Про новий Порядок проведення призову

Порядок №560 визначає:

 • механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
 • процедуру оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів;
 • процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін до військово-облікових документів;
 • процедуру надання військовозобов’язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення;
 • організацію медичного огляду військовозобов’язаних та резервістів для визначення придатності до військової служби;
 • процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
 • механізм відправлення військовозобов’язаних та резервістів до місць проходження військової служби.

У додатках до Порядку №560, яка стосується безпосередньо роботодавців.

Керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК) про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК:

 • видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються:
 • підстава та мета видання,
 • перелік осіб, які підлягають оповіщенню,
 • дата, час та місце їх прибуття,
 • способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження,
 • відповідальні особи за здійснення оповіщення,
 • порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних,
 • інші питання;
 • організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
 • здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;
 • повідомляють письмово у триденний строк районний (міський) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
 • забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та, за потреби, часу на зворотний шлях;
 • невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Тобто що ми бачимо із цікавого? Як і раніше, отримали інформацію від ТЦК для працівників – поширюємо її серед працівників. Але тепер ще треба:

 • у досить короткий строк (три дні, і, найімовірніше, ТЦК рахуватимуть від дати отримання роботодавцем такої інформації, повісток тощо, а не від дати наказу керівника юрособи) відзвітувати перед ТЦК про здійснені заходи та їх результати (форма не наводиться, тож, імовірно, вона є довільною, але краще переконатися в цьому у вашій ТЦК);
 • якщо результатом стали спроби ухилення працівників від військового обов’язку (відмова отримувати повістки, подання заяв про звільнення за власним бажанням тощо) – про це ТЦК треба повідомити негайно, не чекаючи три дні. Усі розуміємо, що жарти закінчилися, і ситуації, коли роботодавці свідомо ховали своїх працівників від мобілізації, наразі закінчуватимуться погано не тільки для таких працівників, а і для таких роботодавців.

Зверніть увагу: за місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені як представниками підприємства (установи, організації), на (у) якому (якій) він працює; так і представниками ТЦК або групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

І ще цікаве: заходи оповіщення резервістів та військовозобов’язаних проводитимуть за дорученням ТЦК й управителі багатоквартирних будинків! Тобто ОСББ також вручатимуть повістки мешканцям будинків і звітуватимуть про зроблену роботу. За це відповідатиме керівник установи (організації) або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ.

Загалом вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним тепер здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Як вручити повістку правильно

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ є:

1) у разі вручення повістки – особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки (додаток 2), а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

 • день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
 • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;
 • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Наслідки відмови від отримання повістки

Все залежить від того, хто вручає повістку. Наприклад, якщо це група оповіщення, то алгоритм дій такий:

 • складається акт про відмову від отримання повістки (у 2-х примірниках);
 • поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК.

Очевидно, що в ситуації, коли повістки для роздачі видали роботодавцям або ОСББ, то про жодне затримання мови не буде. Викликати поліцію теж Порядок №560 прописує процедуру прийняття ТЦК рішень про відстрочку та їх наслідки.

Зверніть увагу на те, що, за Законом №3633, відстрочку треба оформити і щодо заброньованих працівників! Нам було цікаво, як це відбуватиметься, і ось Порядок №560 надає відповідь на це запитання.

Така відстрочка оформляється роботодавцями (!) у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

До відповідного ТЦК подаються документи, зазначені у переліку згідно з додатком 5 до Порядку №560:

 • клопотання керівника підприємства щодо оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
 • та витяг із наказу Мінекономіки про бронювання.

Військові медкомісії

Як ми вже повідомляли раніше, Закон №3633 вимагає перегляду усіх рішень щодо звільнення від виконання військового обов’язку, зокрема і для тих, кого визнали непридатним за станом здоров’я.

Постановою від 16.05.2024 №558 КМУ оновив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. З її текстом ви можете ознайомитись тут.

Ця постанова набрала чинності з дня її опублікування (яке відбулося в «Урядовому кур'єрі» від 18.05.2024 №102), крім підпункту 2 пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 18 липня 2024 року.

Метою цієї постанови було, як ми розуміємо, забезпечення згаданого посилення мобілізації і всіх змін, які зазначені в Законі №3633 та в Постановою від 16.05.2024 №563 КМУ затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Порядку №1487, а списки персонального військового обліку ведуться за формою, затвердженою додатком 5 до Порядку №1487. Таким чином, інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку, яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку;

2) з Порядку №1487 прибрали перший абзац п. 51, який дозволяв жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) ТЦК (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Тобто тепер військово-облікові документи повинні оформити всі військовозобов’язані!

І загалом Порядок №1487 привели у відповідність до Закону №3633, зокрема і щодо військового обліку тих громадян України, які перебувають за кордоном.

Про уточнення облікових даних для тих, хто за кордоном

А ще КМУ <a data-cke-saved-href="https://docs.dtkt.ua/doc/565-2024-" href="https://docs.dtkt.ua/doc/565-2024-" rel="nofollow" %d0%bf#pn2"="" target="_blank">постановою від 17.05.2024 №565 затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. З текстом цієї постанови ви можете ознайомитись за посиланням. Її було опубліковано 18 травня в «Урядовому кур’єрі» №102, отже, теж вже діє.

Якщо коротко, то експеримент полягає в уточненні військово-облікових даних тих, хто фізично перебуває за кордоном, за допомогою Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Триватиме експеримент 2 місяці, після чого Міноборони відзвітує перед КМУ та буде прийняте рішення, чи варто робити цей Порядок постійно діючим та/або вносити зміни до іншого законодавства та нормативних актів для подовження такої процедури.

За допомогою Е-кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста уточнюються такі облікові дані особи:

 • адреса проживання;
 • номери засобів зв’язку;
 • адреса електронної пошти.

Зверніть увагу: адреса електронної пошти не може змінюватися частіше ніж раз на сім діб. У разі зміни адреси електронної пошти особа протягом доби з моменту такої зміни зобов’язана уточнити облікові дані.

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста на електронний пристрій, підключений до Інтернету, та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу з дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Тобто для оновлення облікових даних із-за кордону потрібні:

 • ноутбук, персональний комп’ютер тощо з доступом до Інтернету;
 • електронний цифровий підпис, який розпізнає і визнає Е-кабінет (тобто його треба оформити в українського сертифікованого оператора електронних довірчих послуг);
 • встановлення Е-кабінету на такий пристрій, ідентифікація та автентифікація в ньому.

Уточнені облікові дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – Реєстр).

За результатами уточнення облікових даних особа автоматично отримує відомості з Реєстру та/або військово-обліковий документ в електронній формі.