10.05.2016 | Автор: Гусев Костянтин
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram youtube

Оскарження законності встановлення факту порушення Правил користування електричною енергією

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про електроенергетику» до правопорушень в енергетиці, які тягнуть за собою цивільну відповідальність, серед іншого відноситься порушення правил користування електричною енергією.

Правила користування електричною енергією (скорочено – ПКЕЕ) затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28.

Одним із найпоширеніших порушень ПКЕЕ зі сторони споживачів електричної енергії юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є пошкодження чи зрив пломб енергопостачальника (електропередавальної організації).

Відповідно до п. 3.3 ПКЕЕ відповідальність за збереження і цілісність пломб покладається на власника (користувача) електроустановки або на організацію, на території (у приміщенні) якої такі електроустановки встановлені.

Відповідно до п. 6.40 ПКЕЕ у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, здійснюється перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті. Такий перерахунок здійснюється за Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої Постановою НКРЕ від 04.05.2006 р. № 562 (Методика).

Формула, за якою визначається кількість обсяг електроенергії, який підлягає оплаті у випадку виявлення пошкодження чи зриву пломб, зазначена в п. 2.5 Методики. Термін, за який має бути здійснений перерахунок, встановлюється від дня останньої до виявлення порушення перевірки до дня усунення порушення, але не більше 6 місяців, що передували дню виявлення порушення.

Виходячи з формул, зазначених в Методиці, фактично перерахунок здійснюється виходячи з максимально можливого обсягу енергоспоживання споживача через прилади обліку, на яких було виявлено пошкодження або зрив пломб. Слід зазначити, що відповідно до п. 2.4 такий обсяг зменшується на вартість фактично оплаченого за відповідний період обсягу електричної енергії.

Розбіжність (різниця) між максимально можливим споживанням електроенергії та фактично спожитим та оплаченим обсягом є, як правило, досить значною, а, отже, і здійснені постачальником електроенергії донарахування можуть спричинити значні збитки для підприємства-споживача. Чим меншою є завантаженість енергетичної складової підприємства-споживача порівняно із проектною, тим більших збитків зазнає підприємство за підсумками здійснених перерахунків та донарахувань.

З метою запобігання понесення збитків за результатами перерахунків та донарахувань, здійснених енергопостачальниками, споживачам доцільно оскаржувати рішення постачальників про донарахування в судовому порядку.

Способи захисту споживачів електричної енергії від донарахувань умовно можна розділити на:

  • оскарження законності встановлення факту порушення ПКЕЕ;
  • оскарження обсягу перерахунків та донарахувань.

Сьогодні розглянемо такий спосіб захисту споживачів електричної енергії від донарахувань, як оскарження законності встановлення факту порушень ПКЕЕ.

Читайте статтю: Без існування Ліцензійних умов роботи протипожежного призначення виконувати не можна заборонити

Оскарження законності встановлення факту порушення ПКЕЕ.

1. Відповідно до п. 6.41 ПКЕЕ у разі виявлення під час контрольного огляду порушень ПКЕЕ на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушення. Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача, а у разі відмови споживача підписати акт, акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше, ніж трьома представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації). При цьому, акт можуть підписувати тільки особи, які брали участь в контрольному огляді.

Відповідно до п. 3.33 ПКЕЕ роботи з контрольного огляду засобів обліку оформляються актом про проведені роботи із зазначенням в акті прізвища уповноваженого представника електропередавальної організації, який проводив роботи та номера його службового посвідчення.

Викладене свідчить про те, що акт про роботи з контрольного огляду засобів обліку та акт порушення мають бути підписані одними і тими ж самими особами, при цьому, у випадку відмови представника споживача від підписання акту порушень, обидва акти (і акт про виконані роботи із контрольного огляду і акт порушень) мають бути підписані не менш, ніж трьома представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації).

На практиці ж, як правило, перевірки здійснюють два представники постачальника, а акти порушень при відмові споживача від підписання акту підписують три представники постачальника. Невідповідність кількості підписантів у актах контрольного огляду кількості підписантів актів контрольного огляду є підставою для визнання недійсним рішення постачальника електроенергії про визначення обсягу недоврахованої електроенергії та суму завданих збитків.

Читайте статтю: Актуальні питання визначення розрахункового часу евакуації людей з будинків та споруд на етапі експлуатації об’єктів

Источник материала, интернет ресурс "Протокол":http://protokol.com.ua/ua/aktualni_pitannya_viznachennya_rozrahunkovogo_chasu_evakuatsii_lyudey_z_budinkiv_ta_sporud_na_etapi_ekspluatatsii_ob_ektiv/

2. Відповідно до п. 6.40 ПКЕЕ, правопорушенням є пошкодження чи зрив пломб у місцях, указаних в акті про пломбування.

Орієнтовний перелік місць, в яких можуть бути встановлені пломби, зазначено в п. 3.31 ПКЕЕ.

При системному аналізі актів про пломбування, актів порушень та актів контрольного огляду юристу слід звернути увагу на відповідність

відображення у зазначених актах місць, у яких було встановлено пломби місцям, у яких було виявлено відсутність таких пломб.

В практиці в актах про пломбування в якості місць встановлення пломб часто зазначаються засоби обліку а в актах порушень та контрольних оглядів зазначається про те, що пломби відсутні не на засобах обліку, а на комірках (шафах), у яких такі засоби встановлені.

Невідповідність місць, в яких виявлено відсутність пломб місцям, на яких такі пломби було встановлено відповідно до актів пломбування, може стати підставою для визнання недійсним рішення постачальника електроенергії про визначення обсягу недоврахованої електроенергії та суму завданих збитків.

Користуйтесь консультацією: Екологічна безпека підприємства. Правове регулювання.


Источник материала, интернет ресурс "Протокол":http://protokol.com.ua/ua/ekologichna_bezpeka_pidpriemstva_pravove_regulyuvannya/

 

 

4
Подобається
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення