Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі Про затвердження Порядку надання електронних публі...

Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі | від 05-08-2022 - 868-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2022 р. № 868
Київ

Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2022 р. № 868

ПОРЯДОК
надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі

1. Цей Порядок визначає механізм надання електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі програмними засобами інформаційно-комунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб’єктами надання електронних публічних послуг у режимі реального часу або з відкладеною умовою на підставі заяв (звернень, запитів) суб’єктів звернення, поданих в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулювання цього Порядку.

3. Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються з відображенням в інформаційно-комунікаційних системах відомостей, зазначених суб’єктами звернення у відповідних заявах (зверненнях, запитах).

4. Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються суб’єктам звернення, які пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію на Порталі Дія, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

5. Суб’єктом звернення може бути фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа, інша особа, яка звертається за отриманням електронних публічних послуг в автоматичному режимі.

Нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, можуть бути визначені додаткові вимоги до заявників, які є суб’єктами звернення.

6. Заяви (звернення, запити) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі формуються суб’єктами звернення на Порталі Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

Заяви (звернення, запити) формуються засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявами (зверненнями, запитами) щодо надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі.

7. Формування заяв (звернень, запитів) припиняється засобами Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

надані не в повному обсязі;

не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю;

не відповідають відомостям, отриманим засобами Порталу Дія з інформаційно-комунікаційних систем, держателями яких є відповідні органи державної влади або органи місцевого самоврядування (далі - інформаційно-комунікаційні системи).

8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заявах (зверненнях, запитах), несуть суб’єкти звернення.

9. Після формування заяв (звернень, запитів) засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заяви (звернення, запити) блокуються для редагування та засобами електронної інформаційної взаємодії передаються до інформаційно-комунікаційних систем.

На відомості, що передаються до інформаційно-комунікаційних систем, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

10. Засобами інформаційно-комунікаційних систем здійснюється перевірка відомостей на відповідність:

вимогам арифметичного та формато-логічного контролю;

відомостям, що містяться в інформаційно-комунікаційних системах.

11. За результатами проведення перевірки відомостей, що містяться в заявах (запитах, зверненнях), програмним забезпеченням відповідних інформаційно-комунікаційних систем надсилаються до Порталу Дія повідомлення про можливість надання електронної публічної послуги в автоматичному режимі.

12. У разі наявності можливості надання електронної публічної послуги в автоматичному режимі відповідна інформаційно-комунікаційна система забезпечує надання такої послуги з подальшим надсиланням до Порталу Дія інформаційного повідомлення про результат розгляду заяви (звернення, запиту) для забезпечення інформування суб’єкта звернення.

13. Результати надання електронних публічних послуг (виписки, витяги тощо) за наявності надсилаються до Порталу Дія для забезпечення доступу суб’єктів звернення до результатів розгляду заяв (звернень, запитів).

14. Обробка персональних даних суб’єктів звернення, необхідних для отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.

15. Електронна інформаційна взаємодія між інформаційно-комунікаційними системами та Порталом Дія здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст