Відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, набутого у зв'язку з укладенням з власником депозиту договору відступлення права вимоги рахунку суперечило б законодавству (Справа № К/800/47153/15, 22.06.17)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Фабула судового акту: Події останніх років свідчать, що банківська система в Україні переживає не найкращі часи, а першими, хто відчуває на собі фінансовий удар є вкладники банківських установ. Як повернути свої депозити з банків, що ліквідуються; яку стратегію відносин обрати для цього ? Серед основних проблем, з якими зустрічаються вкладники: невключення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до переліку і реєстру вкладників, які мають право на відшкодування за вкладом; відмова у виплаті гарантованої суми повіреній особі вкладника у зв'язку з неналежним оформленням повноважень. Судова справа, що пропонується увазі читачів, зокрема, і про це.

Позовні вимоги особи обґрунтовувались тим, що уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» безпідставно та необґрунтовано відмовлено у включені позивача до переліку вкладників цього банку, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, набутого у зв'язку з укладенням між позивачем та іншою особою - власником депозиту договору відступлення права вимоги банківського рахунку у доларах США в частині на суму 9000 доларів США.

Задовольняючи позовні вимоги частково, суди першої і апеляційної інстанцій виходили з того, що заміна кредитора у зобов'язанні по договору банківського рахунку була здійснена у відповідності до порядку, визначеному ст.ст. 512-517 ЦК України, а тому відповідачем безпідставно не включено позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Втім ВАСУ в позові відмовив, зазначивши таке.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст.2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Пунктом 4 ч.1 ст.2 даного Закону передбачено, що вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

За умовами договору банківського рахунку №660027880 від 04.11.2010р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_5, Банк відкрив ОСОБА_5 поточний рахунок 26204335637005 у доларах США.

Відповідно до пункту 1.8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (далі Інструкція), банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунка поточні рахунки. Поточний рахунок це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Виходячи із викладеного, поточні рахунки відкриваються на конкретну особу за умови надання відповідних документів, а можливості зміни власника рахунка Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, не передбачено.

З огляду на зазначене колегія суддів ВАСУ дійшла висновку, що позивач не є вкладником АТ "ІМЕКСБАНК" в розумінні Закону України "Про систему гарантування вкладів» фізичних осіб"

Аналізуйте судовий акт: Фонд гарантування вкладів не може відмовити вкладнику із підстави не визначення походження коштів, а саме що вкладом повинні, бути кошти, внесені безпосередньо вкладником (Постанова ВАСУ від 12 січня 2016р. № 800/46158/15)

Вкладник депозиту є споживачем фінансових послуг і має право на стягнення пені у розмірі 3-х відсотків за кожен день просрочення повернення вкладу ( Ухвала ВССУ у справі № 6-43516св14 від 11 листопада 2015р.)

Юрисдикція спорів за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначається виходячи зі змісту правовідносин та функцій Фонду у цих правовідносинах (ВСУ у справі № 6-1489цс16 від 15 травня 2017р.

Бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оскаржується в адміністративних судах, а кошти з Фонду стягуються в порядку цивільного судочинства (ВСУ від 9 листопада 2016 р. у справі № 6-2309цс16)

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2017 р. м. Київ К/800/47153/15

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі:

Головуючої: Калашнікової О.В.,

Суддів: Мороз Л.Л.,

Стрелець Т.Г.

секретар судового засідання - Головко О.В.

за участю

представника уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северина Юрія Петровича - Литовченко С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за касаційною скаргою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северина Юрія Петровича на постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 28 липня 2015 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2015 року у справі № 819/2000/15 за позовом ОСОБА_4 до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северина Юрія Петровича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії, -

в с т а н о в и л а :

У липні 2015 року ОСОБА_4 звернулася в суд з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якому просила:

- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северина Ю.П. щодо не включення ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_1, до переліку вкладників АТ "ІМЕКСБАНК", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в розмірі вкладу на суму еквівалентну 9000 доларів США по курсу НБУ, в порядку передбаченому ч. 1 ст. 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

- зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северина Ю.П. надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_1, як вкладника який має право на відшкодування коштів за вкладами в АТ "ІМЕКСБАНК" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в розмірі вкладу за договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010 року, на суму еквівалентну 9000 доларів США по курсу НБУ, в порядку передбаченому ч. 1 ст. 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що уповноваженою особою Фонду на ліквідацію в АТ "ІМЕКСБАНК" Северином Юрієм Петровичем безпідставно та необґрунтовано відмовлено у включені ОСОБА_4 до переліку вкладників АТ "ІМЕКСБАНК", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, набутого у зв'язку з укладенням між нею та ОСОБА_5 26.01.2015 року договору відступки права вимоги за договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010 року в частині на суму 9000 доларів США.

Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 28 липня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2015 року, позов задоволено. Визнано протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Ю.П. щодо не включення ОСОБА_4 до переліку вкладників АТ «ІМЕКСБАНК», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в розмірі вкладу на суму еквівалентну 9000 (дев'яти тисячам) доларів США по курсу НБУ, в порядку передбаченому ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Зобов'язано Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Ю.П. надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про ОСОБА_4 як вкладника який має право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «ІМЕКСБАНК» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010 року, в розмірі вкладу на суму еквівалентну 9000(дев'яти тисячам) доларів США по курсу НБУ, в порядку передбаченому ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Не погоджуючись з ухваленими по справі рішеннями, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северин Юрій Петрович звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судів першої і апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, матеріали касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права колегія суддів Вищого адміністративного суду України зазначає наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 04.11.2010р. між Публічним акціонерним товариством «ІМЕКСБАНК» (надалі - Банк) та ОСОБА_5 укладений договір №660027880 банківського рахунку у доларах США, відповідно до якого Банк відкрив ОСОБА_5 поточний рахунок 26204335637005/26201110298101 та зобов'язувався приймати і зараховувати на нього грошові кошти, що надходять клієнту, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій з рахунком (п 1.1. Договору).

Згідно виписки по вищевказаному рахунку від 21.01.2015 року залишок коштів становив 77 488,30 доларів США.

26.01.2015 р. ОСОБА_5 подано до відділення №298 АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Тернополі повідомлення про відступлення ОСОБА_4 права вимоги за договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010р., в частині на суму 9 000 доларів США.

26.01.2015 ОСОБА_4 подала до відділення №298 АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Тернополі вимогу, згідно якої вбачається, що позивач набула належне ОСОБА_5 право вимоги за договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010 року, укладеного між ОСОБА_5 та Публічним акціонерним товариством «ІМЕКСБАНК» в частині на суму 9 000 доларів США.

Згідно п. 1.1. договору про відступку прав вимоги Первісний кредитор відступає (передає) Новому кредитору, а Новий кредитор набуває належне Первісному кредиторові право вимоги за Договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010 року (надалі іменується "Основний договір"), укладеного між Первісним кредитором та Публічним акціонерним товариством «ІМЕКСБАНК» (надалі іменується Боржник) в частині на суму 9 000 (дев'ять тисяч) доларів США.

За цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у розмірі, визначеному в п. 2.1 цього Договору, в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цих договорів (п. 1.2. Договору).

Наявність вказаної вимоги і прав підтверджується Договором №660027880 банківського рахунку у доларах США від 04.11.2010 року та випискою з рахунку №26204335637005 на 26.01.2015року (п 1.4. Договору).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 26 січня 2015 № 50 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.01.2015 прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК». Тимчасову адміністрацію в АТ «ІМЕКСБАНК» запроваджено строком на 3 місяці з 27 січня 2015 по 26 квітня 2015 року включно.

Згідно постанови Правління НБУ від 21 травня 2015 р. № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 27 травня 2015 р. № 105, «Про початок процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Северина Юрія Петровича строком на 1 рік з 27 травня 2015 р. до 26 травня 2016 р. включно.

Заявами від 30.01.2015р. та від 02.04.2015р. на адресу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Ю.П. позивач зверталася про визнання її вкладником на суму 9 000 доларів США на підставі договору про відступку права вимоги та просила включити її до переліку вкладників АТ «ІМЕКСБАНК», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в розмірі вкладу на суму еквівалентну 9 000 доларам США по курсу НБУ, в порядку передбаченому ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Листом №6580 від 20.05.2015 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "ІМЕКСБАНК" позивачеві було надано відповідь та письмово роз'яснено, що він не має правових підстав на включення до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, оскільки ОСОБА_4 не є вкладником АТ "ІМЕКСБАНК" в розумінні Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", так як особисто не укладав договір банківського вкладу або рахунку, як і не укладав відповідні банківські договори та не вносив на ці рахунки кошти, які має намір отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Задовольняючи позовні вимоги частково, суди першої і апеляційної інстанцій виходили з того, що заміна кредитора у зобов'язанні по договору банківського рахунку була здійснена у відповідності до порядку, визначеному ст.ст. 512-517 ЦК України, а тому відповідачем безпідставно не включено позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України з цього приводу звертає увагу на наступне.

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами встановлені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та врегульовані нормами Положення про порядок відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 року №14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.09.2012 року за №1548/21860 (далі Положення).

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами (абз.1 ч.1 ст.26 Закону №4452-VІ).

Відповідно до п.3 ч. 1 ст.2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Пунктом 4 ч.1 ст.2 даного Закону передбачено, що вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

За умовами договору банківського рахунку №660027880 від 04.11.2010р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_5, Банк відкрив ОСОБА_5 поточний рахунок 26204335637005 у доларах США.

Відповідно до пункту 1.8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (далі Інструкція), банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунка поточні рахунки. Поточний рахунок це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Виходячи із викладеного, поточні рахунки відкриваються на конкретну особу за умови надання відповідних документів, а можливості зміни власника рахунка Інструкцією не передбачено.

Відповідно, колегія суддів приходить до висновку, що позивач не є вкладником АТ "ІМЕКСБАНК" в розумінні Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а тому не набув права на отримання коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи викладене, суди першої і апеляційної інстанцій дійшли до помилкового висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 229 КАС України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

З урахуванням викладеного, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку про необхідність скасувати рішення суду першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.

Керуючись ст.ст. 220, 221, 223, 224, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України, -

постановила :

Касаційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северин Юрія Петровича задовольнити.

Постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 28 липня 2015 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2015 року скасувати. Ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову ОСОБА_4 до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" Северина Юрія Петровича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав передбачених ст.ст.237-239 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді:

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
0