Про акціонерні товаристваРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ III КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ IV ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
Розділ VI ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ VII ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ VIII НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ IX ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ X ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XI ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XII ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розділ XIII ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
Розділ XIV ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XV ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Розділ XVI ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
1