Главная Сервисы для юристов ... Законы Про запобігання корупції Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього ...

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону

Про запобігання корупції (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 5184

  Просмотров

 • 5184

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:

  1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

  а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  {Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 576-VIII від 02.07.2015 , № 1798-VIII від 21.12.2016 , № 2704-VIII від 25.04.2019 , № 140-IX від 02.10.2019 , № 524-IX від 04.03.2020 }

  б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

  в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

  г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

  {Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015 , № 1975-VIII від 23.03.2017 }

  ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

  {Підпункт " ґ " пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1798-VIII від 21.12.2016 }

  д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;

  {Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015 , № 597-VIII від 14.07.2015 , № 766-VIII від 10.11.2015 , № 794-VIII від 12.11.2015 ; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2653-IX від 06.10.2022 }

  е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

  {Підпункт "е" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 794-VIII від 12.11.2015 , № 440-IX від 14.01.2020 , № 1150-IX від 28.01.2021 }

  є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;

  {Підпункт "є" пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 }

  ж) члени Центральної виборчої комісії;

  з) поліцейські;

  {Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено новим підпунктом "з" згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015 }

  и) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади Автономної Республіки Крим;

  {Підпункт "и" пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1893-IX від 17.11.2021 }

  і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

  {Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 ; в редакції Закону № 1219-IX від 05.02.2021 }

  ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України;

  {Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "ї" згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 ; в редакції Законів № 524-IX від 04.03.2020 , № 912-IX від 17.09.2020 }

  й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах);

  {Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "й" згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 }

  к) члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду;

  {Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "к" згідно із Законом № 1893-IX від 17.11.2021 }

  2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

  а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України), особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, які не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті, посадові особи та інспектори Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, члени Ради Аудиторської палати України, посадові особи Аудиторської палати України та працівники комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та комітетів з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, Голова, заступники Голови, інші члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, крім обраних з числа здобувачів вищої освіти та представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, а також посадові особи секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

  {Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1975-VIII від 23.03.2017 , № 140-IX від 02.10.2019 , № 524-IX від 04.03.2020 , № 2597-IX від 20.09.2022 , № 3062-IX від 02.05.2023 }

  б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

  {Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1403-VIII від 02.06.2016 }

  в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті;

  {Пункт 2 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "в" згідно із Законом № 889-VIII від 10.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017 ; в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 }

  г) особи, визнані такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами) відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

  {Пункт 2 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "г" згідно із Законом № 1780-IX від 23.09.2021 }

  3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом;

  {Пункт 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }

  4) кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом.

  {Частину першу статті 3 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017 ; в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

  {Пункт 5 частини першої статті 3 виключено на підставі Закону № 140-IX від 02.10.2019 }

  {Примітку статті 3 виключено на підставі Закону № 140-IX від 02.10.2019 }

  Предыдущая

  3/96

  Следующая
  Добавить в избраное
  КОММЕНТАРИЙ от ресурса "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Перемога адвокатського самоврядування! Члени КДКА регіонів НЕ зобов’язані подавати декларації. Рішення НАЗК з цього приводу є незаконним! (ОАСК у справі № 640/16390/21 від 27.10.2021)
  За положеннями, викладеними у статті 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

  Виходячи із даного визначення адвокатура є незалежним органом, органом, який самостійно регулює свою діяльність та діяльність якого не залежить від примх того чи іншого державного органу.

  Саме незалежність адвокатури як правового інституту є однією з гарантій надання належної правової допомоги, захисту порушених прав і інтересів усіх, хто потребує правничої допомоги.

  Але майже увесь час існування адвокатури держава у будь-який спосіб намагається підкорити адвокатів, адже слухняний адвокат, побоюючись санкцій від влади, буде виконувати все те, чого хоче держава. Читати повністю

  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст