Головна Юридичний світ ... Події БУДІВНИЦТВО - 2020. Реформування будівельної галузі. Проблеми. Ризики, рішення. ННові зміни в будівництві. Реорганізація системи ДАБІ: недоліки та ризики для суб’єктів містобудування. Впровадження Реєстру будівельної діяльності, електронний кабінет – проб БУДІВНИЦТВО - 2020. Реформування будівельної галуз...

БУДІВНИЦТВО - 2020. Реформування будівельної галузі. Проблеми. Ризики, рішення. ННові зміни в будівництві. Реорганізація системи ДАБІ: недоліки та ризики для суб’єктів містобудування. Впровадження Реєстру будівельної діяльності, електронний кабінет – проб

06.08.2020
Автор: Кортекс
Переглядів : 2422
 - 0_23530300_1596628042_5f2a9c4a397bf.png
Дата події
2020-08-28
Час проведення: 10:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
2890грн
Локація : г. ОДЕССА отель
Показати на мапі

Спікери:

Олександр Сергієнко - Радник Голови Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції України. Екс Начальник Управління дозвільних процедур ДАБІ України.

Наталя Івлєва - завідувач відділу ДП НДІБК, судовий експерт з будівельно-технічної експертизи.

Семінар - БУДІВНИЦТВО – 2020. Реорганізація ДАБІ та нова модель розподілу повноважень: недоліки та ризики для суб’єктів містобудування. Впровадження Реєстру будівельної діяньності – проблемні питання. Дозвільна документація. Проблеми. Ризики, рішення.

28 серпня, м. Одеса - Подивитися на сайті >>>

22 вересня, м. Київ - Подивитися на сайті >>>

Про що цей семінар по будівництву :

 • Дозвільна система. Завершення децентралізації у сфері дозвільної системи містобудування.
 • Дозвільна та проектна документація на будівництво.
 • Ліквідація ДАБІ: запуск ДІМ та ДССМ.
 • Здійснення містобудівного контролю та нагляду. Шляхи подолання корупційні ризики
 • Е-система у будівництві: перший етап. Реєстр будівельної діяньності публічний портал. Проблемні питання.
 • Сертифікація відповідальних осіб у будівництві.
 • Посилення та розподіл відповідальності

Програма семінару:

Блок 1. НОВІ ЗМІНИ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДАБІ: ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ.

Містобудівний контроль на заміну архітектурно-будівельної дворівневої системи. Відтепер під контролем весь цикл життя містобудівного об’єкта: від планування до знесення.

Нові Державні структури у сфері містобудування. Запуск ДІМ та ДССМ. Розмежування існуючих повноважень та функцій.

Нова Державна інспекція містобудування ( ДІМ ): повноваження та функції.

Державна сервісна служба містобудування України (ДССМУ) - Держсервісбуд: повноваження та функції. Дозвільні функції. Реєстраційні функції. Ведення реєстрів. Ліцензування. Атестація та сертифікація.

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні України: повноваження та функції. Перевірка об'єктів на відповідність Держнормам, Параметрам, ДБНам, Єврокодам.

Мінрегіон: повноваження та функції. Формування політики у сфері містобудівного контролю та нагляду. Можливість адміноскарження МінРегіоном рішень про реєстрацію або повернення декларації; про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт; про відмову у видачі сертифіката.

Децентралізація повноважень у сфері дозвільної системи містобудування: отримання права на виконання будівельних робіт на об‘єкти усіх класів наслідків в органах архітектури і містобудування. Поступова передача реєстрації та видачі документів декларативного та дозвільного характеру від центрального органу до уповноважених органів містобудування та архітектури органів місцевого самоврядування.

Новий порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Дозвільна документація. Запровадження чек-листів. Нове у постановах КМУ 466 та 461.

 • Чек-листи для ЦНАП.

 • Чек-листи для ДАБІ та ДССМ.

 • Створення виключних переліків для здійснення дозвільних процедур в режимі декларування. Отримуємо дозволи декларативним методом.

 • Отримання сертифікату про введення в експлуатацію Нові правила.

 • Нові форми заяв на отримання дозволів та початок виконання підготовчих робіт.

 • Перелік документів, що необхідні для видачі дозволів.

 • Зміни щодо підстав для відмови у видачі дозволу.

 • Як оскаржити рішення про видачу дозволу.

Скасування ліцензування підрядників з виконання будівельних робіт та перехід до професійної сертифікації спеціалістів містобудування (виконробів, інженерів-консультантів...).

 • Припинення ліцензування та заміна його сертифікацією виконробів відповідно до норм ЗУ «Про архітектурну діяльність». Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» шодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.

 • Розширення професійної сертифікації відповідальних осіб в галузі містобудування (виконробів, інженерів-консультантів, осіб по наданню адмінпослуг, державних інспекторів контролю та нагляду.)

Інженери – консультанти як повноправні суб’єкти містобудівної діяльності. Професія незалежного інженера-консультанта. Повноваження, функції, відповідальність.

 • Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» шодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.

 • Інженери-консультанти як суб’єкти господарювання.

 • Інженери-консультанти як відповідальні особи.

 • Врегулювання оплати послуг. Зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Запровадження та ефективність посилення відповідальності учасників містобудівної діяльності: від керівників органів архітектури до головних конструкторів проектів.

 • Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна).

 • Розподіл відповідальності кожного суб’єкта.

Окремі аспекти кримінальної відповідальності у містобудуванні.

 • Впровадження кримінальної відповідальності усіх суб’єктів містобудівної діяльності.

 • Формулювання складу кримінального правопорушення.

 • Визначення суб’єктів його провадження.

Введення поняття «огляд об'єкту».

 • Для з’ясування питань щодо відповідності, достовірності відомостей у поданих документах.

 • Для з’ясування наявності виконавчої документації у обсязі, передбаченому ДБНами та матеріалів технічної інвентаризації.

 • Фото- та відео фіксація.

Визначено поняття містобудівного нагляду та вперше законом визначено правові механізми його здійснення. вперше в рамках містобудівного нагляду впроваджено механізм професійного досудового адміністративного оскарження дій суб’єктів містобудівної діяльності.

Блок 2. РОБОТА ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА (ЄДЕССБ).

 • Запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 1.07.2020). Експериментальний проект (з 6 липня по 30 листопада).

 • Почав роботу новий Реєстр будівельної діяльності. Впровадження нового будівельного реєстру та публічного порталу з повним доступом до всіх даних в т.ч. на карті. Проблемні питання.

 • Онлайн подача документів та отримання результатів.

 • Інспекційний портал ДАБІ. Запуск відкритої системи розгляду дозвільних документів.

 • Надання автоматичних послуг (вже з 1 серпня)

 • Створення та ведення всіх документів в електронній формі зразу у систему (містобудівні умови, будівельний паспорт.)

 • Електронний кабінет.

 • Запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

 • Скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва.

 • Отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі.

Блок 3. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У БУДІВНИЦТВІ. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДАБК. Децентралізація. Передача функцій на місцеву владу. Інспекції на місцях.

 • Початок роботи ДІМ. Робота місцевих органів держархбудконтролю. Розмежування функцій.

 • Взаємовідносини суб'єктів містобудування з системою Контролю та Нагляду у будівництві. Корупційні ризики. Проблеми та можливі рішення.

 • Чи врятує запровадження кримінальної відповідальності інспекторів від корупції.

 • Планові перевірки. Надання можливості перевірки об'єктів при відсутності Замовника (його представника). Визначення ступенів ризику об’єктів будівництва. Підконтрольні і непідконтрольні учасники будівництва. Уніфікований акт перевірки.

Блок 4. ПРЕДМЕТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У БУДІВНИЦТВІ.

Об’єкт будівництва. Контрольні параметри.

 • Терміни і визначення.

 • Види об’єктів будівництва. Суть відмінностей між об’єктом будівництва і об’єктом.

 • Структура об’єкта будівництва. Черги і пускові комплекси.

 • Назва об’єкта будівництва. Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес.

 • Види будівництва (будівельних робіт).
 • Місце розташування об’єкта будівництва. Як правильно скласти назву об’єкту. Де виникає перший раз назва об’єкту будівництва.

 • Хто присвоює адреси. Як присвоїти адресу будівництву до початку підготовчих робіт на земельній ділянці, що не є об’єктом присвоєння адреси. Проблемні питання, наслідки, місцезнаходження при реконструкції.

Контрольні етапи проектування об’єкта будівництва.

 • Отримання вихідних даних.

 • Містобудівні умови та обмеження. Реєстр Містобудівних умов і обмежень. Зміни до процедури видачі МБУ. Що таке основні наміри забудови.

 • Склад та зміст проектної документації. Відхилення від ДБН.

 • Вимоги до розробленої проектної документації на момент передачі замовнику.

 • Необхідність коригування проектної документації у процесі будівництва.

 • Особливості проектування об’єктів будівництва, на яких роботи виконуються без дозвільних документів, та їх контролю.

Блок 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДБНів. НАЙВАЖЛИВІШИЙ ДБН Б.2.2.-12.2019 «ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» В ДІЇ.

 • Правовий статус ДБН. Нові ДБН. Перехід на єврокоди. Нові Постанови КМУ. Нормативні акти МінРегіону.

 • Процедура контролю нових ДБН. Як застосувати до поточних проектів.

 • ДБН Б.2.2.-12.2019 «Планування та забудова територій» в дії. Процедура контролю виконання. Різноманітність кольорових ліній. Гранична межа щільності населення. Особливості застосування ДБН Б.2.2.-12.2019 «Планування та забудова територій» органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Обмеження щільності і поверховості забудови. Пожежні вимоги. Вимоги до інфраструктури.

Блок 6. СТВОРЕННЯ РЕЄСТРУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА. НОВИЙ ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ об’єктів нерухомого майна. Нова процедура. Нові проблеми.

Блок 7. СЛУЖБА ЗАМОВНИКА. ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА. СЕРТИФІКОВАНІ ВИКОНАВЦІ. ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД.

 • Електронний кабінет замовника. Проблемні питання. Більше прав чи обов'язків?.

 • Проектування: функції Проектувальника та Замовника. Широкий спектр застосування договірного права у взаємовідносинах Замовник – Проектувальник.

 • Авторський нагляд за новими правилами.

 • ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів – проектувальників. ЗУ № 1817, ЗУ № 2020, ПКМ № 327, зміна № 6 та № 11 до кваліфікаційних характеристик. Назва проекту. Стадії проектування. Об’єкти СС2, СС3. Процедура затвердження проектної документації замовником(якими документами). Внесення змін в проектну документацію. Рекомендації. Відповідальність.

 • Наказ Мінрегіону № 45 як основне джерело конфліктів при проектуванні. Право підписання проектної документації в електронному вигляді: право маєте, а чи можете? Оформлення проектної документації. Протиріччя між паперовим та непаперовим варіантами. Скільки екземплярів та кому ви повинні давати: нарешті врегульовано! Що таке "електронна подача документу". Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця?

 • Сертифікація відповідальних виконавців. Термін дії сертифікатів. Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП? Які для підпису кошторисної частини проектної документації. Анулювання, вилучення сертифікатів.

 • Проекти підготовчих робіт. Чи є проект підготовчих робіт складовою проектної документації. Хто його розробляє (автор)?

 • Проектна документація повторного використання.

 • Розрахунок класу наслідків об'єкту будівництва.

Блок 8. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА. НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА З 1 липня 2020р.

 • Нове ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво. (на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012). Набрало чинності з 01.07.2020р.

 • Нова редакція ДБН В.12-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

 • Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво (уточнення щодо оцінки впливу на навколишнє середовище).

Блок 9. КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ у БУДІВНИЦТВІ. НОВІ ЗМІНИ З ПИТАНЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ.

 • ЗУ № 156-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» (набрав чинності з 19.10.2019).

 • ЗУ № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (набрав чинності з 17.10.2019)

 • ЗУ № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).

 • Відміна ліцензування в будівельній галузі – сертифікація виконробів.

 • Авторський та технічний нагляд в нових умовах.

 • Впровадження нової професії незалежного інженера-консультанта.

 • Типові договори на технагляд та інженера-консультанта.

 • Порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва

 • Науково-технічний супровід у будівництві: мета супроводу, хто може виконувати, вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві».

 • Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.

 • Вартість проектних робіт у будівництві. Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві та експертизи проектної документації на будівництво». Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»).

 • Середня кошторисна заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників.

 • Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва.


Для участі необхідно:

1. Подати заявку (зареєструватись) на сайті desyatka.com.ua або за телефонами:

(050) 312 34 73 (067) 403 45 46

2. Отримати документи для сплати які наш менеджер надішле зручним для вас способом.

3. Сплатити вартість участі.


Додаткова інформація:

(044) 451-88-12

(067) 403-45-46

(050) 312-34-73

Ми готові відповісти на будь-яке Ваше запитання

2422
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст