Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт

Про регулювання містобудівної діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

{Частина перша статті 37 в редакції Закону № 1817-VIII від 17.01.2017 з урахуванням змін, внесених Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 }

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

3. Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

2) копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);

3) проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

4) копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;

{Абзац п’ятий частини третьої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 }

5) копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

5 - 1 ) інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення);

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 }

6) інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати;

7) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 }

Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, якщо державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У цьому випадку інформація про документ, який посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 }

Видача дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності. У заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт та у Реєстрі будівельної діяльності зазначається, зокрема, така інформація:

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II}

1) кадастровий номер земельної ділянки (для земельних ділянок, право власності чи користування на які виникло до 2004 року, - за наявності) або відмітка про випадок, визначений частиною четвертою статті 34 цього Закону та/або частиною першою статті 12 - 1 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021 }

2) реєстраційний номер містобудівних умов та обмежень, технічних умов у Реєстрі будівельної діяльності;

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 5 розділу II}

3) реєстраційний номер звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єкта в Реєстрі будівельної діяльності;

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II}

4) реєстраційний номер енергетичного сертифіката в Реєстрі будівельної діяльності;

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II}

5) ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) (у заяві про видачу дозволу зазначається для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) до подання заяви);

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II}

6) відомості про складові частини об’єкта (квартири, вбудовані чи вбудовано-прибудовані житлові та нежитлові приміщення в будинку, будівлі, споруді, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна).

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II}

У день виготовлення з використанням Реєстру будівельної діяльності дозволу на виконання будівельних робіт програмні засоби електронної системи забезпечують автоматичне направлення до органу з присвоєння адреси повідомлення про необхідність присвоєння адреси об’єкту нового будівництва.

{Частину третю статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 - щодо застосування див. пункт 4 розділу II}

Порядок видачі та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

{Абзац дев'ятнадцятий частини третьої статті 37 в редакції Закону № 199-IX від 17.10.2019 }

{Частина третя статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5459-VI від 16.10.2012 , № 5496-VI від 20.11.2012 ; в редакції Закону № 320-VIII від 09.04.2015 }

4. {Абзац перший частини четвертої статті 37 виключено на підставі Закону № 199-IX від 17.10.2019 }

Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

{Частину четверту статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 }

Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто у порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (без права видачі дозволу), або оскаржено до суду.

{Абзац частини четвертої статті 37 в редакції Закону № 320-VIII від 09.04.2015 }

5. У разі якщо в установлений цією статтею строк органом державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації письмового звернення, направленого рекомендованим листом або через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а дозвіл вважається виданим.

{Частина п’ята статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами № 320-VIII від 09.04.2015 , № 199-IX від 17.10.2019 }

6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

2) наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником;

3) на підставі судового рішення, що набрало законної сили, про скасування містобудівних умов та обмежень та/або припинення права на виконання будівельних робіт.

Відомості про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт з підстав, визначених пунктами 1 та 2 цієї частини, включаються до Реєстру будівельної діяльності автоматично з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та оприлюднюються на порталі електронної системи.

{Щодо застосування абзацу п'ятого частини шостої статті 37 див. пункт 6 розділу II}

Дозвіл на виконання будівельних робіт вважається анульованим з дати внесення відомостей про анулювання такого дозволу до Реєстру будівельної діяльності.

{Щодо застосування абзацу шостого частини шостої статті 37 див. пункт 6 розділу II}

{Частина шоста статті 37 в редакції Закону № 5459-VI від 16.10.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 320-VIII від 09.04.2015 ; в редакції Законів № 1817-VIII від 17.01.2017 , № 199-IX від 17.10.2019 }

7. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), а також у разі коригування проектної документації замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. У разі якщо коригування проектної документації може вплинути на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна місця розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.

{Абзац перший частини сьомої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 }

Одночасно з направленням до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення, що передбачає необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси, програмні засоби електронної системи забезпечують автоматичне направлення до органу з присвоєння адреси повідомлення про необхідність коригування адреси об’єкта нового будівництва.

{Частину сьому статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 }

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання.

{Частина сьома статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5496-VI від 20.11.2012 , № 5459-VI від 16.10.2012 , № 320-VIII від 09.04.2015 ; в редакції Закону № 1817-VIII від 17.01.2017 }

{Частину восьму статті 37 виключено на підставі Закону № 320-VIII від 09.04.2015 }

{Частину дев’яту статті 37 виключено на підставі Закону № 5496-VI від 20.11.2012 }

Предыдущая

48/57

Следущая
Добавить в избраное
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Аналізуйте судовий акт: Дозвіл на будівництво неможливо анулювати без винесення припису (ВС/КАС у справі № 826/10851/18 від 21.01.2021)

 На розгляді в суді знаходилась справа за позовом Кооперативу та третьої особи із самостійними вимогами - Забудовника до ДАБІ України про визнання протиправним та скасування рішення про анулювання дозволу на будівництво.

Рішенням судів першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позовних вимог Кооперативу відмовлено, однак в повному обсязі задоволено позов Забудовника.

Судами встановлено, що в процесі будівництва Забудовник вирішив збільшити поверховість і відповідно здійснив коригування проектної документації. Зміна поверховості була погоджена із відповідними контролюючими органами. А відкорегована проектна документація отримала позитивний висновок комплексної державної експертизи ДП «Укрдержбудекспертиза».

Однак, за зверненням місцевого депутату, ДАБІ було ініційовано позапланову перевірку вищезазначеного об’єкту будівництва з питань дотримання вимог законодавства у сфері діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання будівництва.

За результатом, на підставі службової записки ДАБК встановлено порушення містобудівного законодавства, а саме - проектна документація на будівництво розроблена (відкорегована) без отримання вихідних даних на проектування, та прийнято рішення про анулювання дозволу на будівництво.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позов Забудовника, керувались п. 3 ч. 6 ст. 37 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» відповідно до якого, анулювання дозволу на виконання будівельних робіт настає за наслідками не виконання відповідного припису органу контролю про усунення виявлених під час перевірки порушень містобудівного законодавства, складеного за наслідками відповідної перевірки.

Однак, в матеріалах справи немає ані акту перевірки, ані припису, оскільки вони не складались.

ВС підтвердив, позицію судів перших двох інстанцій і зауважив, що контролюючі органи, які за законом діють від імені держави та громади міста, зокрема і відповідач знали про коригування проекту та погодили (дозволили) збільшення поверховості, що свідчить про відсутність порушень вимог законодавства з боку позивача.

Також ВС зазначив, що оскаржуване рішення, яким застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді анулювання дозволу, винесено з порушенням строків, визначених ст. 250 ГК України.

Окремо, ВС проаналізував підстави для анулювання дозволу та зазначив, що анулювання дозволу на будівництво є заходом впливу за вчинене правопорушення, що має застосовуватися за визначених п. 3 ч. 6 ст. 37 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» умов.

При цьому, умовами прийняття рішення про анулювання дозволу є: (1) проведення перевірки; (2) встановлення порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, містобудівного законодавства, невідповідності об`єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об`єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил; 3) внесення посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю припису про усунення порушень; 4) невиконання вимог припису.

З урахуванням зазначеного, відповідальність замовника будівництва у вигляді анулювання дозволу на виконання будівельних робіт настає за наслідками невиконання відповідного припису органу контролю про усунення виявлених під час перевірки порушень містобудівного законодавства.

Відсутність винесеного припису виключає можливість анулювання дозволу.

 

logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст