яснення абсолютно не відповідають чинному законодавству.

Зокрема, Державна прикордонна служба України у своєму листі від 17 березня 2022 року визначила, що обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до осіб, зокрема, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у воєнний час.

Однак, відповідно до Наказу Міноборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 № 402 ВЛК виносить одну з таких постанов:

 • придатний до військової служби;
 • тимчасово непридатний до військової служби (із вказанням дати повторного огляду);
 • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час.

Як бачимо, формулювання «непридатний до військової служби у воєнний час» законодавством не передбачено.

Окрім того, на сайті Державної прикордонної служби України зазначено, що «виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» виїзд дозволено особам, які зняті з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Таке формулювання не відповідає чинному законодавству тому, що законодавець оперує два різними поняттями «зняття з обліку», яке є тимчасовим заходом, та «виключення з обліку», яке є безстроковим заходом та не підлягає зміні.

Окремо зауважу, що відмова у перетині кордону особам, які виключені з військового обліку на підставі повної непридатності до військової служби не узгоджується зі сталою практикою ЄСПЛ.

Зокрема, суд у своїй практиці (Рішення «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 квітня 1979 року, Рішення «Оллсон проти Швеції» від 24 березня 1988 року, Рішення «Швидка проти України» від 30 жовтня 2014 року, Рішення «Даджен проти Сполученого Королівства» від 2 жовтня 1981 року тощо) сформував доктрину правомірності втручання у права особи, яка об’єднує три критерії: втручання повинно здійснюватися «згідно із законом»; відповідати законній (легітимній) меті та бути «необхідним в демократичному суспільстві».

Водночас, жоден із цих критеріїв не дотримується при винесенні представниками Державної прикордонної служби України рішень про відмову у перетині кордону.

По-перше, обмеження права на пересування дійсно може бути здійснене законом у період воєнного часу. Але, для того, щоб обмежити право пересування конкретної особи, необхідно, щоб ця особа потрапила до категорії осіб, яким заборонено перетинати кордон. Водночас, законом не закріплено заборони щодо перетину кордону України особами, які виключені з військового обліку.

По-друге, законодавець обмежуючи в праві перетину кордону окремих осіб переслідує легітимну мету - підвищення оборотоздатності держави, за рахунок мобілізації військовозобов’язаних. Однак, така категорія осіб не є військовозобов’язаними. Це означає, що обмежуючи їх у праві пересування (виїзді за кордон) держава не досягає легітимної мети, а просто свавільно обмежує права особи.

По-третє, легітимна мета, яку переслідує держава дійсно є необхідна в демократичному суспільстві. Однак, реалізувати цю мету через обмеження права на виїзд із України осіб, які виключені з військового обліку, неможливо. Отож, свавільне обмеження прав людини, точно не є необхідним у демократичному суспільстві.

ОТОЖ, ЯКЩО ВАМ НЕПРАВОМІРНО ВІДМОВИЛИ У ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ, ЗВЕРТАТЕСЬ ЗА ОТРИМАННЯМ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТА ЩОДО ВАШИХ ПОДАЛЬШИХ ДІЙ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ!!!

У випадку виникнення запитань проконсультую індивідуально, з конкретної ситуації. Відповім на поставлені запитання. Консультація дозволить скласти оптимальний план дій і уникнути неочікуваних та негативних наслідків. Консультація адвоката отримана сьогодні – ваша безпека та впевненість завтра та завжди.

Індивідуальні консультації надаються за попереднім записом за телефоном: +38050-193-59-42, +38067-940-63-00.

У випадку якщо виникли запитання або необхідно вивчити конкретні документи, звертайтеся за електронною адресою - rogozin555@ukr.net (для пересилки документів) або за вказаними телефонами.

Автор консультації: Адвокат Сергій Леонідович РОГОЗІН

 • 1539

  Просмотров

 • 1

  Коментарии

 • 1539

  Просмотров

 • 1

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Військкомат поставив у 2014р., поставив у паспорт штамп "не військовозобов'язаний", то це до якої категорії відноситься: до виключеного чи знятого з обліку? При цоьму у військовому квитку є штамп про обмежено придатний у військовий час і разом з тим є штамп а не печатка чомусь, в розділі 33, ще совєтського військ/квитка "исключен с воинского учета".

  10.11.2022 21:33

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные консультации

  Смотреть все консультации
  Смотреть все консультации
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст