15.09.2017
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Постанова ВГСУ від 11.09.2017 року у справі №911/1472/16

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року Справа № 911/1472/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді Ємельянова А.С. (доповідач у справі),

суддів Ковтонюк Л.В.,

Кондратової І.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київобленерго"на рішеннягосподарського суду Київської області від 30.01.2017 р. (суддя Шевчук Н.Г.) та на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. (судді: Дідиченко М.А., Руденко М.А., Пономаренко Є.Ю.) у справі№911/1472/16 господарського суду Київської області за позовомПриватного акціонерного товариства "Київобленерго" доТовариства з обмеженою відповідальністю "Бишів-Агро" простягнення 74 368 грн. 96 коп.за участю представників: від позивача Годятська А.В., довіреність №363 від 24.07.2017 р. Васильєв Д.В., довіреність №354 від 12.07.2017 р. від відповідача Коновалов О.С., довіреність №17/05/16 від 17.05.2016 р. Ільчук М.В., довіреність №15/05/16 від 17.05.2016 р. Власенко Г.Ф., директор товаристваВ С Т А Н О В И В:

У квітні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Київобленерго", яке в подальшому змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство "Київобленерго" (далі - позивач) звернулося до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бишів-Агро" про стягнення 74 368 грн. 96 коп. вартості не облікованої електричної енергії.

Заявлені позовні вимоги обґрунтовано порушенням відповідачем умов договору про постачання електричної енергії №220055210 від 22.06.2012 р., норм Закону України "Про електроенергетику", положень Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ №28 від 31.07.1996 р. (далі ПКЕЕ), яке полягало у встановленні шунтуючих перемичок трансформаторів струму у блоці КІ, що занижує показники засобів обліку.

Справа № 911/1472/16 розглядалась господарськими судами неодноразово.

За результатами нового розгляду рішенням господарського суду Київської області від 30.01.2017 р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р., в задоволенні позову відмовлено.

Судові рішення мотивовано недоведеністю факту вчинення відповідачем відповідного порушення.

Не погодившись з прийнятими господарськими судами попередніх інстанцій судовими рішеннями, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Київської області від 30.01.2017 р., постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.

За твердженнями скаржника, відповідач визнав, що відповідні шунтуючі перемички було встановлено з його відома, а також погодився з рішенням комісії про здійснення відповідного перерахунку вартості електроенергії. Проте, на думку заявника, суди попередніх інстанцій не звернули уваги на дані обставини, що призвело до прийняття судових рішень з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 10.08.2017 р. касаційну скаргу позивача прийнято до провадження. Розгляд справи призначено на 11.09.2017 р.

У судове засідання 11.09.2017 р. з'явились представники позивача та відповідача.

Представники позивача в судовому засіданні підтримали доводи, викладені в касаційній скарзі, просили її задовольнити.

Представники відповідача в судовому засіданні заперечили проти задоволення касаційної скарги, просили оскаржувані судові акти залишити без змін.

Колегія суддів, вивчивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, дослідивши правильність застосування місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджується матеріалами справи, між позивачем (постачальник) та відповідачем (споживач) укладено договір про постачання електричної енергії, за умовами якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) ним електричної енергії та здійснює інші платежі за договором.

При проведені перевірки уповноваженими представниками позивача на об'єкті відповідача було виявлено встановлення шунтуючих перемичок трансформаторів струму в блоці КІ, що занижує показники засобу обліку, виявити які під час проведення контрольного огляду представник постачальника не мав можливості.

Вказане, з посиланням на п. 6.40 ПКЕЕ, п. 3.1.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПКЕЕ, затвердженої постановою НКРЕ №562 від 04.05.2006 р. (далі - Методика), було зафіксовано представниками позивача в акті про порушення №030656 від 10.08.2015 р.

На підставі зазначено акту про порушення та акту технічної перевірки розрахункового засобу обліку №104423 від 10.08.2015 р., яким визначено розрахункову похибку лічильника - 80,7%, позивачем проведено засідання комісії, на якому прийнято рішення нарахувати до сплати відповідачу вартість не врахованої електричної енергії за період з 16.11.2012 р. по 10.08.2015 р. в розмірі 1 445 407 грн. 76 коп. (протокол засідання комісії №0080 від 02.09.2015 р.).

В подальшому, на підставі акту технічної перевірки розрахункового засобу обліку №156384 від 21.10.2015 р., яким визначено розрахункову похибку лічильника - 85%, позивачем проведено засідання комісії, на якому прийнято рішення про перерахунок не врахованої електричної енергії та донарахування за період з 15.11.2012 р. по 10.08.2015 р. 74 368 грн. 96 коп. її вартості (протокол засідання комісії №0134 від 28.10.2015 р.).

Відповідач не здійснив оплати 74 368 грн. 96 коп. вартості не врахованої електричної енергії, у зв'язку з чим позивач звернувся до господарського суду з позовом про стягнення відповідної заборгованості.

Відповідач проти задоволення заявлених позовних вимог заперечив, посилаючись, зокрема, на те, що шунтуюча перемичка знаходилась в середині засобу обліку, тобто в його опломбованій частині, а, отже, оскільки позивачем не було зафіксовано пошкодження пломб, то споживач ніяким чином не міг самостійно встановити вищевказану перемичку.

Крім того, відповідач зазначив, що при проведенні перевірки уповноважені представники споживача присутніми не були та акт перевірки не підписували.

Керуючись приписами ст. 27 Закону України "Про електроенергетику", положеннями п.п. 1.2, 3.33, 6.40, 6.41 ПКЕЕ, місцевий та апеляційний господарські суди дослідили наявні в матеріалах справи докази, у зв'язку з чим прийшли до висновку, що факт вчинення відповідачем порушення ПКЕЕ, зафіксованого позивачем в акті про порушення, є недоведеним.

Вказаний висновок господарських судів попередніх інстанцій обґрунтовано наступним:

1. Експертиза засобу обліку на момент виявлення порушення проведена не була. На даний момент її проведення є неможливим через відсутність лічильника у стані, який був виявлений при перевірці 10.08.2015 р.

2. Технічна перевірка лічильника, якою було встановлено недооблік 85% електричної енергії, проведена 21.10.2015 р., тобто із спливом значного часу після виявлення порушення.

3. Відсутні відомості про пошкодження цілісності приладу обліку та/або пломб на ньому.

4. В протоколі засідання комісії щодо порушення споживачем ПКЕЕ не зазначено про наявність вини споживача та не вказано спосіб вчинення ним порушення.

Наведені обставини стали підставою для відмови в задоволенні заявлених позовних вимог.

Крім того, місцевим та апеляційним господарськими судами було прийнято до увагу той факт, що відповідно до довідок позивача про споживання електричної енергії відповідачем за період з січня 2013 року по червень 2016 року обсяг споживання останнім електричної енергії за наявності в лічильнику шунтуючих перемичок та обсяг споживання після їх видалення не відрізняються один від одного на визначені позивачем 85%.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає вищевикладені висновки господарських судів першої та апеляційної інстанцій такими, що відповідають наданим доказам та наявним матеріалам справи, нормам матеріального та процесуального права.

Доводи, викладені у касаційній скарзі, судова колегія вважає непереконливими та такими, що спростовуються доказами, вже дослідженими та оціненими попередніми судовими інстанціями.

В свою чергу, відповідно до ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція не вправі встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази, а лише на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Таким чином, оскільки оскаржувані судові рішення у даній справі прийнято при повному з'ясуванні фактичних обставин справи у відповідності з нормам матеріального та процесуального права, підстав для їх зміни чи скасування не вбачається.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1119 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київобленерго" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. та рішення господарського суду Київської області від 30.01.2017 р. у справі №911/1472/16 залишити без змін.

Головуючий суддя А.С. Ємельянов

Судді Л.В. Ковтонюк

І.Д. Кондратова

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0