Головна Блог ... Консультації від юристів Аліменти на дитину в Україні станом на 2022 рік

Аліменти на дитину в Україні станом на 2022 рік

Відключити рекламу
 - tn1_vse_pro_alimenti_na_ditinu_v_ukraini_stanom_na_2020_rik_5eaab61e52974.jpg

Аліменти - це обов'язок утримувати родича, який потребує допомоги, іншим родичем, у випадках, встановлених чинним законодавством. Левова частка випадків виплати аліментних платежів припадає на аліменти для дитини. Питання отримання аліментних платежів містить багато тонкощів і нюансів, про які необхідно знати, щоб отримати такі необхідні дитині кошти.

Зміст:

Нагадуємо, що за необхідності деталізації наданої інформації, або надання допомоги у конкретній справі, Юридичний інтернет-ресурс "Протокол" дозволяє знайти кваліфікованого спеціаліста, який допоможе Вам добитися виплати аліментних платежів через суд і відстояти права дитини на гідні умови життя. Для цього можна скористатися спеціальним сервісом даного ресурсу Тендер на юридичну послугу.

Загальні засади встановлення аліментів на дитину в Україні

Утримання дитини - це правовідносини між батьками і дітьми, в яких батьки зобов'язані матеріально забезпечувати дітей, а дітям належить право на отримання такого забезпечення. Утримання дитини передбачає сплату аліментів на дитину та додаткових витрат.

Ці правовідносини дітей і батьків нерозривно пов'язане саме з їх особистістю, тому:

 • за життя батьків цей обов’язок є нерозривно пов’язаний з батьками і не може бути покладений на третю особу, в тому числі на іншого члену сім'ї (дідусю, бабусю);
 • обов'язок утримання дітей не переходить до спадкоємців зобов’язаних батьків;
 • цей обов’язок зберігається аж до досягнення дитиною повноліття - за певними виключеннями (про них нижче);
 • обов’язок по утриманню дитини не залежить від наявності, або відсутності шлюбу батьків.

Серед випадків, коли обов’язок утримання може не припинятися і після досягнення дитиною повноліття - це коли повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги до 23 років. А зокрема, припинення обов’язку сплачувати аліменти до досягнення дитиною повноліття може відбуватись при укладенні договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Обов’язок сплачувати платежі на утримання пов’язаний з кровною спорідненістю, встановленою в порядку, передбаченому законодавством, або фактом усиновлення дитини.

Платежі спрямовані на утримання дитини є власністю дитини, при цьому стягуються такі на користь того з батьків з ким проживає дитина. При цьому, у випадку доведення нецільового використання таких платежів, платник має право зменшити їх суму або добитися внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини - шляхом звернення до суду. Органи опіки та піклування також мають повноваження на здійснення контролю за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини.

Аліменти виплачуються щомісяця, і на кожну дитину. При цьому направлення дитини до закладів де дитина утримується за рахунок державного бюджету (зокрема, до закладів охорони здоров'я, навчальних або інших установи) - не припиняє стягнення таких платежів. Позбавлення батьківства також не звільняє від виплати аліментних платежів.

Щодо моменту, з якого сплачуються аліментні платежі, слід враховувати наступне:

При добровільній сплаті аліментів, якщо такі здійснюються шляхом відрахування із заробітної плати - такі починають нараховуватися з моменту подання платником заяви в бухгалтерію за місцем роботи. Якщо мова йде про судовий порядок стягнення аліментів - такі починають нараховуватися з моменту звернення з позовом до суду (не плутати із стягненням заборгованості із сплати таких платежів).

Якщо діти отримують доходи набагато більші ніж батьки - у судовому порядку такі можуть бути звільнені від сплати платежів на утримання (згідно ст. 188 СК).

Види аліментів на дитину в Україні

аліменти на дитину

Платежі на утримання дитини в Україні зазвичай, поділяються на:

 • найчастіші - аліменти на дитину до повноліття (до 18 років), згідно зі ст. 180 СК;
 • аліменти на дитину, що досягла повноліття - якщо така продовжує вчитися з 18 до 23-х років (аліменти після 18 років), згідно зі ст. 199 СК;
 • аліменти на непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги - до припинення стану, що зумовлює, або довічно; згідно зі ст. 198 СК;
 • додаткові витрати на дитину, які батьки несуть порівну - і такі пов'язані з особливими подіями, зокрема на розвиток здібностей дитини (музика, танці, мистецтво, спорт) або лікування хвороб, каліцтв дитини, згідно зі ст. 185 СК.
 • інші специфічні (зокрема, тимчасова державна допомога ст.181 СК, аліменти, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей ст.272 СК) водночас, тут зосередимо більшу увагу на утримання дітей батьками.

Розміри аліментів на дитину в Україні

Так, законодавство у ст. 182 СК передбачає, що аліменти повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні. Що ж на практиці:

Сімейним кодексом України (та ж ст. 182) перебачено мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину. Такий встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум - в тому числі на дітей різного віку встановлюється щороку в законі про Державний бюджет України.

Є ще один показник - мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину, він встановлений на рівні 1 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що платник аліментів може виплатити таку суму.

Не треба забувати, що платник аліментів може сплачувати і більшу суму - а вище зазначені показники встановлені для всіх, навіть для тих платників, які не можуть (крім мінімально рекомендованого), або не хочуть сплачувати.

Із якої ж частки вираховуються аліменти? Так, згідно іщ ст. 183 СК частку із заробітку платника, яка береться за основу - встановлює суд.

Законодавство (у ст. 183 СК) також встановлює і максимальний розмір аліментів - 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку. Знову ж таки - це не позбавляє платника - за його бажанням, витрачати на утримання дитини і більше.

Прожитковий мінімум на 2022 рік встановлено Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”. Так у статті 7 встановлено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі

- для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні.

У грошовому вираженні ми отримуємо такі максимальні і мінімальні аліменти на дитину у 2022 році (інформація станом на січень 2022 року):

Таким чином, в 2022 році мінімальні аліменти становлять - 1050,00 грн., а максимальні аліменти в 2022 році - 28330,00 грн. на одну дитину.

З огляду на кількість дітей в одній сім'ї, в грошовому вираженні найменша сума аліментів (дитина до 6 років і станом на січень) в 2022 році становить:

Розмір таких виплат може бути встановлений як у відсотках до доходу платника, так і у твердій грошовій сумі.

При встановленні у фіксованій сумі, аліментів може підлягати індексації, відповідно до ст. 184 СК.

Зверніть увагу - суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід). Це правило застосовується, якщо таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для оплати таких витрат.

Нещодавно, 26 січня 2022 року, Верховна Рада України прийняла Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (№ з/п 3881 від 17.07.2020 р.). Цим законопроектом вносяться деякі уточнення, щодо надання дітям (місце проживання чи перебування батьків яких невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину) тимчасової державної допомоги з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина. Тепер, ця тимчасова державна допомога - не може бути меншою 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (що в принципі є мінімально гарантованим розміром аліментів на дитину - який вже встановлено Сімейним кодексом України).

Новий законопроект, також, врегулював і деякі нюанси щодо стягнення аліментів з інших родичів на дітей. Так, він передбачив зміни у статтю 272 СК, якою раніше передбачалося, що сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню з інших родичів на дітей, не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тепер же - як і мінімально гарантована сума аліментів, цей показник не може бути меншим за 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. До того ж, у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів, судом може бути присуджений і мінімальний рекомендований сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню з інших членів сім'ї та родичів на одну дитину і становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Обставини, що враховуються при визначенні розміру аліментів в Україні

Зверніть увагу - не всі доходи платника враховуються при визначенні розміру платежів на утримання дитини. До тих що не враховуються, відповідно до пункту 12 Постанови КМУ № 146 від 26.02.1993 року «Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» належать:

При встановленні розміру аліментних виплат судом приймаються до уваги:

Якщо той з батьків, хто сплачує аліменти купив дорогу машину будучи безробітним, суд може присудити аліменти такому батькові чи матері в більшому обсязі.

Аліменти, якщо батько дитини не працює, або є ФОПом - відповідно до частини 2 ст. 195 СК, - можуть нараховуватися виходячи з розміру сер.заробітної плати за місцем проживання (така визначається на підставі довідки із статистики). Така може виявитись і більшою за нелегальний дохід боржника.

Іноді доцільним є стягнення аліментів у твердій сумі - водночас, зважаючи на постійні зміни рівня інфляції, втрату купівельної спроможності та постійне підвищення цін - стягнення аліментних виплат в процентному співвідношенні - буде кращим варіантом.

Добровільний порядок виплати аліментів на дітей

Аліменти на дітей можуть виплачуватися добровільно або стягуватися із платника примусово.

Для добровільної сплати аліментів із заробітної плати - необхідно звернутися в бухгалтерію роботодавця із заявою з про перерахування аліментів на дитину/дітей. Заява подається зазвичай в довільній формі, де вказується сума аліментних платежів або відсоток відрахувань, а також банківські реквізити отримувача(ів).

Законодавством передбачена можливість укласти договір про виплату аліментних платежів на дитину, згідно зі ст. 189 СК. Такий укладається із дотриманням нотаріальної форми. Цим договором батьки встановлюють порядок і строки утримання дітей - в тому числі, сплати аліментів. Умови даного договору не повинні порушувати законні права дітей.

Сторони зобов’язані виконувати умови договору. Якщо порядок сплати аліментних виплат порушений, то стягнути аліментні платежі по ньому можна і через суд, і через отримання виконавчого напису нотаріуса - як зручно стягувачу.

Для стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса - нотаріусу уподається заява, оригінал нотаріального посвідченого договору про сплату аліментів, вимога про виплату боргу отримана боржником. Отримавши виконавчий напис нотаріуса можна відразу звернутися до виконавця для стягнення заборгованості по аліментам.

Судовий порядок стягнення аліментів на дітей

Якщо ж платник аліментів відмовляється добровільно їх виплачувати - аліменти можна стягнути звернувшись за захистом до суду (загальної юрисдикції).

Існують наступні “судові” порядки стягнення заборгованості.

Для прискорення процесу - якщо Ви хочете отримати мінімально гарантований ст. 183 СК розмір аліментів на дітей, можна звернутися до суду з вимогою про видачу судового наказу. Форма такої вимоги викладена в ст. 163 ЦПК. Пришвидшити процес дозволяє і те, що суд розглядає спір, зазвичай, за відсутності сторін. Такий судовий наказ про аліменти виплат на рівні мінімально гарантованих сум, на відміну від багатьох інших - згідно зі ст. 170 ЦПК - практично неможливо скасувати.

Якщо при стягненні аліментів є необхідність встановити батьківство / материнство, варто залучити до розгляду справи третіх осіб. При бажанні отримати суму аліментів від платника більшу, ніж мінімальна - варто звертатися в порядку позовного провадження з вимогою про стягнення аліментів. Позов має відповідати вимогам викладеним в ст. 175 ЦПК.

Позов про стягнення аліментів може подаватися за місцем проживання/перебування позивача, або відповідача. Такі категорії справ звільнені від сплати судового збору, згідно п. 3 частини 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».

До позову додаються наступні документи:

При неможливості отримати необхідні документи - можна заявляти клопотання про витребування судом такого. Зокрема для висвітлення майнового становища платника Вам знадобиться довідка про його доходи. Потім, після отримання довідки можна збільшити, або зменшити позовні вимоги (згідно ст. 192 СК).

При необхідності примусового стягнення в суді можуть встановлюватися аліменти на дитину після 18 років, яка продовжує навчатись до закінчення навчання або до 23-х років (ст. 198 СК). Варто зауважити, що не має значення контрактна, або бюджетна форма навчання. А осб якщо дитина вчиться на заочній формі навчання і паралельно працює - ймовірно у стягненні аліментів відмовлять.

Якщо мова йде про стягнення аліментів на непрацездатну дитину, що досягла повноліття в порядку ст. 198 СК - тут варто подавати документи, що підтверджують непрацездатний стан - зокрема інвалідність, обґрунтовувати витрати на лікування, медикаментозне обслуговування дитини, встановлені діагнози, призначене лікування, чеків на оплату операцій чи протезування тощо.

Відповідальність за несплату аліментів

Із внесенням змін до Сімейного кодексу України у 2017 році за прострочення/несплату сплати аліментних - згідно ст. 196 СК - виникає пеня. Нарахування такої - можливе в розмірі одного відсотка суми заборгованості за аліментами за кожен день прострочення (з дня прострочення сплати таких до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені), але не більше 100 відсотків суми боргу.

Розмір пені по аліментам розраховується за такими принципами (постанова ВП ВС від 3 квітня 2019 у справі № 333/6020/16-ц, провадження № 14-616цс18):

Якщо прострочення сталося не з вини платника, розмір пені може бути зменшено. Основна сума заборгованості, при цьому не зменшується.

Адміністративна відповідальність за несплату аліментів встановлена згідно ст. 183-1 КоАП:

Так, несплата аліментних платежів на термін більше 6 місяців, а аліментів дитині інваліду на термін більше 3 місяців карається громадськими роботами від ста двадцяти до двохсот сорока годин. Повторне подібне порушення протягом року карається громадськими роботами від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Кримінальна відповідальність за несплату аліментів встановлена згідно ст. 164 КК:

Так, злісне ухилення від сплати аліментів карається громадськими роботами від 80 до 120 годин, арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Повторне вчинення такого кримінального караного діяння має санкцію у вигляді громадських робіт на строк від 120 до 240 годин або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років.

Виконавче провадження:

На етапі виконавчого провадження у разі заборгованості по аліментах при виконанні рішення суду більше 4 місяців (для дитини інваліда більше 3 місяців) - згідно з п.9 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» виконавець має право здійснювати наступний вплив на боржника - винести постанову:

За п.14 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» до боржника можуть застосовуються і штрафні санкції - в таких розмірах:

На жаль, в одній статті охопити всі тонкощі питання призначення аліментів дуже складно, тому в кожній конкретній ситуації не завадить консультація професійного юриста, якого можна знайти на сайті Юридичного інтернет-ресурсу "Протокол"

Джерело: Юридичний ресурс Протокол

 • 160783

  Переглядів

 • 5

  Коментарі

 • 160783

  Переглядів

 • 5

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Спасибо, информация достаточно полезна, но поскольку тема очень обширна, много осталось нераскрытым, например, такая ситуация: злостный неплательщик с целью уменьшения удержания по алиментам прописан в сельской местности, есть акт исполнителя о том, что он там никогда не проживал, есть письма в ДВС от самого неплательщика о том, что он в это время пребывает на работе за границей и есть информация от пограничников о том, когда он покинул Украину и более не возвращался. Где и в какой стране должник конкретно пребывает до сих пор не известно, есть решение суда о розыске, но розыск в полиции ничего не дал (вероятно, его просто не искали) и объявлять в международный розыск никто не собирается, исполнитель не принимает никаких мер для его поиска. Вопрос: как найти беглеца? Кто это обязан делать? Имеет ли право исполнитель передавать исполнительное производство по месту фальшивой регистрации если до этого оно производилось по месту нахождения недвижимого имущества должника в другом городе, а потом это имущество было передано стягувачу в счёт погашения долга? Словом, как же найти беглеца, если он прячется где-го за кордоном?

  06.06.2020 12:59

  Добрий День. Ми з колишньою дружиною в усній формі домовились про щомісячну виплату (1 дитина) 2500 грн. Деколи передаю готівкою, деколи скидую на картку. Чи може бути така ситуація, що з часом мене можуть звинуватити в не виплаті аліментів, адже фактично я ці виплати ніяк не фіксую? якщо це можливо, дайте пораду що робити, щоб не допустити такого. Дякую.

  03.11.2020 00:59

  в мене критична ситуація, в зв'язку з тим що я практично зостаюся без роботи (ліквідація районів, а я є спеціалістом районної ради (ще не має закону для врегулювання)), і те що моя дитина часто хворіє (левова частка мого доходу, є чеки, довідки з лікарні про стан здоровя, потребу в санаторному лікуванні, тощо), також потребує додаткових занять зі шкільних предметів (репетиторство є платне, а ми пропускаємо заняття в школі по хворобам) , в мене є питання, аліменти ми отримуємо як 50% від прожиткового мінімуму (дитині 11 років), а це приблизно 1200 грн. так як відповідач в суді (в 2017 році)заявив що сидить на шиї у матері (вже померла цього літа) і ніде не працює (досі!!!!! з 2016 року!!!!)(за відомо неправдиві свідчення, бо є свідки що він працює неофіційно, але довідку в 2017 році приніс з податкової - що не працює)) наразі він володіє 1/2 частини квартири, і досі стверджує що не працює, але ж таки там працює де і працював, але довести я не можу, робить в квартирі ремонти та вчора поміняв склопакети на всіх вікнах, працювали наймані робітники, що є перевищенням 10 неоподаткованих мінімумів для працездатних, джерело походження не пояснить(знову може пояснювати, що сестра дала чи оплачує), Питання ::::::::яку заяву (зразок) можна подати в суд для призначення аліментів в твердій грошовій сумі виходячи із середньої зарплати по регіону та заяви про додаткові витрати на дитину передбачені на покращення здоров'я та розвиток здібностей. яким чином апелювати на те що він живе на доходи а не довольствується тільки святим духом!!!

  09.11.2020 15:20

  ЧОМУ ЦЕ АЛІМЕНТИ МАЮТЬ РОСТИ? ВИ З ГЛУЗДУ ЗЇХАЛИ?ВИ ВКУРСІ СКІЛЬКИ МАМАШ ТРИНЬКАЮТЬ НА СЕБЕ КОШТИ,А ЧОМУ СОЦВИПЛАТИ СКАСУВАЛИ А ВСЕ ТЕПЕР КЛАДЕТЕ НА ПЛЕЧІ ЧОЛОВІКІВ? ЧОМУ? ГІВНО А НЕ ВЛАДА

  30.11.2020 22:41

  Ще таке питання а чому не відміняють аліменти?Соцвиплати усі відмінили котрі виплачує держава як кажуть подачки,а чому з людей не знімуть виплати ?чому завжди все на плечах людей а особливо чоловіків? Давайте будемо справедливими якщо знімати виплати то усі!!!!!!!!!

  08.12.2020 11:58

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст