Чи може ФОП (у т. ч. який перебуває на спрощеній системі оподаткування) з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, сплачувати податки та збори, нараховані такій особі як ФО – громадянину?

ДПС у Черкаській області розповідає, що згідно зі ст. 42 ГКУ підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до абзацу першого п. 8 розд. І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162 (далі – Інструкція №162), користувач має право за власним вибором відкривати відповідні рахунки в будь-яких надавачів платіжних послуг, що мають право відкривати рахунки користувачам відповідно до Закону України від 30.06.2021 №1591-IX «Про платіжні послуги», зі змінами та доповненнями, та Інструкції №162.

Пунктом 10 розд. І Інструкції №162 встановлено, що фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

Відповідно до п. 33 розд. ІІ Інструкції №162, банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю, яка не має рахунку у цьому банку, у зазначеному нижче порядку.

Згадайте новину: Чи є відповідальність у ФОП за використання власних рахунків фізосіб в роботі?

Фізична особа – підприємець повинна:

  1. пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ із РНОКПП;
  2. заповнити заяву про відкриття поточного рахунку.

Відкриття нового рахунку користувачу, який уже має рахунок у цього надавача платіжних послуг, ідентифікований та верифікований надавачем платіжних послуг, може здійснюватися надавачем платіжних послуг на підставі поданих користувачем за допомогою засобів дистанційної комунікації документів в електронній формі (п. 19 розд. І Інструкції №162).

Читайте статтю: Фізособа-«єдинник» перерахувала кошти з одного на інший підприємницький рахунок: чи буде дохід?

Забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними, платіжними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (абзац третій п. 24 розд. І Інструкції №162).

Згадайте новину: Фізособа-«єдинник» перерахувала кошти з одного на інший підприємницький рахунок: чи буде дохід?

Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Враховуючи викладене вище, фізична особа – підприємець (у т. ч. яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) має право сплачувати податки та збори, нараховані такій особі як фізичній особі – громадянину з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законом.