Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів ...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 | від 09-08-2022 - 880-2022-п

Додати в обране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2022 р. № 880
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771, № 94, ст. 6063; 2022 р., № 14, ст. 776, № 25, ст. 1237) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2022 р. № 880

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

1. У постанові:

1) у підпункті 3 пункту 4:

в абзаці першому цифру і слово “1 квітня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“затвердити Порядок визначення Міністерством охорони здоров’я програмного забезпечення для зчитування персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в COVID-сертифікатах, що може використовуватися медичними працівниками з метою отримання інформації про підтвердження вакцинації особи за кордоном.”;

2) в абзаці сьомому пункту 5 цифри “2021” замінити цифрами “2022”.

2. У Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзаці третьому слово “медичні” замінити словом “персональні”;

абзац дев’ятий після слів “довірчої мережі ЄС” доповнити словами “(крім України)”;

2) у підпункті 2 пункту 21 слова “розміщення їх у довірчій мережі ЄС” замінити словами “доступу до них державному підприємству “Дія”;

3) абзац перший пункту 21-1 після слів “Правил підтвердження чинності COVID-сертифіката” доповнити словами “, крім випадку використання іноземного сертифіката як джерела персональних, зокрема медичних, даних про проведену за кордоном вакцинацію”;

4) у таблиці 1 додатка до Порядку:

у пункті 1 у графі “Клінічні критерії формування COVID-сертифіката”:

в абзаці першому слова “(щеплення, імунізацію)” замінити словами “(щеплення, імунізацію)*”, а після слів “що надані МОЗ” доповнити словами “(зокрема шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-аналітичної системи “MedData” і центральної бази даних)”;

в абзаці третьому слова і цифри “Медичний запис про вакцинацію, що був внесений на підставі вакцинації від COVID-19 за кордоном, перевіряється за ознакою створення в закладі охорони здоров’я, перелік яких визначається МОЗ” виключити;

доповнити таблицю 1 виноскою “*” такого змісту:

“* Не враховуються та не можуть бути підставою для формування COVID-сертифіката наявні в центральній базі даних відомості про вакцинацію від COVID-19 вакциною, розробку та/або виробництво якої здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або використання якої на території України заборонено законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, перелік яких наданий до центральної бази даних МОЗ (зокрема шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-аналітичної системи “MedData” і центральної бази даних).”.

Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст