Главная Сервисы для юристов ... Законы Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому Стаття 27-3. Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва чи спеціальне майнове право на об’єкт незавершеного будівництва або майбутній об’єкт нерухомості Стаття 27-3. Державна реєстрація права власності н...

Стаття 27-3. Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва чи спеціальне майнове право на об’єкт незавершеного будівництва або майбутній об’єкт нерухомості

Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 438

  Просмотров

 • 438

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва чи спеціальне майнове право на неподільний об’єкт незавершеного будівництва або майбутній об’єкт нерухомості, здійснюється автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру прав у день отримання з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (відповідної черги будівництва/пускового комплексу) у порядку електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

  2. Під час проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності або спеціальне майнове право на неподільний об’єкт незавершеного будівництва, автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру прав:

  1) оновлюються характеристики об’єкта згідно з відомостями Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

  2) змінюється вид речового права (із спеціального майнового права на право власності) - для неподільних об’єктів незавершеного будівництва, щодо яких зареєстровано спеціальне майнове право;

  3) проводиться державна реєстрація обтяження речових прав на об’єкт нерухомого майна на користь замовника будівництва - у разі якщо за результатами оновлення характеристик об’єкта його загальна площа збільшилася порівняно із загальною площею відповідного неподільного об’єкта нерухомості, щодо якого зареєстровано спеціальне майнове право.

  3. Під час державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано спеціальне майнове право на майбутній об’єкт нерухомості, який є складовою частиною відповідного подільного об’єкта незавершеного будівництва, автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру прав:

  1) оновлюються характеристики об’єкта згідно з відомостями Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

  2) змінюється вид речового права (із спеціального майнового права на право власності);

  3) проводиться державна реєстрація обтяження речових прав на об’єкт нерухомого майна на користь замовника будівництва/девелопера будівництва - у разі якщо за результатами оновлення характеристик об’єкта його загальна площа збільшилася порівняно із загальною площею відповідного майбутнього об’єкта нерухомості.

  4. Крім дій, передбачених частиною третьою цієї статті, під час проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано спеціальне майнове право на майбутній об’єкт нерухомості, автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру прав:

  1) проводиться державна реєстрація припинення спеціального майнового права замовника будівництва на подільний об’єкт незавершеного будівництва, крім випадків прийняття в експлуатацію окремих черг будівництва/пускових комплексів. Державна реєстрація припинення такого права здійснюється під час державної реєстрації права власності на перший об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано спеціальне майнове право на майбутній об’єкт нерухомості, який є складовою частиною відповідного подільного об’єкта незавершеного будівництва. У разі прийняття в експлуатацію окремих черг будівництва/пускових комплексів подільного об’єкта незавершеного будівництва державна реєстрація припинення спеціального майнового права замовника будівництва на такий об’єкт здійснюється під час державної реєстрації права власності на перший об’єкт нерухомого майна у складі останньої черги будівництва/пускового комплексу;

  2) оновлюються характеристики будівлі, споруди (їх частини, яка була включена до відповідної черги будівництва/пускового комплексу) згідно з відомостями Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

  3) вноситься до Державного реєстру прав запис про спільну сумісну власність власників об’єктів нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) на приміщення (місця) загального користування (у тому числі допоміжні) в будівлі, споруді, а також належні до них будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників відповідного об’єкта та розташовані на прибудинковій території, крім випадків прийняття в експлуатацію окремих черг будівництва/пускових комплексів. У разі прийняття в експлуатацію окремих черг будівництва/пускових комплексів подільного об’єкта незавершеного будівництва внесення запису про спільну сумісну власність власників об’єктів нерухомого майна здійснюється під час державної реєстрації права власності на перший об’єкт нерухомого майна у складі останньої черги будівництва/пускового комплексу. При цьому перелік таких власників не зазначається;

  4) проводиться державна реєстрація припинення обтяження об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди) іпотекою, зареєстрованою згідно з частиною другою статті 10 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". У разі прийняття в експлуатацію окремих черг будівництва/пускових комплексів подільного об’єкта незавершеного будівництва державна реєстрація припинення обтяження об’єкта нерухомого майна іпотекою здійснюється під час державної реєстрації права власності на перший об’єкт нерухомого майна у складі останньої черги будівництва/пускового комплексу.

  5. Державна реєстрація права довірчої власності управителя фонду фінансування будівництва на відповідні об’єкти залишається чинною до її припинення на підставі заяви замовника будівництва.

  6. Власник об’єкта нерухомого майна, замовник будівництва/девелопер будівництва, управитель фонду фінансування будівництва повідомляються про проведену державну реєстрацію у порядку, визначеному статтею 21 цього Закону.

  7. Положення цієї статті в частині автоматичної державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва, поширюється на неподільні об’єкти незавершеного будівництва, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано після набрання чинності Законом України "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому";

  у статті 34:

  після частини першої доповнити новою частиною такого змісту

  "2. За державну реєстрацію спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва на підставі заяви про державну реєстрацію права, поданої в паперовій або електронній формі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  За державну реєстрацію спеціального майнового права на майбутній об’єкт нерухомості на підставі заяви про державну реєстрацію права, поданої в паперовій або електронній формі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати за кожний майбутній об’єкт нерухомості.

  За державну реєстрацію спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, права власності на об’єкт нерухомого майна, яка у випадках, визначених цим Законом, здійснюється автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру прав, адміністративний збір не справляється.

  За державну реєстрацію права довірчої власності на отриманий в управління об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості справляється адміністративний збір у розмірі 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  За внесення до Державного реєстру прав запису про спільну сумісну власність власників об’єктів нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) на приміщення (місця) загального користування (у тому числі допоміжні) в будівлі, споруді, а також належні до них будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників відповідного об’єкта та розташовані на прибудинковій території, адміністративний збір не справляється".

  У зв’язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев’ятою;

  частину четверту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

  "За державну реєстрацію обтяження майбутніх об’єктів нерухомості, включених до гарантійної частки, на підставі заяви про реєстрацію права, поданої в паперовій або електронній формі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,01 мінімальної заробітної плати за кожний майбутній об’єкт нерухомості.

  Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію речових прав та обтяжень, яка у випадках, визначених цим Законом, здійснюється автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру прав";

  абзац четвертий частини сьомої викласти в такій редакції:

  "0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав";

  абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:

  "1. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а також дії, пов’язані з автоматичною державною реєстрацією прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду";

  19) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):

  частину восьму статті 48 викласти в такій редакції:

  "8. Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не менше одного разу на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника";

  статтю 50 викласти в такій редакції:

  " Стаття 50. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості фізичної особи

  1. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

  Звернення стягнення на подільний об’єкт незавершеного будівництва здійснюється шляхом:

  1) звернення стягнення на подільний об’єкт незавершеного будівництва - у разі якщо за боржником зареєстровано спеціальне майнове право на об’єкт незавершеного будівництва, всі майбутні об’єкти нерухомості в такому об’єкті та відсутні обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, зареєстровані на користь особи, яка сплатила частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості;

  2) звернення стягнення на майбутні об’єкти нерухомості в подільному об’єкті незавершеного будівництва, спеціальне майнове право на які зареєстровано за боржником, за умови відсутності обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, зареєстровані на користь особи, яка сплатила частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості, - у разі якщо у складі подільного об’єкта незавершеного будівництва відчужено, передано у довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань або обтяжено речові права хоча б на один майбутній об’єкт нерухомості.

  Не може бути звернено стягнення на майбутній об’єкт нерухомості, щодо якого зареєстровано обтяження речових прав на користь особи, яка сплатила частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості.

  2. Разом із житловим будинком, об’єктом незавершеного будівництва стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

  3. У разі звернення стягнення на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості виконавець здійснює в установленому законом порядку заходи щодо з’ясування належності майна боржнику на праві власності/спеціальному майновому праві, а також перевірки, чи перебуває це майно під арештом.

  4. Після документального підтвердження належності боржнику на праві власності/спеціальному майновому праві об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості виконавець накладає на нього арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідного реєстру у встановленому законодавством порядку. Про накладення арешту на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, заставлений третім особам, виконавець невідкладно повідомляє таким особам.

  Арешт на подільний об’єкт незавершеного будівництва накладається з урахуванням особливостей, визначених абзацами другим - п’ятим частини першої цієї статті.

  У разі якщо право власності/спеціальне майнове право на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно.

  5. У разі відсутності технічної документації на майно, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що боржник не має іншого майна, на яке можливо звернути стягнення";

  пункт 2 частини шостої статті 52 викласти в такій редакції:

  "2) об’єкти нерухомого майна, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві";

  у частині п’ятій статті 56:

  абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  "2) якщо опису підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира - загальна площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріал стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до проведення опису)";

  після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

  "4) якщо опису підлягає об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості - ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) (для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до проведення опису)".

  У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

  абзац другий частини третьої статті 57 викласти в такій редакції:

  "Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання";

  у статті 61:

  абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

  "Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна";

  частину третю викласти в такій редакції:

  "3. Початкова ціна продажу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості визначається в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону";

  абзац перший частини п’ятої викласти в такій редакції:

  "5. Не реалізоване на електронних торгах нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості виставляються на повторні електронні торги за ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно - 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону";

  20) у пункті 11 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 51, ст. 377):

  абзац четвертий підпункту 6 викласти в такій редакції:

  "електронними версіями контрольних примірників та актуалізованими текстами із внесеними змінами будівельних норм, нормативних документів технічного характеру, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, та прийняті до запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

  підпункт 9 викласти в такій редакції:

  "9) протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом - внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, що створені до запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у форматі, порядку та відповідно до графіка, визначених Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

  21) частину першу статті 13 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX викласти в такій редакції:

  "1. Емісію цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, може здійснювати юридична особа, яка є замовником будівництва об’єкта. Умовою погашення таких цільових корпоративних облігацій є укладення нотаріального договору між емітентом та власником цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, про резервування (бронювання) об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Особливості укладення такого договору щодо об’єктів (частини об’єкта) житлового будівництва, право на виконання будівельних робіт щодо якого набуто після набрання чинності Законом України "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", визначаються зазначеним законом";

  22) пункт 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити підпунктом "х" такого змісту:

  "х) за посвідчення договорів відчуження об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, договорів резервування (бронювання) об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, передбачених частиною першою статті 13 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

  небільше 1мінімальної заробітної плати".

  6. Установити, що абзаци п’ятий і дев’ятий частини першої статті 25 - 1 Закону України "Про рекламу" не застосовуються до об’єктів житлового будівництва (у тому числі житлових та нежитлових приміщень), право на виконання будівельних робіт щодо яких набуто до набрання чинності цим Законом.

  7. Установити, що:

  1) правочини щодо інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, що здійснювалися способами інвестування та фінансування будівництва таких об’єктів відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за такими правочинами;

  2) інвестування та фінансування будівництва об’єктів, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано до набрання чинності цим Законом, з використанням коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, здійснюється відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності цим Законом;

  3) інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано до набрання чинності цим Законом, з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об’єктів визначаються виключно законом.

  Забороняється залучення від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, коштів з метою інвестування та фінансування будівництва об’єкта нерухомого майна, щодо якого відсутнє право на виконання будівельних робіт або зупинено будівельні роботи до усунення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності;

  4) з дня набрання чинності цим Законом асоційовані члени кооперативів, предметом діяльності яких є житлове, дачне або гаражне будівництво, вважаються повноправними членами таких кооперативів. Набуття такими особами прав повноправних членів відповідних кооперативів не потребує прийняття рішень загальними зборами членів кооперативів та/або його статутними органами;

  5) до запровадження технічної можливості:

  подання в електронній формі заяви про державну реєстрацію спеціального майнового права на подільний об’єкт незавершеного будівництва, складовими частинами якого є 10 і більше майбутніх об’єктів нерухомості, з одночасною державною реєстрацією спеціального майнового права на всі майбутні об’єкти нерухомості та реєстрацією обтяження на гарантійну частку, заяви про державну реєстрацію права довірчої власності управителя фонду фінансування будівництва на майбутні об’єкти нерухомості така державна реєстрація проводиться за заявою, поданою в паперовій формі;

  державної реєстрації речових прав автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, передбаченої статтями 27 - 2, 27 - 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", така державна реєстрація проводиться державним реєстратором за зверненням заявника.

  8. Кооперативам протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону.

  9. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  10. Кабінету Міністрів України забезпечити:

  1) протягом 10 днів з дня опублікування цього Закону - затвердження плану заходів щодо реалізації цього Закону;

  2) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

  приведення програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у відповідність із цим Законом;

  прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

  приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

  приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

  3) у 2023 році інформування Верховної Ради України про стан виконання цього Закону.

  Президент України

  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

  м. Київ
  15 серпня 2022 року
  № 2518-IX


  Предыдущая

  24/24

  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст