БОРГОВА РОЗПИСКА: все що потрібно знати і навіть не юристу

09.12.2019 | Автор: Анфьорова Катерина Сергіївна
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
БОРГОВА РОЗПИСКА: все що потрібно знати і навіть не юристу - borgova_rozpiska_1_5dee4a34240af.jpg

Якщо зважилися дати або взяти гроші в борг, то варто вивчити невелику, але корисну інформацію про цей процес, а також про те, як правильно написати розписку.

Підтвердження права вимагати виконання боргового зобов'язання

У постанові від 08.07.2019 у справі №524/4946/16-ц Верховний Суд зазначив, що розписка як документ, що підтверджує боргове зобов'язання, повинна містити умови отримання позичальником в борг із зобов'язанням його повернення і дати отримання коштів.

Тому у справах про стягнення боргу за договором позики позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов'язання, а суд повинен встановити наявність між позивачем та відповідачем правовідносин за договором позики, виходячи з дійсного змісту і достовірності документа, на підставі якого доводиться факт укладення договору позики та його умов.

Стаття 1046 Цивільного кодексу України. Договір позики.

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду і якості .

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1047 ЦКУ. Форма договору позики

  1. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
  2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена ​​розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Аналізуйте судовий акт: Розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, і засвідчуючи отримання грошей (ВС/КЦС, №604/1038/16-ц,12.09.19)

«Тільки розписка про отримання коштів, а не будь-яка ...»

Постановою від 22.08.2019р. у справі № 369/3340/16-ц ВС вказав, що за своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником Позикодавцеві за договором позики після отримання коштів, підтверджуючи як факт укладення договору і зміст умов договору, так і факт отримання боржником від Позикодавця певної грошової суми.

При цьому факт отримання коштів в борг підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту якої можна встановити, що відбулася певної суми коштів від Позикодавця до позичальника.

У справі, яка розглядалася Верховний Суд вказав на недоведеність існування між сторонами правовідносин за договором позики, оскільки розпискою відповідач лише зобов'язався віддати позивачеві кошти після продажу земельної ділянки, а не повернути отриману в борг суму грошей.

Розписка, як підтвердження угоди

Раніше, в Постанові, ВСУ від 13 грудня 2017 по справі №309/3458/14-ц визначив наступне.

Статтею 202 ЦКУ - правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- або багатосторонніми (договори).

Згідно ч.ч.1 і 2 ст.207 ГК (в редакції, чинній на момент укладення договору позики) угода вважається вчиненою у письмовій формі, якщо її зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Угода визнається укладеною в письмовій формі, якщо вона підписана її стороною (сторонами). Правочин, що вчиняється юридичною особою, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

За своєю суттю розписка про отримання в борг коштів є документом, який боржник видає Позикодавцеві за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і договору, а також свідчить отримання від Позикодавця певної грошової суми або речей.

Отже, досліджуючи боргові розписки або договору позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, а також давати оцінку всім наявним доказам і в залежності від встановлених результатів - робити відповідні правові висновки.

Аналізуйте судовий акт: ВСУ скасував рішення трьох інстанцій і відмовив особі у поверненні 500тис. $ оскільки боргова розписка не містила зобов’язання боржника про повернення коштів (Постанова ВСУ від 11 листопада 2015 року у справі № 6-1967цс15)

Cвідки

В своїй постанові від 18.07.2018 по справі №143/280/17 про стягнення боргу за договором позики Верховний суд України, вказав, що ст.59 ЦПК України (в ред.2004р.), може бути підтверджена лише відповідними доказами. Тобто факт виконання зобов'язання за договором позики, не може бути доведений за допомогою пояснень сторони і показань свідків.

У Постанові зазначено також наступне. Поясненнями сторін і показаннями свідків не може припадати факт виконання зобов'язання за договором позики. Тому посилання ОСОБА_2 на порушення судом його права на захист від пред'явлених до нього безпідставних позовних вимог є необґрунтованими. Наявність у позивача боргового документа - розписки відповідача свідчить про невиконання ним взятих на себе зобов'язань.

Як правильно написати розписку і що обов'язково повинно бути в ній зазначено?

  1. Найменування документа - «Розписка»;
  2. Прізвище, ім'я, по батькові сторін угоди тобто Позикодавця і Позичальника;
  3. Данні, що ідентифікують особу, наприклад, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта і коли і ким він був виданий;
  4. Сума грошей чи інший предмет позики;
  5. Термін позики;
  6. Дата, а також місце складання розписки, передача грошей або інших предметів позики, особистий підпис Позичальника і Позикодавця;
  7. Розписка пишеться бажано власноручно позичальником.
  8. Інша інформація, яку сторони вважатимуть важливою при укладанні цієї угоди.

Зразок (приклад) розписки

Я, Прізвище Ім'я По батькові (Позичальник), дата і рік народження, який мешкає за адресою: (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта і коли і ким він був виданий), даю цю розписку Прізвище Ім'я По батькові (Позикодавця), дата і рік народження, який мешкає за адресою: , (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта і коли і ким він був виданий) про те, що Позичальник отримав від Позикодавця в борг грошову суму в розмірі (розмір боргу прописом), готівковим способом.

Я, Прізвище Ім'я По батькові - зобов'язуюся повернути борг Прізвище Ім'я По батькові - в повному обсязі, в сумі в строк, наприклад, до 31 травня 2020 року.

Розписка написана мною власноруч «» 2019 року.

ПІБ Позичальника

(Підпис)

ПІБ Позикодавця

(Підпис)

Аналізуйте судовий акт: Невірно складена боргова розписка перетворила договір займу на договорі зберігання (ВС/КЦС № 295/11438/16-ц від 31.01.2019)

Якщо невизначений строк виконання зобов’язання та застосування ст.625 ЦК

Інколи у розписці не зазначається дата повернення коштів. Тому, в цьому випадку необхідно виходити з вимог ч.2 статті 530 ЦК України, Якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Згідно з частиною 1 статті 1049 ЦК України, Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у встановлений строк, а якщо строк не встановлений, протягом 30-ти днів з дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це.

Отже, слід надіслати вимогу позичальнику про повернення коштів і направити її поштовим зв’язком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або цінним листом з описом вкладення) або вручити особисто боржнику. В цьому випадку, повернути позику позичальник зобов’язаний протягом 30-ти діб.

У разі, не виконання зобов’язань з повернення суми позики, згідно ч.2 ст.625 ЦК Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. В цьому випадку, також необхідно або поштою, або особисто направити боржнику вимогу про сплату 3% та інфляції за весь час прострочення.

Розписка про отримання завдатку

Розписка потрібна не тільки для отримання грошей в борг, а й наприклад, в разі отримання завдатку, скажімо при купівлі-продажу нерухомості.

Розглянемо для початку правові поняття деякої термінології у цій галузі.

Ч.1 статті 570 Цивільного кодексу України. Поняття завдатку.

Завдатком є ​​грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.

Розписка про отримання завдатку, складається за такою самою формою, що вказана вище, однак крім усього повинна в собі містити вказівки того, що гроші, отримані саме в якості завдатку і передані в забезпечення виконання договору (угоди), а сторонами в розписці повинні бути ті ж боку, що і за договором.

ПОРАДИ Позичальнику

Позичальнику, особі, яка отримала гроші в борг, слід звернути увагу на наступне.

При отриманні грошей в борг обов'язково необхідно визначити умови платності або безоплатності позики.

Згідно статті 1048 ЦКУ - Проценти за договором позики, якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Тобто, якщо сторони домовилися про те, що кошти беруться без сплати відсотків, а в розписці про це не вказано, то Позикодавець в майбутньому зможе через суд стягнути з позичальника плату за користування грошима. Тому, якщо позика безкоштовна, при складанні розписки слід обов'язково вказати, що Позикодавець не матиме права на отримання відсотків від суми позики.

При поверненні боргу повністю або частково обов'язково беріть письмову розписку з Позикодавця про отримання ним грошей.

Важливо, щоб така розписка містила відомості про те, що кошти Позикодавець отримав від позичальника саме в рахунок погашення боргу по розписці або договором, за якими були отримані кошти в борг, згідно розписці «від ...».

Аналогічна ситуація і з позикою в іноземній валюті. У розписці необхідно чітко вказати, в якій валюті, підлягає борг поверненню і зміни (збільшення) в разі коливання курсу валюти.

У даній статті зібрана коротка і найбільш важлива інформація, щодо даної теми - розписки, але при виникненні інших неописаних в статті питань варто звертатися за детальною консультацією до адвоката, який зможе не тільки відповісти на питання, а й при необхідності, професійно супроводити угоду (висновок і виконання договору).

Автор консультації: Анферова К.С.

директор, адвокат АБ «Катерини Анфьорової»

Джерело: юридичний ресурс Протокол

Аналізуйте судовий акт: Верховний Суд відмовив у стягненні 431 250 доларів США з підстав іншої правової природи розписки (ВС/КЦС № 367/7135/16-ц від 05.09.2018р)

74608
Переглядів
2
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1