Прикінцеві та перехідні положення

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 159

  Просмотров

 • 159

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

  2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1) статтю 212 - 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

  "Нерозкриття, порушення строків або порядку розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" -

  тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

  2) у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами):

  абзац сімнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

  "звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес";

  частини другу та четверту статті 11 викласти в такій редакції:

  "2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків - Національним банком України.

  Порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";

  "4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

  Склад та форми звіту про платежі на користь держави для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, установлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";

  у тексті Закону слова "підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення" в усіх відмінках і числах замінити словами "суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" у відповідному відмінку і числі.

  3. Інформація про істотні умови угод про користування надрами (крім угод про умови користування надрами) разом з відповідними витягами з таких угод протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом направляється суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, для оприлюднення в установленому цим Законом порядку.

  4. Копії спеціальних дозволів на користування надрами, угод про умови користування надрами та додатків до них, включаючи зміни до програм робіт, інформація щодо заяв на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, заяв про проведення підготовки ділянок надр до аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, а також щодо будь-яких змін до зазначених документів розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом.

  5. Першим обов’язковим звітним періодом є 2018 рік.

  6. Кабінету Міністрів України:

  протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок розгляду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, справ про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях;

  протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

  Президент України

  П.ПОРОШЕНКО

  м. Київ
  18 вересня 2018 року
  № 2545-VIII


  0/0

  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст