18.01.2016 | Автор: Адвокатська сім'я Лисенко
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Правові аспекти туристичної діяльності в Україні. Захист прав та інтересів туристів.

Туризм є однією з галузей економіки України, що активно розвивається. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародному рівні.  Тому саме ця галузь потребує найбільш ефективного правового регулювання.

Основним нормативним актом, який регулює відносини, що виникають в туристичній сфері є Закон України «Про туризм», який прийнятий ще в 1995 році з подальшими деякими змінами до нього.

02.03.2015 року вступив в дію новий Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

11.11.2015 року Кабінет Міністрів України постановою № 991 затвердив Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, які ще не набрали законної сили, однак які більш детально регулюють відносини між туроператором та туристом.

Необхідність у більш чіткому правовому регулюванні викликана невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань суб’єктами туристичної діяльності – туроператорами і турагентами.

Туроператорьска діяльність – це діяльність туристичних операторів з організації та забезпечення створення туристичного продукту, надання туристичних послуг щодо виїзного, в’їзного та внутрішнього туризму.

Користуйтесь консультацією: Правові аспекти надання послуг з перевезення туроператорами 

Суб'єктами, що   здійснюють  туристичну діяльність є:

Туроператори - юридичні  особи, створені  згідно  із  законодавством  України,  для яких виключною діяльністю є організація та  забезпечення  створення  туристичного продукту,  реалізація  та  надання  туристичних  послуг,  а  також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Турагенти  -  юридичні   або фізичні особи,  суб'єкти підприємницької діяльності,  які здійснюють посередницьку діяльність  з  реалізації  туристичного  продукту туроператорів та 
туристичних послуг.

Туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від’їжджає.

Виникнення туристичних відносин.

Фактом виникнення туристичних відносин вважається укладення договору на туристичне обслуговування, за яким  одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше як дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і переміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Захист прав та інтересів туристів.

За   договором  на  туристичне  обслуговування  одна  сторона (туроператор,   який   укладає  договір  безпосередньо  або  через турагента)  зобов’язується  надати  за  замовленням  іншої сторони (туриста)  комплекс  туристичних  послуг  (туристичний продукт), а турист зобов'язується оплатити його.

Обовязковими умовами договору на туристичне обслуговування є:

 • строк  перебування  у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
 • характеристика   транспортних   засобів,  що  здійснюють перевезення, дата, час і місце відправлення  та  повернення;
 • готелі, їх місце розташування, категорія, а також строк і порядок оплати готельного 
 • обслуговування;
 • види і способи забезпечення харчування;
 • мінімальна кількість туристів у групі;
 • програма туристичного обслуговування;
 • види   екскурсійного  обслуговування  та  інші  послуги, включені до вартості туристичного продукту;
 • страховик,  що  здійснює  обов'язкове  та/або добровільне страхування   туристів;
 • правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 • вартість  туристичного  обслуговування і порядок оплати та форма розрахунку.

Зміна  ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне  обслуговування  допускається  лише у разі необхідності врахування  зміни  тарифів  на  транспортні послуги, запровадження нових  або  підвищення  діючих  ставок  податків і зборів та інших обов'язкових  платежів,  зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

Така зміна  ціни  можлива не пізніш як за 20 днів  до  початку  туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного  продукту  не  може перевищувати п'яти відсотків його початкової  ціни.

У  разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову  ціну  на  п'ять відсотків, турист має право відмовитися від  виконання  договору,  а  туроператор  (турагент) зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму.

Туроператор  (турагент)  зобов'язаний не пізніш одного день,  коли  йому  стало  відомо про зміну обставин та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі  повідомити  туриста  про    зміну  обставин  з метою надання  йому  можливості  відмовитися  від виконання договору без відшкодування  шкоди  туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

Порушення законодавства  в  галузі  туризму.

 Порушеннями законодавства в галузі туризму є:

 • провадження   туроператорської   діяльності   без   отримання відповідної  ліцензії  або  недодержання ліцензійних умов;
 • залучення до  надання  туристичних  послуг   осіб,   які   не відповідають      встановленим      законодавством відповідним кваліфікаційним  вимогам;  
 • ненадання, несвоєчасне   надання   або   надання    туристові інформації, що не відповідає дійсності;
 • порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму;
 • порушення умов договору між туристом і суб'єктом  туристичної діяльності з надання туристичних послуг;
 • розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу охоронювану законом інформацію.

Суб'єкт туристичної діяльності,  який порушив законодавство в галузі туристичної діяльності при наданні туристичної послуги,  що завдало шкоду,  зобов'язаний відшкодувати туристу збитки у повному обсязі,  якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Заподіяна туристу моральна (немайнова) шкода,  якою  порушені його   законні   права,   відшкодовується   суб'єктом  туристичної діяльності в порядку, встановленому законом.

Подорожуйте із задоволенням! Знайте – Ваші права захищені законом!

Автор: адвокат Лисенко Ярослав

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення