Главная Сервисы для юристов ... Законы Про аквакультуру Стаття 14-1. Особливості надання гідротехнічних споруд для цілей аквакультури у користування на умовах оренди Стаття 14-1. Особливості надання гідротехнічних сп...

Стаття 14-1. Особливості надання гідротехнічних споруд для цілей аквакультури у користування на умовах оренди

Про аквакультуру (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 205

  Просмотров

 • 205

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Фізичні та юридичні особи, які орендують рибогосподарські водні об’єкти та земельні ділянки у комплексі з розташованими на них водними об’єктами (далі - фізичні та юридичні особи), вправі набувати на неконкурентних засадах, без проведення аукціону, право користування на умовах оренди гідротехнічними спорудами для цілей аквакультури, земельними ділянками, на яких розміщені такі споруди, які розташовані на цих водних об’єктах та перебувають у державній або комунальній власності чи власник яких невідомий або його неможливо встановити на підставі даних, документів та/або інформації з відповідних державних реєстрів.

  2. Гідротехнічні споруди для цілей аквакультури державної та комунальної власності передаються фізичним та юридичним особам за договором користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури органом державної влади або органом місцевого самоврядування, до повноважень якого відповідно до частини третьої цієї статті віднесено прийняття рішення про передачу у користування на умовах оренди гідротехнічної споруди для цілей аквакультури.

  3. Рішення про передачу фізичним та юридичним особам у користування на умовах оренди гідротехнічної споруди для цілей аквакультури приймається щодо:

  гідротехнічних споруд для цілей аквакультури державної власності - центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності, або підприємством, установою, організацією, що належить до сфери управління такого органу, за погодженням з ним;

  гідротехнічних споруд для цілей аквакультури комунальної власності - виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською радою, а якщо такий орган не визначено - відповідною сільською, селищною, міською, районною, обласною радою.

  Для укладення договору користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури державної або комунальної власності фізичні та юридичні особи подають заяву довільної форми та документ, що підтверджує право користування рибогосподарським водним об’єктом (його частиною) (копію договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, копію договору оренди водного об’єкта або інші документи, що підтверджують право користування рибогосподарським водним об’єктом (його частиною), до органу, визначеного цією частиною, в управлінні якого перебуває гідротехнічна споруда для цілей аквакультури.

  Орган, в управлінні якого перебуває гідротехнічна споруда для цілей аквакультури, не пізніше 10 робочих днів з дня отримання заяви укладає договір оренди гідротехнічної споруди для цілей аквакультури з фізичною або юридичною особою, що подала заяву.

  Якщо протягом зазначеного строку орган, в управлінні якого перебуває гідротехнічна споруда для цілей аквакультури, не уклав договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою, договір вважається укладеним за принципом мовчазної згоди. За таких умов фізична або юридична особа вважається орендарем гідротехнічної споруди для цілей аквакультури та сплачує орендну плату до державного або відповідного місцевого бюджету.

  4. Якщо власник гідротехнічної споруди для цілей аквакультури невідомий або його неможливо встановити на підставі даних, документів та/або інформації з відповідних державних реєстрів, фізичні та юридичні особи подають заяву довільної форми у письмовій або електронній формі до органу державної влади та/або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого відповідно до частини третьої цієї статті віднесено прийняття рішення про передачу у користування на умовах оренди гідротехнічної споруди для цілей аквакультури.

  Відповідний орган, до якого надійшла заява, зобов’язаний протягом 10 робочих днів надати відповідь у письмовій або електронній формі про наявність або відсутність гідротехнічної споруди для цілей аквакультури у його управлінні.

  У разі якщо такий орган надав відповідь, що гідротехнічна споруда для цілей аквакультури перебуває в його управлінні, договір оренди гідротехнічної споруди для цілей аквакультури укладається відповідно до частини третьої цієї статті.

  5. Для цілей цієї статті під безхазяйними гідротехнічними спорудами для цілей аквакультури розуміються гідротехнічні споруди для цілей аквакультури, власник яких відсутній або його неможливо встановити на підставі даних, документів та/або інформації з відповідних державних реєстрів.

  У разі якщо орган, визначений частиною третьою цієї статті, надав відповідь, що гідротехнічна споруда для цілей аквакультури не перебуває у його управлінні, така гідротехнічна споруда для цілей аквакультури визнається безхазяйним майном.

  Для укладення договору користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури, яка визнана безхазяйним майном, фізичні та юридичні особи подають до органу, що здійснює розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, на яких розташовані взяті в оренду водні об’єкти, заяву довільної форми у письмовій або електронній формі про проведення інвентаризації такого майна.

  Протягом 10 робочих днів після отримання заяви про проведення інвентаризації орган, визначений частиною третьою цієї статті, зобов’язаний провести інвентаризацію такого майна із складанням акта опису, оцінки та передачі майна.

  Під час проведення інвентаризації, але не пізніше п’яти робочих днів до складення акта опису, оцінки та передачі майна, відповідний орган публікує у друкованих засобах масової інформації оголошення про взяття на облік безхазяйної гідротехнічної споруди для цілей аквакультури.

  Оцінка майна проводиться комісією, яка утворюється органом, що проводить інвентаризацію такого майна, за справедливою вартістю, виходячи з ринкових цін.

  Акт опису, оцінки та передачі майна є підставою для прийняття виявлених гідротехнічних споруд для цілей аквакультури на баланс органу управління та надання його у користування.

  Протягом п’яти робочих днів після складення акта опису, оцінки та передачі майна орган повідомляє заявнику про проведену інвентаризацію та укладає з ним договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури.

  Якщо протягом зазначеного строку орган не повідомив заявнику про проведену інвентаризацію та не уклав з ним договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури, такий договір вважається укладеним за принципом мовчазної згоди, фізична або юридична особа вважається орендарем гідротехнічної споруди для цілей аквакультури та сплачує орендну плату до державного або відповідного місцевого бюджету.

  На заявника може покладатися обов’язок виготовлення технічної документації та інших необхідних документів для експлуатації гідротехнічної споруди для цілей аквакультури відповідно до умов договору користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури.

  6. Договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури укладається в письмовій формі.

  Істотними умовами договору користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури є:

  об’єкт оренди;

  строк дії договору;

  орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

  умови використання об’єкта оренди;

  умови і строки передачі об’єкта оренди суб’єкту аквакультури;

  умови збереження стану об’єкта оренди;

  умови повернення суб’єктом аквакультури об’єкта оренди;

  встановлені обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди;

  визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

  відповідальність сторін.

  За згодою сторін у договорі користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури можуть конкретизуватися його умови.

  Укладений договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури підлягає оприлюдненню в електронній торговій системі, визначеній Законом України "Про оренду державного та комунального майна", відповідно до порядку надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд для цілей аквакультури.

  7. Строк дії договору користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури не може перевищувати строк дії договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом або договору оренди землі під таким водним об’єктом.

  8. Розмір плати за користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури становить 10 відсотків розміру орендної плати за користування земельною ділянкою відповідно до договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом або договору оренди землі під таким водним об’єктом на рік.

  9. У разі наявності двох і більше орендарів водного об’єкта, на якому розташовані гідротехнічні споруди для цілей аквакультури, договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури укладається з кожним орендарем окремо з визначенням умов її експлуатації.

  10. Після закінчення строку дії договору користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури та/або в разі виявлення порушень умов такого договору орендар зобов’язаний повернути гідротехнічну споруду для цілей аквакультури в належному стані, визначеному таким договором.

  {Закон доповнено статтею 14 - 1 згідно із Законом № 2989-IX від 21.03.2023 }

  Предыдущая

  15/26

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст