Якщо акціонера не повідомлено у передбачений статутом спосіб про проведення загальних зборів, їх рішення визнаються недійсними навіть при присутності 90% голосів та одноголосному голосуванні (ВГСУ від 7 грудня 2016р. у справі № 927/577/16)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Якщо акціонера не повідомлено  у передбачений статутом спосіб про проведення загальних зборів, їх рішення визнаються недійсними навіть при присутності 90% голосів та одноголосному голосуванні (ВГСУ від 7 грудня 2016р. у справі № 927/577/16) - vgsu_yakshcho_aktsionera_ne_povidomleno_u_peredbacheniy_statutom_sposib_pro_5856f4af4f40f.jpg

Фабула судового акту: Сакраментальне питання у корпоративному праві про вплив міноритарія на прийняття рішень на загальних зборах, і пов’язане з цим обов’язкове повідомлення міноритарія при часі, місце проведення та порядок денний загальних зборів у судах України вирішувалось надзвичайно найрізноманітнішим чином. Ми всі знаємо, що все рейдерство побудовано на цьому питанні. З одного боку, наприклад, при 3 000,00 акціонерів, цілком ймовірно кого-то пропустити при повідомленні про збори, при цьому цей акціонер з 0,01% акцій навряд чи зможе в принципі на щось вплинути (як вважає більшість, зокрема особи, які здійснюють оперативний контроль над товариством). З іншого боку, обов’язок виконавчого органу повідомляти усіх акціонерів є однією з класичних гарантій забезпечення прав міноритаріїв. Отже, ця постанова ще один приклад вирішення подібного спору серед акціонерів товариства.

Позивачу належить 10% акцій. Позивача (акціонера) не було повідомлено у спосіб передбачений статутом про проведення загальних зборів. Рішення на загальних зборах були ухвалені одноголосно, присутні були акціонери, які володіють 90% акцій. Тобто, у будь-якому випадку голосування позивача проти рішень не призвело би до їх неприйняття.

Проте суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій прийшли до висновку, що участь акціонера у загальних зборах не вичерпується тільки голосуванням, а можливі і інші форми впливу на прийняття рішень. Тому не повідомлення акціонера про загальні збори має наслідком визнання недійсним рішень таких загальних зборів за позовом акціонера.

Отже, тим хто організовує проведення загальних зборів, слід дотримуватись порядку повідомлення акціонерів про їх проведення у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

Аналізуйте судовий акт: Спір між учасниками товариства (фізичними та юридичними особами) щодо часток у статутному капіталі вирішується за правилами господарського судочинства (ВСУ від 14 вересня 2016 р. у справі № 6-457цс16)

Для визнання зборів дійсними не треба доводити факт отримання учасником товариства повідомлення про проведення зборів, а достатньо лише направити таке повідомлення цінним листом з описом вкладення (ВСУ у справі №3-928гс15 від 21 жовтня 2015р.)

Спадкоємець частки у статутному капіталі має право на участь в управлінні господарським товариством після рішення загальних зборів про його вступ до господарського товариства. (Господарський суд Львівської області, колегіальний розляд)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року Справа № 927/577/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді: Картере В.І. (доповідач),

суддів: Барицької Т.Л.,

Іванової Л.Б.

за участю представників:

позивача - не з'явився,

відповідача - не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фідленс Агро"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2016

та на рішення господарського суду Чернігівської області від 26.07.2016

у справі № 927/577/16

за позовом ОСОБА_2

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фідленс Агро"

про визнання недійсними рішення загальних зборів

ВСТАНОВИВ:

У червні 2016 року ОСОБА_2 звернувся до господарського суду Чернігівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фідленс Агро" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Фідленс Агро", оформленого протоколом загальних зборів учасників ТОВ "Фідленс Агро" № 02016 від 22.02.2016.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 26.07.2016 (суддя Федоренко Ю.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2016 (колегія суддів у складі: суддя Андрієнко В.В. - головуючий, судді Шапран В.В., Буравльов С.І.), позов задоволено. Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Фідленс Агро" від 22.02.2016, оформленого протоколом № 02016 від 22.02.2016. Приймаючи такі рішення, господарські суди виходили з того, що відповідачем не надано доказів про те, що позивача було повідомлено в установлений законом та статутом строк у передбачений статутом спосіб про час та місце проведення загальних зборів, їх порядок денний.

У касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення господарського суду Чернігівської області від 26.07.2016, постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2016, а справу направити на новий розгляд. В обґрунтування касаційної скарги відповідач стверджує, що господарськими судами при прийнятті оскаржуваних рішень порушено вимоги ст.ст. 34, 35 ГПК України, ст. 167 ГК України. На думку скаржника, господарськими судами не враховано наявність кворуму на загальних зборах учасників ТОВ "Фідленс Агро", які відбулися 22.02.2016, оскільки на зборах були присутні учасники, які володіють 90% голосів і всі рішення були прийняті одноголосно. Так, відповідач зазначає про те, що присутність або відсутність позивача на загальних зборах учасників товариства не могла істотно вплинути на прийняття загальними зборами учасників товариства спірного рішення. Також скаржник зазначає, що господарськими судами взято до уваги недопустимі та неналежні докази щодо формування статутного капіталу товариства.

У відзиві на касаційну скаргу позивач просить рішення господарського суду першої інстанції та постанову господарського суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення. Так, на думку позивача, господарськими судами було правильно встановлено порушення відповідачем процедури скликання та проведення загальних зборів товариства.

Перевіривши правильність застосування господарськими судами норм процесуального та матеріального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Господарські суди попередніх інстанцій, ґрунтуючись на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності встановили наступне:

- відповідно до спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 26.07.2016 ТОВ "Фідленс Агро" зареєстровано в реєстрі в якості юридичної особи, місцезнаходженням якого є: вул. Шевченка, 82, кімната 5, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, 17600;

- згідно з Статутом товариства, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 5/2015 від 20.05.2015, державну реєстрацію проведено 25.05.2015, ТОВ "Фідленс Агро" є юридичною особою, має баланс, рахунки у банківських установах, печатку, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді (п. 1.2 Статуту);

- засновниками і учасниками товариства є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 (п. 3.1 Статуту);

- статутний капітал товариства утворюється за рахунок внесків учасників та становить 8 510 000,00 грн.; статутний капітал поділено на частки, які розподіляються між учасниками наступним чином: ОСОБА_3 5 106 000,00 грн., що становить 60% статутного капіталу, ОСОБА_4 2 553 000,00 грн., що становить 30% статутного капіталу, ОСОБА_2 851 000,00 грн., що становить 10% статутного капіталу (п.п. 6.1-6.3 Статуту);

- статутний капітал підлягає сплаті учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення зі складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства (п. 6.4 Статуту);

- позивачем внесок до статутного фонду товариства сплачено не в повному розмірі, однак рішення, передбачені п. 6.4 Статуту товариства не приймались;

- ОСОБА_2 проведено оплату внеску до статутного фонду ТОВ "Фідленс Агро" на загальну суму 850 000 грн., що підтверджується завіреними копіями дублікатів квитанцій ПАТ КБ "Приватбанк" від 19.03.2015, 26.06.2015 та 30.06.2015;

- відповідач довідкою від 25.07.2016 підтвердив, що станом на 25.07.2016 статутний капітал товариства не сформовано;

- позивач є учасником товариства з часткою, яка становить 10% статутного капіталу;

- 22.02.2016 відбулись загальні збори учасників товариства на яких були прийняті рішення, оформлені протоколом № 02016 від 22.02.2016;

- відповідно до змісту протоколу № 02016 від 22.02.2016 присутні на загальних зборах два учасники товариства: ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що володіють у сукупності 90% голосів від загальної кількості голосів учасників товариства та відповідно до п. 9.2.5 статуту мають просту більшість голосів учасників товариства;

- на порядок денний загальних зборів учасників товариства було винесено такі питання: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників, 2. Про припинення товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку, 3. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) товариства, визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень, 4. Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури товариства, 5. Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих зборах;

- з усіх вказаних питань загальними зборами товариства прийняті рішення, зокрема і щодо припинення товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до чинного законодавства України;

- протокол підписано головою та секретарем загальних зборів, з протоколом ознайомлені присутні на загальних зборах особи.

Звертаючись до господарського суду з позовом у даній справі, позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що він про скликання та проведення 22.02.2016 загальних зборів учасників товариства ніяким чином не повідомлявся. У зв'язку з цим, позивач як учасник товариства не знав та не міг знати про проведення вказаних зборів, на яких вирішувалось дуже важливе питання - припинення підприємства, в якому він є учасником.

Вищий господарський суд України погоджується з висновками господарських судів про задоволення позовних вимог шляхом визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Фідленс Агро", оформленого протоколом № 02016 від 22.02.2016, виходячи з такого:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 116 ЦК України, п. "а" ч. 1 ст. 10 Закону України "Про господарські товариства" учасники господарського товариства мають право брати участь в управлінні товариством.

Частиною 5 ст. 61 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Згідно з п. 9.2.10 Статуту товариства про проведення загальних зборів учасники повідомляються із зазначенням часу й місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Повідомлення направляються на ті адреси кожного з учасників, які зазначені у цьому статуті, якщо учасник не повідомив товариство письмово про зміну адреси для листування. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасниками повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного загальних зборів.

Отже, Статутом товариства передбачено спосіб повідомлення учасників про проведення загальних зборів шляхом направлення повідомлення на ті адреси кожного з учасників, які зазначені у Статуті товариства, якщо учасник не повідомив товариство письмово про зміну адреси для листування.

Як роз'яснено у п. 2.25 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних відносин" обов'язковою умовою повідомлення про скликання загальних зборів юридичної особи є одночасна наявність у такому повідомленні інформації про час, місце проведення зборів та інформації про питання, що будуть винесені на розгляд зборів (порядок денний).

Відсутність у повідомленні про проведення загальних зборів будь-якої з названих складових, як і відсутність самого повідомлення, може бути підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарськими судами встановлено, що відповідачем не надано доказів про те, що позивача було повідомлено в передбачений Статутом спосіб, а також в установлений законом та Статутом строк про час та місце проведення загальних зборів, їх порядок денний, що, в свою чергу, є порушенням корпоративних прав позивача.

Посилання скаржника у касаційній скарзі на те, що присутність або відсутність позивача на загальних зборах учасників товариства не могла істотно вплинути на прийняття загальними зборами учасників товариства спірного рішення, оскільки на зборах були присутні учасники, які володіють 90% голосів і всі рішення були прийняті одноголосно, було предметом дослідження господарськими судами попередніх інстанцій, які дійшли висновку про їх безпідставність з огляду на таке:

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Так, позивачу не може бути відмовлено у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів тільки з мотивів недостатності його голосів для зміни результатів голосування з прийнятих загальними зборами учасників (акціонерів, членів) рішень, оскільки вплив учасника (акціонера, члена) на прийняття загальними зборами рішень не вичерпується лише голосуванням (відповідні роз'яснення наведені у п. 2.16 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних відносин").

Участь позивача у загальних зборах не обмежується виключно голосуванням, так як голосуванню передує обговорення ним з усіма присутніми учасниками питань порядку денного, внесення обґрунтованих пропозицій та виступи учасників, що за певних обставин може істотно вплинути на загальний хід голосування та змінити його результати в порівнянні з тими результатами, які мали місце внаслідок незаконного позбавлення позивача можливості взяти участь у загальних зборах.

Господарськими судами враховано вказані вимоги закону та відповідні роз'яснення і встановлено, що скликання зборів учасників товариства проведено з порушенням встановленої законом процедури, оскільки позивача не було належним чином та в установлений строк повідомлено про час та місце проведення зборів від 22.02.2016, їх порядок денний, у зв'язку з чим позивач не зміг своєчасно ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можливо внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів (ч. 2, 3 ст. 43, ч. 5 ст. 61 Закону України "Про господарські товариства"), чим порушені корпоративні права позивача на взяття участі в загальних зборах на яких вирішувалось питання припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації.

Посилання скаржника у касаційній скарзі на те, що господарськими судами в порушення вимог ст. 34 ГПК України взято до уваги недопустимі та неналежні докази щодо сплати позивачем свого внеску до статутного капіталу товариства, формування статутного капіталу товариства, відхиляються Вищим господарським судом України, оскільки по-перше) ці доводи касаційної скарги фактично зводиться до переоцінки доказів у справі, що не ходить до кола повноважень суду касаційної інстанцій, а по-друге) відповідач як у відзиві на позовну заяву так і у апеляційній скарзі сам стверджував про те, що позивач є власником частки у статутному капіталі товариства у розмірі 10%, у зв'язку з чим він не міг істотно вплинути на прийняття рішення загальними зборами, тоді як відповідно до ст. 32 ГПК України письмові пояснення представників сторін є в тому числі доказом у справі, а згідно з ч. 1 ст. 35 ГПК України обставини, які визнаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, можуть не доказуватися перед судом, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.

Отже, висновки господарських судів попередніх інстанцій ґрунтуються на доказах, наведених в оскаржуваних рішенні та постанові, і відповідають положенням чинного законодавства.

Відповідно до ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

З огляду на викладене, підстави для зміни або скасування прийнятих у справі судових рішень відсутні.

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фідленс Агро" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2016 та рішення господарського суду Чернігівської області від 26.07.2016 у справі № 927/577/16 залишити без змін.

Головуючий суддя: В. Картере Судді: Т. Барицька Л. Іванова

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1