Головна Блог ... Цікаві судові рішення Визнання дій державного реєстратора щодо реєстрації права власності підсудне місцевому суду за правилами цивільного судочинства.(Приморський райсуд м. Одеси № 522/23381/17 від 20.12.2017 Визнання дій державного реєстратора щодо реєстраці...

Визнання дій державного реєстратора щодо реєстрації права власності підсудне місцевому суду за правилами цивільного судочинства.(Приморський райсуд м. Одеси № 522/23381/17 від 20.12.2017

Відключити рекламу
- 0_57377300_1517350904_5a70eff88c209.jpg

Фабула судового акту: Нова редакція Цивільного процесуального кодексу України, а саме ст. 19 передбачає можливість визнання дій держреєстраторів щодо реєстрації права власності недійсними. Водночас такі дії мають бути тісто пов'язаними з вимогами, які є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Очевидним є те, що на даний час суди не прийшли до єдиної думки щодо розмежування такої юрисдикції.

Для прикладу наведну два протилежних рішення.

У першому суд послався на умову для скасування державої реєстрації права власності при наявності обов'язкового спору про право, водночас інший - на те, що такі спори є публічно-правовими та залишив позов без розгляду.

Аналізуйте судовий акт: ВАСУ: Спори щодо скасування держреєстрації права власності на майно, які виникають у зв'язку із невиконанням договірних зобов'язань не є публічно-правовими (№ 826/11931/16 від 11 .04.2017)

Правовідносини щодо реєстрації права власності не є публічно-правовими, а випливають з договірних відносин, тому підлягають вирішенню за правилами цивільного судочинства (ВАСУ, справа № 815/618/16, 12.04.17)

Свідоцтво про право власності та рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності на нерухомість оскаржується за правилами цивільного судочинства (ВСУ від 24 січня 2017р. у справі № 21-1559а16)

Перше рішення:

Справа № 755/465/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті провадження у справі

"25" січня 2018 р. суддя Дніпровського районного суду м. Києва Шевченко В.М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", треті особи - Публічне акціонерне товариство «Златобанк», Державний реєстратор філії комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у Вишгородському районі Київської області Донський Ярослав Сергійович, про скасування державної реєстрації права власності,

УСТАНОВИВ:

10 січня 2018 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшла вказана позовна заява із додатками, яку 11 січня 2018 року передано судді для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

15.01.2018 суддею постановлено ухвалу про залишення позовної заяви без руху відповідно до статті 185 ЦПК України, на виконання якої 24.01.2018 представник позивача - ОСОБА_3, подав уточнену позовну заяву.

За наслідками розгляду відповідних матеріалів суддя дійшов висновку, що подана позовна заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства з огляду на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

У даному випадку позивач - ОСОБА_1, звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", треті особи - Публічне акціонерне товариство «Златобанк», Державний реєстратор філії комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у Вишгородському районі Київської області Донський Ярослав Сергійович, про скасування державної реєстрації права власності.

Правові відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), дія якого поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

реєстраційна дія - державна реєстрація прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав, крім надання інформації з Державного реєстру прав (ст. 2 Закону).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 6 Закону повноваження у сфері державної реєстрації прав здійснюють державні реєстратори прав на нерухоме майно (далі - державні реєстратори), які є суб'єктом владних повноважень у розумінні п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, позивач звернувся до місцевого загального суду для вирішення в порядку цивільного судочинства позову про скасування реєстрації майнового права. За суб'єктним складом відповідачем вказано - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", тобто юридичну особу, яка не наділена повноваженнями у сфері державної реєстрації прав, Публічне акціонерне товариство «Златобанк» та державний реєстратор в позовній заяві зазначено у статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача. При цьому, предмет спору стосовно майна або майнових прав відсутній, тобто заявлена вимога щодо реєстраційної дії є основною, а не похідною від спору стосовно такого майна або майнових справ.

В абз. 2 ч. 1 ст. 19 ЦПК України законодавець чітко визначив юрисдикцію загальних судів за предметним складом спірних правовідносин, зокрема те, що вимоги стосовно реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, можуть бути предметом розгляду в порядку цивільного судочинства за умови, якщо такі вимоги є похідними від основної вимоги щодо спору стосовно такого майна або майнових прав. Отже, при відсутності спору щодо майна або майнових прав самостійна вимога стосовно реєстраційних дій не може бути розглянута судом у порядку цивільного судочинства.

Оскільки в даному випадку позивач просить суд захистити його порушене право шляхом скасування державної реєстрації права власності, тобто в даному випадку спірні правовідносини виникли виключно щодо реєстраційних дій та відповідна вимога в позовній заяві є основною, а не похідною від спору щодо такого права або майнових прав, то фактично за змістом позовних вимог подана позовна заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

П. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України встановлено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

За правилом ч. 5 ст. 186 ЦПК України, відмовляючи у відкритті провадження з підстави, встановленої п. 1 ч.1 цієї статті, суд повинен роз'яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.

За таких обставин, суд вважає за необхідне відмовити у відкритті провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", треті особи - Публічне акціонерне товариство «Златобанк», Державний реєстратор філії комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у Вишгородському районі Київської області Донський Ярослав Сергійович, про скасування державної реєстрації права власності, оскільки позов не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

На виконання вимог ч. 5 ст. 186 ЦПК України роз'яснити позивачу, що розгляд справ у спорах, зокрема фізичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження, віднесено до юрисдикції адміністративних судів (п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України).

Крім цього, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі.

На підставі викладеного, ст.ст. 19, 186, 258-261, 353, пп. 15.5 п. 15 розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у відкритті провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", треті особи - Публічне акціонерне товариство «Златобанк», Державний реєстратор філії комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у Вишгородському районі Київської області Донський Ярослав Сергійович, про скасування державної реєстрації права власності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційного суду міста Києва через Дніпровський районний суд м. Києва у строки, встановлені статтею 354 ЦПК України.

Копію ухвали разом із позовними матеріалами надіслати позивачу.

Копію позовної заяви залишити в матеріалах справи.

Інформацію стосовно справи, що розглядається, можна отримати за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, та на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud2604.

Суддя

Друге рішення:

Справа № 522/23381/17

Провадження № 2/522/10695/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 р. суддя Приморського районного суду м. Одеси Кравчук Т.С., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) до державного реєстратора Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_2 (місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський район, с. Єреміївка), ТОВ «Кей-Колект» (місцезнаходження: м. Київ, вул.. Кирилівська, 69) про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на предмет іпотеки, -

ВСТАНОВИВ:

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 176-177 ЦПК України.

Справа підготовлена для розгляду в підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження.

Разом із позовом позивачкою було надано заяву про забезпечення позову, в якій вона просить накласти арешт на кв. 6А по вул.. Л.Толстого, 12 в м. Одесі.

Відповідно до статті 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду). Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, або для зясування питань, повязаних із зустрічним забезпеченням. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги існування спору між сторонами, суддя прийшов до висновку, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню, з накладенням арешту на кв. 6А по вул.. Л.Толстого, 12 в м. Одесі.

При забезпеченні позову суддя бере до уваги те, що не вжиття заходів забезпечення позову може призвести до невиконання майбутнього рішення суду.

Керуючись ст.ст. 187 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) до державного реєстратора Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_2 (місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський район, с. Єреміївка), ТОВ «Кей-Колект» (місцезнаходження: м. Київ, вул.. Кирилівська, 69) про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на предмет іпотеки.

Цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) до державного реєстратора Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_2 (місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський район, с. Єреміївка), ТОВ «Кей-Колект» (місцезнаходження: м. Київ, вул.. Кирилівська, 69) про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на предмет іпотеки призначити до розгляду у підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження на 22 січня 2018 року, о 12 год.10 хв., у залі судового засідання № 214, у приміщенні суду.

Про час і місце підготовчого засідання повідомити сторін у справі.

Накласти арешт на кв. 6А по вул.. Л.Толстого, 12 в м. Одесі.

Ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню.

Позивачу необхідно надати суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у звязку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Надати відповідачу строк для надання відзиву на позовну заяву протягом двадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження по справі.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Відомості щодо розгляду справи сторони можуть отримати за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет : http://pm.od.court.gov.ua/sud1522/.

Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил підсудності та накладення арешту протягом пятнадцяти днів з дня отримання ухвали суду про відкриття провадження по справі, в іншій його частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :

 • 12502

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 12502

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні судові рішення

  Дивитись всі судові рішення
  Дивитись всі судові рішення
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст