06.03.2017 | Автор: Кірюшин Артем Андрійович
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram youtube

Банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (Суд від 07.12.2016р. у справі № 127/21740/16-ц)

Фабула судового акту: Відповідно до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою правління Національного банку України від 10.05.2007 року №168, банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо).

Всупереч вимогам вищевказаного законодавства, ПАТ «Банк Михайлівський» при укладені кредитного договору з позивачем включив в зазначений договір із споживачем умови, що на думку суду є несправедливими, а саме: в частині щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 3,99% з 1 місяця строку дії кредитного договору і до закінчення строку його дії та в частині сплати комісії за видачу кредиту в розмірі 1,5% від суми кредиту.

Аналізуйте судовий акт: Комісії щомісяця за обслуговування кредиту є незаконними, якщо банк не доведе, які саме послуги надаються позичальнику за таку комісію (ВСУ від 16 листопада 2016р. у справі № 6-1746цс16)

Несанкціонована споживачем транзакція обумовила визнання дій банку неправомірними, а визнання транзакції нечинною (ВССУ, справа № 6-32775ск15 від 01.02.2016 р.)

Несправедлива умова у кредитному договорі: плата за обслуговування та дострокове погашення кредиту не є конкретною сумою, а визначається за формулою із змінними величинами ( Постанова ВСУ №6-80цс12 від 12 вересня 2012р).

Кишенькові третейські суди при банках тепер безпорадні, ВСУ знову підтвердив непідвідомчість відносин клієнт – банк будь-яким третейським судам (ВСУ від 13 квітня 2016р. у справі № 6-29цс16)

 

 

                                                                                                          Державний герб України

 

Справа № 127/21740/16-ц

Провадження № 2/127/6515/16

  

                                                                                                         РІШЕННЯ

                                                                                                 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

                                                                                                       (ЗАОЧНЕ)

07.12.2016 року                                                                                                                             Вінницький міський суд Вінницької області  

в складі: головуючого судді Федчишена С.А.,

при секретарі Підвисоцькій О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» про визнання умов кредитного договору недійсним, -

встановив:

     ОСОБА_1 звернулась в суд з позовом до публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» про визнання умов кредитного договору недійсним. Позов мотивовано тим, що 17.11.2015 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Банк «Михайлівський» укладено кредитний договір, оформлений заявою №200383295. Згідно умов вказаного кредитного договору, клієнту банком надано кредитний продукт «Кредит готівкою 3,99NEW», а саме кредит у сумі 14 883,25грн. строком на 1096 днів з 17.11.2015 року по 17.11.2018року. При цьому розмір кредитної ставки за договором складає 0,0001% річних, щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості - 0% до 0 місяця строку кредитного договору включно та 3,99% з 1 місяця дії кредитного договору і до закінчення строку його дії. Водночас відповідачем стягнуто комісію за видачу кредиту у розмірі 1,5 % від суми кредиту, що складає 223,25грн. При цьому сукупна вартість кредиту складає 205,78%річних. Щомісячний платіж по кредиту становить 1019,00грн., останній платіж -1028,49грн.Дату платежів за кредитом визначено 17 числа кожного місяця з грудня 2015 року по листопад 2018 року. Відповідно до п. 1.1 Оферти 1, яка міститься у заяві від 17.11.2015 №200383295 на умовах викладених в цій заяві та умовах надання та обслуговування кредитів ПАТ «Банк «Михайлівський», зазначених в Розділі 2 ОП заяви банк відкриває рахунок. Що буде використовуватися виключно в рамках кредитного договору, номер рахунку зазначено у Розділі 2 ОП заяви - 29092524014702. Згідно п. 1.2 Оферти 1 банк надав клієнту кредит, зазначений в графі «Сума кредиту» Розділу 2 ОП Заяви в сумі 14883,25грн. шляхом зарахування суми кредиту на рахунок ОСОБА_1 Пунктом 1.3 Оферти 1 визначено право відповідача в день надання кредиту утримати з суми кредиту комісією за видачу кредиту в сумі 223,25грн. Водночас згідно п. 1.5 Оферти 1 ПАТ «Банк «Михайлівський» надано право в безготівковому порядку за рахунок наданого кредиту списати з рахунку позивача та зарахувати на користь ПрАТ «СК «Юнісон -Гарант» суму страхової премії у розмірі 2160грн. за весь період страхування згідно договору добровільного страхування від нещасних випадків №NS200383205 та на користь ТДВ «СК «М-Лайф» суму страхової премії у розмірі 450грн. за весь період страхування згідно договору добровільного страхування життя за пакетом програм страхування «Персональний медичний помічник» №РМР 200383205. За упкнтом 1.6 Оферти 1 у випадку, якщо у Розділі 2 ОП Заяви в полі «Надання довідки про відсутність кредитної заборгованості за кредитним договором» вказано «Так», банку надано право у день надання кредиту утримати з рахунку клієнта плату в розмірі 50грн. за надання довідки про відсутність кредитної заборгованості за кредитним договором та після повного погашення клієнтом заборгованості в рамках даного кредитного договору. Відповідно до п.2 Оферти 1 у випадку якщо у Розділі 3 «Доручення на переказ коштів» ОП Заяви в полі «включено» вказане значення «Так» банк має право не пізніше наступного банківського дня за днем надання кредиту (зарахування суми кредиту на рахунок клієнта) переказати з вказаного рахунку суму грошових коштів у розмірі суми кредиту, вказаної в графі «Сума кредиту» Розділу 2 ОП Заяви, зменшену на суму комісії, вказаної в п. 1.3 заяви та на суми перерахувань, що вказані в п.п. 1.5, 1.6 цієї заяви. Так, позивач в якості кредиту за кредитним договором, оформленим заявою від 17.11.2015 року №200383295 отримала грошові кошти в сумі 12 000,00грн. Згідно Розділу 4 «Інші умови Заяви» кредитного договору, клієнт своїм підписом під даною заявою засвідчує, що він розуміє, підтверджує та погоджується із тим, що складовими і невід'ємними частинами кредитного договору будуть дана Заява, Умови і Графік платежів. Позивач вважає умови зазначеного договору в частині сплати щомісячної комісії в розмірі 3,99% та єдино разового стягнення комісії в розмірі 1,5% від суми кредиту несправедливими та такими, що суперечать закону. Просить визнати недійсними умови кредитного договору від 17.11.2015 року №200383205 укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ «банк «Михайлівський» в частині щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 3,99% з 1 місяця строку дії кредитного договору і до закінчення строку його дії та в частині сплати комісії за видачу кредиту в розмірі 1,5% від суми кредиту.

    В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав за обставин викладених в ньому, просив позов задовольнити, не заперечував щодо заочного розгляду справи.

    Представник відповідача в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин.

    Враховуючи думку представника позивача, вимоги ст. ст. 169224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність представника відповідача, постановивши по справі заочне рішення.

    Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності ,суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення позову, з наступних підстав.

    При розгляді справи судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини.

    Судом встановлено, що 17.11.2015 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Банк «Михайлівський» укладено кредитний договір, оформлений заявою №200383295 (а.с.17).

Згідно умов вказаного кредитного договору, клієнту банком надано кредитний продукт «Кредит готівкою 3,99NEW», а саме кредит у сумі 14 883,25грн. строком на 1096 днів з 17.11.2015 року по 17.11.2018року. При цьому розмір кредитної ставки за договором складає 0,0001% річних, щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості - 0% до 0 місяця строку кредитного договору включно та 3,99% з 1 місяця дії кредитного договору і до закінчення строку його дії. Водночас відповідачем стягнуто комісію за видачу кредиту у розмірі 1,5 % від суми кредиту, що складає 223,25грн. При цьому сукупна вартість кредиту складає 205,78%річних. Щомісячний платіж по кредиту становить 1019,00грн., останній платіж -1028,49грн.Дату платежів за кредитом визначено 17 числа кожного місяця з грудня 2015 року по листопад 2018 року.

Відповідно до п. 1.1 Оферти 1, яка міститься у заяві від 17.11.2015 №200383295 на умовах викладених в цій заяві та умовах надання та обслуговування кредитів ПАТ «Банк «Михайлівський», зазначених в Розділі 2 ОП заяви банк відкриває рахунок. Що буде використовуватися виключно в рамках кредитного договору, номер рахунку зазначено у Розділі 2 ОП заяви - 29092524014702.

Згідно п. 1.2 Оферти 1 банк надав клієнту кредит, зазначений в графі «Сума кредиту» Розділу 2 ОП Заяви в сумі 14883,25грн. шляхом зарахування суми кредиту на рахунок ОСОБА_1 Пунктом 1.3 Оферти 1 визначено право відповідача в день надання кредиту утримати з суми кредиту комісією за видачу кредиту в сумі 223,25грн.

Водночас згідно п. 1.5 Оферти 1 ПАТ «Банк «Михайлівський» надано право в безготівковому порядку за рахунок наданого кредиту списати з рахунку позивача та зарахувати на користь ПрАТ «СК «Юнісон -Гарант» суму страхової премії у розмірі 2160грн. за весь період страхування згідно договору добровільного страхування від нещасних випадків №NS200383205 та на користь ТДВ «СК «М-Лайф» суму страхової премії у розмірі 450грн. за весь період страхування згідно договору добровільного страхування життя за пакетом програм страхування «Персональний медичний помічник» №РМР 200383205.

За пунктом 1.6 Оферти 1 у випадку, якщо у Розділі 2 ОП Заяви в полі «Надання довідки про відсутність кредитної заборгованості за кредитним договором» вказано «Так», банку надано право у день надання кредиту утримати з рахунку клієнта плату в розмірі 50грн. за надання довідки про відсутність кредитної заборгованості за кредитним договором та після повного погашення клієнтом заборгованості в рамках даного кредитного договору.

Відповідно до п.2 Оферти 1 у випадку якщо у Розділі 3 «Доручення на переказ коштів» ОП Заяви в полі «включено» вказане значення «Так» банк має право не пізніше наступного банківського дня за днем надання кредиту (зарахування суми кредиту на рахунок клієнта) переказати з вказаного рахунку суму грошових коштів у розмірі суми кредиту, вказаної в графі «Сума кредиту» Розділу 2 ОП Заяви, зменшену на суму комісії, вказаної в п. 1.3 заяви та на суми перерахувань, що вказані в п.п. 1.5, 1.6 цієї заяви. Так, позивач в якості кредиту за кредитним договором, оформленим заявою від 17.11.2015 року №200383295 отримала грошові кошти в сумі 12 000,00грн.

Згідно Розділу 4 «Інші умови Заяви» кредитного договору, клієнт своїм підписом під даною заявою засвідчує, що він розуміє, підтверджує та погоджується із тим, що складовими і невід'ємними частинами кредитного договору будуть дана Заява, Умови і Графік платежів.

Згідно із частинами першою, третьою статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, установлених договором, а позичальник - повернути кредит та сплатити відсотки.

Особливості регулювання відносин за довго ром про надання споживчого кредиту встановлені законом.

Оскільки відповідно до умов кредитного договору, оформленого заявою №200383295, що укладений між сторонами, банк надав позичальнику кредит на споживчі цілі, особливості регулювання відносин сторін визначаються ЗУ «Про захист прав споживачів».

За положеннями частини п'ятої статті 11, частин першої, другої, п'ятої, сьомої статті 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» до договорів зі споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими передбачаються зміни в будь - яких витратах за договором, крім відсоткової ставки.

Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Положення, що було визнано недійсним, вважається таким з моменту укладення договору.

Аналіз указаних норм дає підстави для висновку, що несправедливими є положення договору про споживчий кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема щодо плати за обслуговування кредиту, і це є підставою для визнання таких положень недійсними.

Відповідно до частин восьмої статті 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» нечіткі або двозначні положення договорів зі споживачами тлумачаться на користь споживача.

Крім того, відповідно до статті 55 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно - правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

З рішення Конституційного Суду України від 10.11.2011 року №15-рп/2011 вбачається, що положення пунктів 22, 23 статті 1, статті 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» з подальшими змінами у взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України треба розуміти так, що їх дія поширюється на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за довго ром про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору.

Відповідно до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою правління Національного банку України від 10.05.2007 року №168, банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо).

Всупереч вимогам вищевказаного законодавства, ПАТ «Банк Михайлівський» при укладені кредитного договору з позивачем включив в зазначений договір із споживачем умови, що на думку суду є несправедливими, а саме: в частині щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 3,99% з 1 місяця строку дії кредитного договору і до закінчення строку його дії та в частині сплати комісії за видачу кредиту в розмірі 1,5% від суми кредиту.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що встановивши в кредитному догові сплату щомісячної комісії за обслуговування кредиту, відповідач не зазначив, які саме послуги за вказану комісію надаються позивачу. При цьому відповідач нарахував, а позивач сплатив комісію за послуги, що супроводжують кредит, а саме за компенсацію сукупних послуг банку за рахунок позивача, що є незаконним, тому позов слід задовольнити.

Згідно ст. 88 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача 551,20 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору.

На підставі викладеного, згідно ст. ст. 1118 ЗУ «Про захист прав споживачів», керуючись ст. ст. 10116088212-215218224-226 ЦПК України, суд -

Вирішив:

Позов задовольнити.

Визнати недійсними умови кредитного договору від 17.11.2015 року № 200383205 укладеного між ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) та публічним акціонерним товариством «Банк «Михайлівський» (ідентифікаційний код юридичної особи 38619024, пров. Рильський, 10-12/3, м. Київ) в частині щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 3,99% з 1 місяця строку дії кредитного договору і до закінчення строку його дії та в частині сплати комісії за видачу кредиту в розмірі 1,5% від суми кредиту.

Стягнути з публічного акціонерного товариства «Банк «Михайлівський» (ідентифікаційний код юридичної особи 38619024, пров. Рильський, 10-12/3, м. Київ) на користь ОСОБА_1 551,20гривень у відшкодування витрат по пслаті судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення суду, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

19
Подобається
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення