Главная Сервисы для юристов ... Законы Про основні засади державного нагляду Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного...

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)

Про основні засади державного нагляду (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 1749

  Просмотров

 • 1749

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

  2. У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), відповідні планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) яких включено суб’єкта господарювання.

  {Абзац другий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  {Абзац третій частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено.

  {Абзац п’ятий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  {Абзац шостий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  {Частина друга статті 4 в редакції Закону № 1600-VII від 22.07.2014 }

  3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  {Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 }

  4. Виключно законами встановлюються:

  органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

  види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

  повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

  вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

  спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю);

  {Абзац шостий частини четвертої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

  Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

  5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

  {Абзац перший частини п’ятої статті 4 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб’єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

  {Частина п'ята статті 4 в редакції Закону № 1600-VII від 22.07.2014 }

  6. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках, або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.

  {Частина шоста статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб’єкта господарювання.

  {Частина сьома статті 4 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  8. Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

  9. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.

  10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

  Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

  {Частину десяту статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 }

  11. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

  {Частина одинадцята статті 4 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  12. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).

  {Частина дванадцята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  13. Діяльність органів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

  14. Під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання.

  {Абзац перший частини чотирнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

  Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

  15. При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

  {Статтю 4 доповнено частиною п’ятнадцятою згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

  Предыдущая

  4/25

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст