Головна Юридичний світ ... Події 3-4 жовтня СЕМІНАР "ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика Верховного Суду". 3-4 жовтня СЕМІНАР "ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змі...

3-4 жовтня СЕМІНАР "ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика Верховного Суду".

13.09.2019
Автор: Кортекс
Переглядів : 1835
 - 0_22120500_1568277834_5d7a054a36075.png
Дата події
2019-10-03
Час проведення: 10:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
3850грн
Локація : Современный конференц-зал в центре города (ст. метро
Показати на мапі

3-4 жовтня СЕМІНАР "ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика Верховного Суду".

Реєструйтесь тут >>>

Про що будемо говорити:

Укладання. Зміна умов договору. Розірвання. Визнання договору недійсним. Штрафні санкції. Виконання договорів. Ефективне використання процесуальних можливостей. Договірні відносини в контексті закону про ТОВ.

Семінар проводять:

 • Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.
 • Шаді Саад - один з провідних фахівців з корпоративного управління та права. Понад 13 років успішної юридичної практики, понад 7 років спеціалізованої корпоративної судової практики. Забезпечив корпоративний захист та побудову системи корпоративного управління у понад 100 підприємствах. Керівник компанії Saad Legal, Голова Ради учасників Національного депозитарію України, член президії асоціації "Українські емітенти". Лекторський стаж - 7 років.
 • Грек Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н., Заслужений юрист України.
 • Муравйов О. В. - експерт, екс-заступник голови Вищої Ради Юстиції, екс-суддя Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) та Вищого господарського суду України (ВГСУ), зас. юрист України, адвокат.
 • Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М.Корецького, к.ю.н.

Програма семінара:

ВПЛИВ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА НА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

 • Договірні відносини в контексті закону про ТОВ. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Нові обмеження(можливості) в повноваженнях керівника ТДВ та АТ. Наслідки перевищення повноважень при вчиненні значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Визнання через суд відсутності прав. Припинення через суд зловживання правом. Нова судова практика КГС ВС щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами.
 • Доказування в господарських судах. Доказування негативних фактів. Тактика доведення своїх вимог. Які є можливості? Як їх використати для доопрацювання доказів.
 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських судах. Коментар судді. Ст. 5 ГПК України, ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналіз ВС. Практика застосування судами ст. 16 ЦКУ.
 • Забезпечення виконання зобов’язань.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНА про ТОВ ТА ЗМІНИ ДО ЗАКОНА про АТ. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ РЕФОРМИ НА ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ.

 • Значні правочини та правочини із заінтересованістю.
 • Значні правочини: особливості процедури укладання – що каже Закон про ТОВ. Наслідки порушення.
 • Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ? Правочини щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладання. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів. Ознаки правочинів із заінтересованістю.
 • Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Наслідки порушення.
 • Нові обмеження(можливості) в повноваженнях керівника ТДВ та АТ. Наслідки перевищення повноважень при вчиненні значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Визнання через суд відсутності прав. Припинення через суд зловживання правом. Нова судова практика КГС ВС щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами.
 • Чи можливе наступне схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Можливість у договорі відступати від законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Чи може договір суперечити законодавству? Аналіз судової практики. Застосування аналогії (ст. 8 ЦКУ). Застосування судом типових договорів, якщо сторони не передбачили це у договорі.
 • Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору відповідно до актуальної судової практики. Тлумачення договору судом. Вплив на оподаткування. Важливе в оформленні реквізитів договору (оформлення преамбули, проблеми датування контракту, банківські реквізити. Як правильно ставити печатку, хто відповідає за її використання). Істотні умови договору. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливості заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.
 • Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання. Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Узгодження спорів при укладенні. Протокол розбіжностей. Момент набрання чинності договору. Реєстрація. Порушення при укладенні. Протидія зловживанням. Стягнення завданої шкоди при веденні переговорів.
 • Фактичне здійснення господарської операції. Роль господарського договору для підтвердження вчинення господарської операції.
 • Захист договору від фальсифікацій - деякі технології протидії шахрайським діям контрагентів (необхідні оговорки, особливості розміщення тексту, зшивання тощо).
 • Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів
 • Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та правові наслідки порушення. Вимоги до письмової форми. Забезпечення виконання зобов'язань. Використання факсимільного підпису. Чи потрібна печатка і нумерація договорів. Укладення договору через: ділову переписку, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання, конклюдентні дії, використання специфікацій. Використання таких договорів в суді.
 • Усна форма договору. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Свідчення свідків. Судова практика.
 • Нотаріальне посвідчення договору. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. Нова судова практика ВС. З якого моменту посвідчений договір визнається укладеним.
 • Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки, тощо). Відношення до цього судів та податківців.
 • Електронна комерція. Електронні документи. Договірні відносини та листування в електронній формі. Електронні докази. Дослідження та оцінка. Форма подачі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів, як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.
 • Укладання. Підписання договору. Набрання чинності. Хто має право підписувати та приймати договори до виконання?. Нові підходи Верховного Суду. Підписання договору фізичною та юридичною особою без печатки - можливості для шахрайства. Способи протидії. Підроблені підписи, печатки у судовій практиці. Відмова визнати підпис, експертиза. Використання методів кримінального судочинства. Використання "в.о.". Факсимільний підпис. Судова практика.
 • Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Сучасна практика і методика перевірки підписів і повноважень підписантів. Особливості і нюанси для договорів, у т.ч. за відсутності печатки. Особливості і нюанси для актів прийому-передачі, накладних, довіреностей тощо. Ситуації, коли перевірка повноважень підписанта, підпису і печатки не має сенсу.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Форми схвалення. Нова судова практика Верховного Суду. Чи є перевищення повноважень при вчиненні дій від імені юридичної особи з третіми особами підставою для визнання договору недійсним?
 • Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки при оформленні й застосуванні. Наслідки.
 • Строки й терміни в договорах. Строк договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору. Що робити, якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Наслідки. Судова практика. Наслідки у випадку невиконання судових рішень про стягнення. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.
 • Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Судова практика. Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни в договорі. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Чи є акт ревізії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт підставою виникнення правового зобов’язання з повернення сплачених коштів. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті.
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Одностороння відмова як оперативно-господарська санкція: огляд судової практики. Нова судова практика Великої Палати Верховного Суду.
 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції (пеню, штрафи), оперативно-господарські санкції.

ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ: наслідки та способи захисту. Судова практика.

 • Правова позиція судів при вирішенні спорів про визнання договорів та їх частин недійсними в судовому порядку. Податкові аспекти. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці). Строк позовної давності для визнання договору недійсним.
 • Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний позов. Негаторний позов.
 • Принцип «належного урядування». Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує публічний порядок.
 • Визнання договору недійсним: нова судова практика. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі-продажу. Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.
 • Вчинення угоди під впливом обману. Обман чи тяжкі обставини? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору.
 • Фіктивні договори. Чи буде визнаний фіктивним договір, у якому одна з сторін діяла «для вигляду», а інша намагалась досягти правового результату.
 • Удаваний правочин. Фіктивний & удаваний правочин. Судова практика.
 • Визнання договору неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками). Що робити, якщо за таким договором вже передано майно. Нова судова практика. Поради щодо формулювання позовних заяв про визнання договору неукладеним.
 • Визнання недійсними документів, що не є договорами (акту прийому-передачі, накладної, довіреності, наказу про призначення директором...).

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Роль господарського договору для підтвердження вчинення господарської операції. Підтвердження вчинення господарської операції. Вимоги до виконання договорів. Податкові аспекти. Нова судова практика. Оформлення виконання договорів – позбавлення актів приймання-передачі доказового значення, статус рахунку-фактури. Як тепер оформляти виконання договору?
 • Виконання договору. "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік (зарахування зустрічних вимог): типові помилки, судова практика. Виконання взаємних зобов'язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору.
 • Що змінює попередження боржником кредитора про неможливість виконати договір – неможливість стягнення на користь кредитора заподіяної шкоди, виникнення вини кредитора.
 • Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.
 • Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи судів. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит.
 • Перевірені практикою способи збільшення або зменшення відповідальності контрагентів. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели Верховного Суду. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.
 • Забезпечення виконання зобов'язань. Ефективні способи забезпечення зобов’язань. Застава. Завдаток. Притримання майна. Судова практика.
 • Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.
 • Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ). Нюанси.
 • Реальність угод та фіктивні контрагенти. Податкові аспекти. Договірні оговорки та перевірка контрагентів. Виконання договору і виявлена податківцями відсутність необхідних для цього умов (робочої сили, обладнання, необізнаність директора тощо) – нова судова практика.
 • Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Як правильно сформулювати форс-мажор. Особливості судового розгляду справ за участю об’єктів, розташованих на проблемних територіях. Використання фінансової та економічної кризи, валютні ризики.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. СУДОВА ПРАКТИКА.

 • Позовна давність у контексті п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. Принцип процесуальної рівноправності сторін. (принципи «рівної зброї»).
 • Застосування спеціальної позовної давності – судова практика. Поширені помилки.
 • Визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності.
 • Як визначити позовну давність при наявності законодавчих колізій.
 • Зупинення перебігу позовної давності. Підстави, коли це може мати місце. Зміна тривалості позовної давності. Нові позиції Верховного Суду.
 • Продовження позовної давності. Дії, що свідчать про визнання боргу. Чи є часткова сплата боржником основного боргу/санкцій підставою для переривання перебігу позовної давності.
 • Поважність причин пропуску позовної давності. Оцінка судом. Захист шляхом визнання поважними причин пропуску позовної давності (а не поновлення позовна давність у разі її спливу). Судова практика.
 • Позовна давність у спорах про витребування майна у порядку ст. 388 ЦКУ.
 • Позовна давність у справах за позовом прокурора. Право прокурора на клопотання про «повновлення» позовної давності.
 • Позовна давність в спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ.

ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ.

 • Купівля-продаж (поставка). Особливості укладання. Перехід права власності (в т.ч. за договором міни). Договір (протокол, меморандум) про наміри і попередній договір – типові помилки і наслідки. Нюанси передплати. Судова практика. Придбання авто – купив не те, що хотів, хто має відповідати. Судова практика.

 • Договір найму (оренди), в т.ч. нерухомості, транспортних засобів, землі. Особливості здачі в оренду нерухомості, що належить нерезиденту. Ризики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Індексація плати. Одностороння відмова від оренди. Визнання договору оренди неукладеним, недійсним.

 • Договір оренди земельної ділянки. Форма договору. Пролонгація / переукладення договору оренди землі, нерухомості: різниця, наслідки. Використання переважного права орендаря. Орендна плата. Поради як примусити боржника платити.
 • Лізинг. Судова практика щодо визначення ціни в іноземній валюті за договором лізингу.
 • Оренда державного і комунального майна. Особливості набуття чинності договору оренди державного та кому-нального майна. Особливості застосування відповідальності, визначеної ст. 785 ЦКУ.
 • Договір доручення, комісії. Агентський договір.
 • Комерційне посередництво. Комерційний представник. Порівняння договору комісії та агентського.
 • Договір управління майном: форма, істотні умови, строк. Рекомендації.
 • Договір позики. Укладення, форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики. Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, позиковим зобов'язанням. Позика від засновника.
 • Договір поруки. Новели. Припинення поруки. Проблемні питання.
 • Відступлення права вимоги та перевід боргу. Відступлення права вимоги за нотаріально посвідченими договорами – як оформити, збереження застави. Вимоги, що не можуть передаватись. Можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Відмінності від факторингу, від купівлі-продажу боргових зобов'язань. Судова практика.
 • Проблемні питання відступлення права вимоги (обсяг і склад відступлених прав, пеня і проценти, відступлення прав, що виникнуть в майбутньому). Відповідальність кредитора у випадку відступлення права вимоги.
 • Банківські договори. Кредитний договір. Спірні питання сплати відсотків за кредитними договорами.
 • Змішані договірні конструкції (декілька договорів в одному). Типові помилки за матеріалами судової практики. Яким законодавством керуватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій.
1835
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст