19.04.2016 | Автор:
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Відомості в АІС, акти ДПІ та довідки ДПІ про результати зустрічних перевірок контрагентів оскаржити неможливо оскільки вони «не породжують правових наслідків» та «не порушують права» платника податків (Постанова ВАСУ від "13" квітня 2016 р.)

Фабула судового акту:  Увага! Не витрачайте час, суди не будуть задовольняти позови з наступними позовними вимогами: визнати протиправними дії ДПІ щодо проведення зустрічної перевірки ТОВ «А», що оформлено актом про неможливість проведення зустрічної перевірки щодо підтвердження господарських відносин з позивачем, визнати протиправними дії ДПІ щодо внесення змін до АІС на підстави Акту про неможливість проведення зустрічної перевірки контрагенту позивача,  зобов’язати ДПІ вносити зміни до АІС щодо скасування відомостей про позивача про неможливість проведення перевірки із контрагентом на підтвердження господарських відносин з позивачем; 

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Верховного Суду України від 10.11.2015 року у справі № 21-2479а15, від 17.11.2015 року у справі № 21-2944а15, від 17.11.2015 року у справі № 21-1852а15, від 01.12.2015 року у справі № 21-3133а15.

Аналізуйте судовий акт: Внесення до ІС "Податковий блок" змін показників податкової звітності на підставі акта перевірки без прийняття повідомлення-рішення не може бути оскаржене (Постанова ВСУ у справі №826/20761/14 від 3 листопада 2015р.) 

ВАСУ дуже конкретно не погодився с ВСУ і став на сторону платника податку: справа про пряме відшкодування ПДВ з держбюджету без висновку органу держказначейства (Ухвала колегії ВАСУ із 17 суддів від 4 лютого 2016р.) 

Адміністративний суд перевіряє обгрунтованість лише тих висновків, які покладені суб'єктом владних повноважень в основу рішення, що оскаржується (ухвала ВАСУ від 19 червня 2014р.) 

  

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

"13" квітня 2016 р.                    м. Київ                                        К/800/66511/14

Вищий адміністративний суд України у складі: головуючого судді Бухтіярової І.О., суддів Костенка М.І., Приходько І.В.,

за участю секретаря судового засідання Бовкуна В.В.,

представника позивача Овдєй С.В.,

представника відповідача Кривенка В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві

на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 14.10.2014 року

та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 02.10.2014 року

у справі № 806/4065/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРТОН БІЛДІНГ» (далі - позивач, ТОВ «ДАРТОН БІЛДІНГ»)  

до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі - відповідач, ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві)

про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «ДАРТОН БІЛДІНГ» звернулось у вересні 2014 року до суду з адміністративним позовом до ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, у якому просило: визнати протиправними дії ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві щодо проведення зустрічної звірки ТОВ «ДАРТОН БІЛДІНГ», що оформлено актом № 2444/26-55-22-07/38919590 від 14.08.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки позивача щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.01.2014 року по 31.07.2014 року; визнати протиправними дії ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві щодо внесення змін до АІС «Співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», бази АІС «Аудит» на підставі акту № 2444/26-55-22-07/38919590 від 14.08.2014 року; зобов'язати відповідача внести відповідні зміни до АІС «Співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», бази АІС «Аудит» в частині скасування відображення інформації, викладеної в акті № 2444/26-55-22-07/38919590 від 14.08.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки позивача щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.01.2014 року по 31.07.2014 року.

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 14.10.2014 року, залишеною без змін ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 02.12.2014 року, адміністративний позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. Вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій були прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Заперечення на касаційну скаргу не надходили, що не перешкоджає її розгляду по суті.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому засіданні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, матеріали справи, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

14.08.2014 року ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві складено акт № 2444/26-55-22-07/38919590 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «ДАРТОН БІЛДІНГ» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.01.2014 року по 31.07.2014 року. Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог: п. 187.1, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України (далі - ПК України), що призвело до завищення податкових зобов'язань з податку на додану вартість за період з 01.01.2014 року по 31.07.2014 року та завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за цей же період.

За результатами звірки ТОВ «ДАРТОН БІЛДІНГ» не підтверджено задекларовані податкові зобов'язання з податку на додану вартість за період з  01.01.2014 року по 31.07.2014 року, а також не підтверджено задекларований податковий кредит з податку на додану вартість за цей же період. Перевіркою встановлено, що правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

Задовольняючи позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що відповідачем  не доведено належними та допустимими доказами правомірності своїх дій щодо проведення зустрічної звірки позивача, результати якої оформлені актом № 2444/26-55-22-07/38919590 від 14.08.2014 року, а також щодо внесення до інформаційних баз відомостей про результати проведення такої звірки.

Колегія суддів касаційної інстанції не погоджується з такими висновками судів першої та апеляційної інстанцій, виходячи з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов'язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства, урегульовані ПК України.

У п. 61.1 ст. 61 ПК України визначено, що податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (пп.62.1.2 п. 62.1 ст. 62 ПК України).

Відповідно до ст. 71 ПК України інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Згідно з приписами пп. 72.1.1 п. 72.1 ст. 72 ПК України для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; про фінансово-господарські операції платників податків.

Відповідно до п. 73.5 ст. 73 ПК України з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Статтею 74 ПК України установлено, що податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 74.1 цієї статті); зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань (п. 74.2 згаданої статті).

Зі змісту викладеного випливає, що дії з оформлення результатів зустрічної звірки довідкою про результати проведення зустрічної звірки є, по суті, виконанням службовими особами своїх обов'язків, а самі по собі висновки такої довідки не створюють відносин владного підпорядкування, що є необхідною ознакою публічно-правових відносин. Проведення зустрічних звірок є лише процедурним заходом зі збору податковим органом інформації щодо дотримання платником податкового законодавства у рамках податкового контролю.

На підставі аналізу вказаних норм права колегія суддів дійшла висновку, що відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов'язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, урегульовано ПК України. Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів. Висновки, викладені в довідці про результати зустрічної звірки, є відображенням дій податкових інспекторів та не породжують правових наслідків для платника податків і, відповідно, не порушують прав останнього. Дії контролюючого органу щодо внесення до електронних баз даних змін показників податкової звітності суб'єктів господарювання в частині податкового кредиту та податкових зобов'язань на підставі довідки про результати зустрічної звірки без прийняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків для платників податків та не порушують їхні права, оскільки розміщена в цій системі інформація використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (використовується для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань) з метою здійснення податкового контролю.

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Верховного Суду України від 10.11.2015 року у справі № 21-2479а15, від 17.11.2015 року у справі № 21-2944а15, від 17.11.2015 року у справі № 21-1852а15, від 01.12.2015 року у справі № 21-3133а15.

Відповідно до ч. 1 ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

З огляду на те, що висновки судів попередніх інстанцій не відповідають вказані правовій позиції Верховного Суду України, рішення судів першої та апеляційної інстанцій слід скасувати, а у задоволенні позову - відмовити.

Відповідно до ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160167220-232 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України, -

ПОСТАНОВИВ:

                    

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві - задовольнити.

Постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 14.10.2014 року та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 02.10.2014 року у справі № 806/4065/14 - скасувати.

Ухвалити нове рішення.

У задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРТОН БІЛДІНГ» до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути переглянута з підстав, у порядку та в строки, встановленістаттями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:                                                                      І.О. Бухтіярова

Судді:                                                                                            М.І. Костенко

                                                                                                      І.В. Приходько

1
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: