Стаття 9. Права творчих спілок

Про професійних творчих працівників та творчі спілки (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Творчі спілки мають право:

здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;

представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;

у встановленому порядку створювати фонди творчих спілок з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;

{Абзац десятий частини першої виключено на підставі Закону № 3270-VI від 21.04.2011 }

проводити атестацію творчих працівників відповідно до свого статуту;

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 2547-III від 21.06.2001 }

{Абзац дванадцятий частини першої виключено на підставі Закону № 2415-VIII від 15.05.2018 }

Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна відповідно до закону.

{Статтю 9 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3270-VI від 21.04.2011 }

Всеукраїнські творчі спілки, які діяли як юридичні особи до 24 серпня 1991 року, є правонаступниками майна відповідних творчих спілок колишнього Союзу РСР. Всеукраїнські творчі спілки щорічно одержують фінансову допомогу з Державного бюджету України. Інші творчі спілки можуть отримувати фінансову допомогу з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Предыдущая

9/27

Следущая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст