Главная Блог ... Консультации от юристов ЩЕПЛЕННЯ: ЗА І ПРОТИ. ЮРИДИЧНИЙ БІК

ЩЕПЛЕННЯ: ЗА І ПРОТИ. ЮРИДИЧНИЙ БІК

Отключить рекламу
 - tn1_0_97387100_1522093255_5ab94cc7edcbe.jpg

Система охорони здоров’я є величезним джерелом фінансових зловживань. Немає виробленого механізму громадського контролю й прозорості. Для прикладу, в Японії дітям роблять щеплення тільки після того, як малюкам виповниться 2 роки. І саме в Японії рівень дитячої смертності – один із найнижчих у світі.

В Україні батьки офіційно дають згоду на вакцинацію дитини. Тобто є обов’язковий календар щеплень, який рекомендований для виконання, але батьки мають право написати відмову від щеплень. Окрім того, лікарі можуть радити відмовитися на деякий період від щеплень, якщо у дитини є протипоказання для них. Однак, самі ж школи або садочки не мають компетенції забороняти вести нещеплену дитину у колектив. Таке рішення приймається на рівні місцевої влади. А у разі настання епідемії, місцева влада має право заборонити дитині ходити до школи.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ епідемія оголошується, коли зафіксовано 100 випадків захворюваності на 100 тисяч населення. Наразі в Україні немає епідемії.Але є Закон про захист населення від інфекційних захворювань, за яким діти, які не отримали профілактичних щеплень, не можуть відвідувати дитячі заклади. Він передбачає виключення - коли дитина має протипоказання від щеплень, якщо з певних причин у лікарнях відсутні вакцини та у випадку, якщо батьки категорично проти. У такому випадку вони пишуть відмову, яка зберігається у медичній картці дитини.

При відмові від щеплення можна посилатися на:

Цивільний кодекс України:

Ст.284. 3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.

4. Повнолітня дієздатна фізична особа ... має право відмовитися від лікування.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

Ст.5 Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду.

Ст.6 2. Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання, таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника.

По-друге, варто пам’ятати, що щеплення є методом профілактики, тому згідно із Законом України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

Ст.42 Ризиковані методи ... профілактики ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.

Ст.43 Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів ... профілактики ... Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Можливість відмови також оговорена у Законі України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

Ст.12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, щеплення проводяться за згодою їх батьків. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків.

Відомості про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку.

Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження (письмову відмову). У довільній формі складаєте відмову та віддаєте безпосередньо у поліклініку для реєстрації чи відправляєте по пошті з повідомленням щодо вручення.

Порядок прийому ж до дитячих садків регулюється Положенням про дошкільний навчальний заклад, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305. Згідно нього, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Проте, у Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011 р. No 1/9-389 є уточнення щодо довідки на підставі якої керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до дошкільного навчального закладу: «Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 №302 Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями».

Як вже зазначено вище, батьки мають право відмовитися від проведення щеплень дитині за власним переконанням або за показанням лікаря.

Саме тут починається найцікавіше: в рекомендації Міністерства охорони здоров’я щодо можливості переведення дитини на домашнє навчання, а саме МОЗ зазначає:

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» теж визначає обовязковість проведення щеплень (ст. 12), а статтею 15 ч.2 цього ж Закону встановлено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів (виховних, навчальних, оздоровчих та інших) не дозволяється. Календар профілактичних щеплень затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я № 595 від 16.09.2011 року та включає обов'язкові щеплення проти кору в 12 місяців та 6 років.

Новим Законом України "Про освіту" (ст.9) поряд із очною формою здобуття освіти (ст.9 ч.2) передбачено сімейну (домашню) форму здобуття освіти (ст.9 ч.7). Вона передбачає організацію освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) освіти. За Законом відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки, оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до законодавства. За Законом різні форми здобуття освіти є тотожними.

Наслідком відсутності щеплення дитини на кір або відмови від його проведення без медичних показань є обов’язок батьків (опікунів) забезпечити отримання дитиною повної загальної середньої освіти в сімейній (домашній) формі.

Іншими словами, законодавство підтверджує можливість відмовитися від щеплення, проте наслідком, як правило, буде переведення дитини на альтернативну форму освіти, а тягар забезпечення цього явища лягатиме на плечі батьків.

Таким чином, в Україні вироблений подвійний механізм, що є не зовсім логічним і деколи сягає абсурду.

«Подвійний механізм» полягає в тому, що Вашу дитину не мають права не прийняти до навчального закладу, проте, мають право заборонити відвідувати у разі непроведення щеплень за, увага, рекомендованим календарем щеплень.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України No 434 від 29.11.2002 р. та затвердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу.

За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу. Проте, за загальним правилом, для отримання такої довідки потрібне проведення щеплення.

Як наслідок, за цим абсурдом стоятиме обов’язок батьків забезпечити домашню (сімейну) форму здобуття освіти дітьми.

З огляду на вищезазначене, наводимо пам’ятку про наші права при проведенні профілактичного щеплення:

1.Право на згоду на проведення профілактичних щеплень

Повнолітнім особам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою. Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх батьків або інших законних представників. Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків або інших законних представників цих осіб.

2. Право на відмову від проведення профілактичних щеплень

Право на відмову від проведення профілактичних щеплень має повнолітня особа та батьки або інші законні представники дитини.

3. Право на отримання від лікаря повної, своєчасної та достовірної інформації у доступній формі щодо:

 необхідності профілактичних щеплень, наслідків відмови від них, можливих поствакцинальних реакцій та ускладнень;

 ризиків для здоров’я, пов’язаних з вакцинацією;

 наявності та ефективності медичних імунопрофілактичних препаратів;

 вакцини, її реєстрації в Україні та умов зберігання.

4. Право на вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності для проведення профілактичного щеплення.

Це право можуть реалізувати особи з 14 років. Воно складається з двох компонентів:

 права на вільний вибір лікаря для проведення профілактичних щеплень, якщо останній може запропонувати свої послуги;

 права бути прийнятим у будь-якому державному чи комунальному лікувально-профілактичному закладі за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити проведення профілактичних щеплень.

5. Право на вибір медичного імунобіологічного препарату, якщо в Україні зареєстровано декілька однотипних препаратів різних виробників.

6. Право на безоплатне проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень.

7. Право законних представників бути присутніми під час проведення профілактичних щеплень їхнім дітям.

А також список нормативно-правових актів, де закріплені права та обов’язки пацієнта при проведенні щеплення:

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. (ст. 4, 10, 42, 43).

2. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. (ст. 5, 7).

3. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. наразі викладений у редакції від 05.12.2012 (ст. 1, 8, 11–13, 15).

4. Наказ МОЗ України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 16.09.2011 р. No 595.

5. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011 р. No1/9-389.

Автори консультацій: Ганна ГАРО, керуючий партнер Garo&Partners Law Firm

Юлія ПЛИСКА, помічник юриста Garo&Partners Law Firm

 • 5273

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 5273

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные консультации

  Смотреть все консультации
  Смотреть все консультации
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст