Главная Блог ... Аналитические статьи Статьи Правові аспекти проведення недержавного масового спортивного заходу в Україні (на прикладі організації тенісних турнірів) Правові аспекти проведення недержавного масового ...

Правові аспекти проведення недержавного масового спортивного заходу в Україні (на прикладі організації тенісних турнірів)

Отключить рекламу
 - fcceff4fda90a6ef0a713a27a507b32cjpg

Масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи є методом залучення населення до занять фізичною культурою й спортом, реабілітації організму, підвищення фізичної підготовленості, та сприяють підвищенню мотивації населення до занять фізичною культурою й спортом.

Що ж потрібно знати для проведення недержавного масового спортивного заходу в Україні?

Перш за все, потрібно розуміти що мається на увазі під поняттям «масовий захід».

Раніше визначення «масового заходу» було закріплене в Настанові «Про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення масових заходів та акцій», затвердженої наказом МВС України від 11.04.2005 р. № 230. Настанова визначала, що масові заходи – це заходи громадсько-політичного, релігійного, спортивного, культурно-видовищного характеру за участю значної кількості громадян, що проводяться з нагоди відзначення офіційних (державних), професійних, релігійних свят, пам’ятних дат, а також за ініціативою політичних партій, рухів, громадських об’єднань, релігійних конфесій, громад, окремих громадян, спортивних організацій, закладів культури тощо.

Однак, на даний момент, дане визначення відсутнє в українському законодавстві, що ускладнює регулювання даного питання, адже не зрозуміло яким характерним ознакам він повинен відповідати, до прикладу яка кількість учасників чи глядачів необхідна для того, що спортивний захід вважався масовим і відповідно були дотримані встановлені законодавством вимоги щодо його організації та проведення.

Вважаємо, що окрім участі у ньому значної кількості громадян як підстави віднесення заходу до масового, його суттєвою ознакою є ще і місце його проведення – а саме громадські місця.

Визначення терміну «громадське місце» дане в Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», зокрема ст. 1 передбачає, що це частина (частини) будь-якої будівлі,споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

У зв’язку з цим, до поняття масового заходу вряд чи можна віднести спортивний захід, що проводиться на території приватного спортивного клубу та передбачає участь у ньому його членів та за своїм характером не містить ознак масового спортивного заходу.

Для прикладу «Тенісна Бізнес Ліга» є частим організатором змагань з великого тенісу серед управлінців з метою популяризації аматорського тенісу в Україні, розвитку зв'язків між бізнесменами, створення спільних проектів та бізнесів. Місцем проведення таких змагань є територія тенісних клубів м. Києва та Київської області, тому дотримання порядку організації масового спортивного заходу, зокрема отримання дозволу для проведення таких змагань не вимагається.

Щодо поняття спортивного заходу, то відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» це спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори, а організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів.

По-перше, організаційні моменти проведення масових спортивних заходів визначаються окремим рішенням органів місцевого самоврядування відповідного населеного пункту.

До прикладу наведемо рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, яким було затверджено Порядок організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру (надалі – Порядок), встановлюється, що організаторами спортивних заходів в м. Києві можуть бути об'єднання громадян, громадяни віком не молодше 18 років, за винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку повністю або частково недієздатними, а також осіб, які перебувають під арештом, тримаються під вартою або у місцях позбавлення волі. Організаторами заходів повинні бути не менше трьох осіб. Організатор заходу приймає рішення, а у випадку коли організатором є юридична особа наказ про його проведення.

По-друге, для того, щоб Ваш масовий спортивний захід був організований відповідно до вимог чинного законодавства, потрібно подати повідомлення про його проведення до відповідного органу місцевого самоврядування за місцем проведення такого заходу та отримати дозвіл на це. Зазвичай порядок організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів визначається рішенням відповідної міської/сільської ради.

Відповідно до положень Порядку, не пізніше ніж за 10 днів до проведення подається письмове повідомлення до виконавчого органу Київської міської Ради, у якому зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури. Повідомлення про проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів розглядається у дводенний термін (не враховуючи офіційних вихідних та святкових днів) та про результати повідомляються заінтересовані особи. Аналогічні вимоги встановлені і Правилами благоустрою міста Києва що були прийнятті рішенням II сесія VI скликання Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051 (надалі – Правила).

Однак варто пам’ятати, що у разі наявності умов, передбачених пунктом 5 Порядку, виконавчий орган Київської міської ради у встановленому порядку звертається до суду з метою отримання його рішення щодо обмеження проведення заходів, про що повідомляє їх організаторів. Додатково зазначається, що заходи можуть проводитися з 9 до 23 години.

Можливі причини відмови у проведенні запланованих масових спортивних заходів, перелік яких також визначено.

По-третє, організатори масового спортивного заходу повинні укласти відповідні договори з органами внутрішніх справ, органами ДНС України, закладами охорони здоров’я, з метою забезпечення та охорони громадського порядку, пожежної безпеки, забезпечення медичної допомоги, тощо.

Так, п. 13 Постанови КМУ «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» від 18.12.1998 року встановлюється, що під час проведення комерційних заходів охорона громадського порядку та забезпечення пожежної безпеки здійснюються на платній основі з укладенням відповідного договору між організаторами заходів, поліцією і органами та підрозділами ДСНС на умовах і в порядку, що передбачені законодавством. Щодо медичного обслуговування, то воно також здійснюється на платній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та закладами охорони здоров'я.

В п. 12.1.3 Правил, додатково також зазначається, що до проведення масового заходу організатори зобов'язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття із комунальними підприємствами відповідних виконавчих органів районних у м. Києві рад.

Згідно п.12.1.5 Правил, організацією підготовки до проведення масового заходу опікується заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов'язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу. Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні посвідчення, довіреності, завірені печаткою, та документи, які посвідчують особу.

По-четверте, законодавство України покладає відповідні обов’язки на організаторів масових спортивних заходів. Зокрема останні зобов’язані: дотримуватись місця, часу, мети і форми проведення заходу, зазначених у повідомленні, а також оголосити про них як завчасно, так і на початку проведення заходу; забезпечити безпеку учасників заходу у зв'язку з використанням під час його проведення засобів підвищеної небезпеки (автомобілі, піротехнічні засоби, великогабаритні та висотні конструкції тощо); забезпечити додержання учасниками заходів, запрошених організаторами, громадського порядку; призупиняти заходи у разі вчинення їх учасниками протиправних дій; виконувати всі законні вимоги працівників міліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання правопорядку; повідомляти учасників про закінчення заходу; мати розпізнавальний знак організатора заходу.

Відповідно до п.12.1.4, Правил, організатори заходів відповідають за збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

Безпосередній порядок проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, наприклад спортивних змагань, визначається відповідними правилами для кожного виду спорту окремо, що розробляється відповідними федераціями та асоціаціями спорту.

До прикладу, згідно з Регламентом ВГО «Федерація тенісу України» у 2016 році організатори турніру ФТУ, мають подати заяву на проведення змагань Всеукраїнського тенісного туру 2017 року до відокремленого підрозділу ФТУ (у виключних випадках напряму до ФТУ) не пізніше ніж до 15 жовтня 2016 року на перше півріччя 2017 року, та до 15 березня 2017 року на друге півріччя 2017 року. Направляючи заяву на проведення змагань до ФТУ, організатор автоматично погоджується із положеннями Регламенту ФТУ. Організатор зобов’язується розробити офіційне положення про турнір ФТУ та погодити його із ФТУ. Підтвердженням погодження ФТУ запропонованого положення є його розміщення на сайті ФТУ. Положення має бути опубліковано не пізніше ніж за місяць до початку змагань. Організатор також зобов’язаний зробити благодійний заявочний внесок на рахунок ФТУ не пізніше ніж через тиждень після завершення змагань та має надіслати звіт та «файл» турніру до ФТУ одразу після його закінчення.

Окрім цього, організатори спортивних змагань зазвичай також розробляють Положення про змагання, де визначають загальні положення, встановлюють вимоги до учасників, реєстрації, оплати та безпосереднього порядку проведення змагання, визначення та нагородження переможців. Окремим пунктом в таких Положеннях може зазначатись про те, що:

- кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію змагань (наприклад у випадку проведення марафонів);

- організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, яких учасник змагань зазнав під час змагань;

- організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника змагань після проведення змагань, тощо.

Для прикладу в Регламенті «Тенісної Бізнес Ліги» 1-го сезону 2016 року визначається, що учасники беруть на себе повну відповідальність за свій фізичний стан та здоров’я під час проведення матчів Ліги. На матчах Ліги присутній лікар, який у разі звернення учасника надає йому медичну допомогу.

По-пяте, якщо масовий спортивний захід має відбутись на відповідній спортивній споруді, організатори масового спортивного заходу також повинні укласти договір із власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторису витрат.

Таким чином, для проведення масового спортивного заходу відповідно до вимог чинного законодавства потрібно:

- визначитись з його оранізатором, прийняти рішення про його проведення.

- подати повідомлення про його проведення до відповідного органу місцевого самоврядування за місцем проведення такого заходу та отримати дозвіл на це;

- укласти відповідні договори з органами внутрішніх справ, органами ДНС України, закладами охорони здоров’я, комунальними підприємствами з метою забезпечення та охорони громадського порядку, пожежної безпеки, забезпечення медичної допомоги, тощо;

- укласти договір з власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторису витрат;

- дотримуватись обов’язків, визначених законодавством України для організаторів масових спортивних заходів.

 • 8134

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 8134

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные аналитические статьи

  Смотреть все статьи
  Смотреть все статьи
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст