Постанова ВГСУ від 21.09.2017 року у справі №922/3124/16

29.09.2017
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року Справа № 922/3124/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Козир Т.П. - головуючого, Малетича., Шевчук С.Р.,

за участю представника ПАТ "Фідобанк" Антоненко Н.С. дов. № 157 від 20 липня 2017 року,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу ПАТ "Фідобанк" на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 10 травня 2017 року у справі Господарського суду Харківської області за позовом фізичної особи ОСОБА_4 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фідобанк", Державної організації "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та ПАТ "Фідобанк" в особі Центрального відділення у місті Харкові про зобов'язання вчинити пені дії,

УСТАНОВИВ:

У червні 2017 року ОСОБА_4 (далі - позивач) звернувся до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ "Фідобанк" (далі - відповідач-1) та Державної організації "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - відповідач-2) з позовом про визнання протиправною бездіяльності відповідача-1 щодо невключення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню за договором банківського рахунку НОМЕР_1, укладеного між позивачем та ПАТ "Фідобанк" 12 лютого 2014 року; зобов'язання відповідача-1 подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо позивача як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Фідобанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та включити позивача до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Фідобанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20 березня 2017 року провадження у справі припинено у зв'язку з тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах.

Позивачу роз'яснено, що він має право звернутись з відповідним позовом до суду загальної юрисдикції у порядку цивільного судочинства.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10 травня 2017 року апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено.

Ухвалу Господарського суду Харківської області від 20 березня 2017 року скасовано.

Справу передано на розгляд до Господарського суду Харківської області.

У касаційній скарзі ПАТ "Фідобанк" просить скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 10 травня 2017 року, залишити в силу ухвалу Господарського суду Харківської області від 20 березня 2017 року.

Посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм ст. ст. 1, 12, 21 Господарського процесуального кодексу України.

Зазначає, що дана позовна заява не підлягає розгляду в господарських судах, оскільки склад учасників спору не відповідає приписам ст. 1 Господарського процесуального кодексу України.

Представники позивача та відповідачів-1, 2 у судове засідання не з'явились.

Враховуючи, що про час та місце розгляду касаційної скарги позивач та відповідачі-1, 2 повідомлені належним чином, суд вважає за можливе розглянути справу за їх відсутності.

Заслухавши пояснення представника ПАТ "Фідобанк", обговоривши доводи касаційної скарги та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Скасовуючи ухвалу місцевого господарського суду про припинення провадження у справі, апеляційний господарський суд виходив з того, що позовні вимоги у даному спорі заявлені до банку, який перебуває в процедурі ліквідації, а відносини, що виникають у зв'язку з ліквідацією банків, регулюються Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та, враховуючи положення ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, спори, які виникають на стадії ліквідації (банкрутства) банку, підвідомчі господарським судам України, у зв'язку з чим суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що захист фізичною особою, яка не набула статусу суб'єкта підприємницької діяльності, свого права у разі його порушення банком, який перебуває на стадії ліквідації, підлягають розгляду за правилами господарського судочинства.

Однак, суд касаційної інстанції не може погодитись з вказаними висновками апеляційного господарського суду з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Тобто, фізичні особи мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів виключно у визначених законом випадках.

Згідно із ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

спорів про приватизацію державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов'язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов'язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів;

41) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю);

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів;

7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України;

8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство;

9) справи у спорах, підвідомчих господарським судам, щодо порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.

Процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідація банків врегульована Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", який є спеціальним законом у даних правовідносинах.

Ліквідаційна процедура, яка застосовується при ліквідації банку, не регулюється Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Таким чином, визначення підвідомчості справ, які виникають при ліквідації банків, не регулюється п.2 ч.1 ст. 12 ГПК України.

Предметом позову у даній справі є заявлені фізичною особою ОСОБА_4 вимоги про визнання протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фідобанк" Коваленка Олександра Володимировича щодо не включення ОСОБА_4 до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню про відшкодування коштів за договором банківського рахунку від 12 лютого 2014 року № НОМЕР_2, укладеного між ОСОБА_4 та ПАТ "Фідобанк"; зобов'язання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фідобанк" Коваленка Олександра Володимировича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо ОСОБА_4 як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Фідобанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб включити ОСОБА_4 до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Фідобанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тобто, позовні вимоги заявлені фізичною особою до банку, який перебуває в процедурі ліквідації.

Отже, за суб'єктним складом та правовою природою спірних правовідносин даний спір не можна визнати таким, що на нього поширюється юрисдикція господарських судів України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Враховуючи, що спірні правовідносини є цивільними, даний спір підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства в загальних судах України.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Аналогічними висновками мотивована оскаржувана в апеляційному порядку ухвала Господарського суду Харківської області від 10 травня 2017 року.

Водночас, при винесенні вказаної ухвали та перегляді її судом в апеляційному порядку судами попередніх інстанцій не враховано наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 4 ст. 15 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.

Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Позовні вимоги заявлені ОСОБА_4 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фідобанк" Коваленко Олександра Володимировича та Державної організації "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

Першим відповідачем позивач зазначив Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фідобанк" Коваленко Олександра Володимировича, зазначивши адресу відособленого підрозділу банку - "Центральне" відділення м. Харків, посилаючись на факт укладення договору банківського рахунку про відкриття та ведення поточного рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 від 16 травня 2016 року в ПАТ "Фідобанк", відділення "Центральне" м. Харків, у зв'язку з чим спір підлягає розгляду Господарським судом міста Харкова.

Територіальна підсудність справи за участю відособленого підрозділу юридичної особи визначається відповідно до вимог статті 15 ГПК за місцем знаходження відособленого підрозділу, якому надано право здійснювати повноваження сторони від імені юридичної особи.

Господарським судам слід також враховувати, що оскільки відособлений підрозділ юридичної особи діє у межах наданих йому повноважень, то подання позову за місцем знаходження цього підрозділу правомірне лише тоді, коли спір випливає саме з його діяльності.

У разі відсутності у відособленого підрозділу відповідних повноважень та/або коли спір не пов'язаний з діяльністю цього підрозділу, позовні матеріали або справа надсилаються за підсудністю до господарського суду за місцем знаходження юридичної особи.

Встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України № 8 від 20 травня 2016 року "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією ФГВО прийнято рішення № 783 від 20 травня 2016 року "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУАТ "Фідобанк" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

Відповідно до ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення, та в цей період структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду і діють у визначених нею межах та порядку.

Разом з тим, у даному спорі оскаржуються дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фідобанк" Коваленка Олександра Володимировича щодо виконання покладених на нього законом повноважень, які не пов'язані з діяльністю відділення "Центральне" м. Харків, тобто, даний спір не випливає безпосередньо із діяльності зазначеного відділення, а тому даний позов подано з порушенням правил територіальної підсудності.

З огляду на викладене, оскаржувана в апеляційному порядку ухвала місцевого господарського суду про припинення провадження у справі прийнята з порушенням правил територіальної підсудності, що, у відповідності до вимог п. 6 ч. 2 ст. 111-10 Господарського процесуального кодексу України, є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення або постанови місцевого господарського суду.

Враховуючи наведене, прийняті у справі ухвалу та постанову судів першої та апеляційної інстанцій визнати законним та обгрунтованими не можна, а тому судові рішення підлягають скасуванню, а провадження у справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 80, ст. ст. 111-5, 111-7 - 111-13 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу задовольнити частково.

Скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 10 травня 2017 року та ухвалу Господарського суду Харківської області від 20 березня 2017 року.

Провадження у справі припинити.

Головуючий Т. Козир

Судді М. Малетич

С. Шевчук

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0