Стаття 14. Державна експертиза технологій

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 179

  Просмотров

 • 179

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Державна експертиза проводиться для:

  1) технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти;

  2) технологій та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства.

  Проведення державної експертизи організовується уповноваженим органом з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій.

  Метою проведення державної експертизи є визначення економічної доцільності та корисності для держави і суспільства впровадження технологій та їх складових з урахуванням можливих екологічних і соціально-економічних наслідків від їх застосування.

  2. Державна експертиза технологій проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Порядок проведення державної експертизи технологій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  Державна експертиза технологій та/або їх складових проводиться на підставі техніко-економічного обґрунтування можливості їх використання на території України або передачі майнових прав на них за межі України, звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження та патентного формуляра, які оформляються в установленому законодавством порядку.

  {Абзац другий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  3. Під час проведення державної експертизи технологій та їх складових обов'язково визначаються:

  1) технологічний рівень і новизна технологій, їх складових та обладнання;

  2) орієнтовна ринкова ціна технології та обладнання чи розмір плати за їх використання;

  3) конкурентоспроможність технологій та продукції, яка буде виготовлена із застосуванням цих технологій;

  4) патентна чистота технологій, їх складових;

  5) відповідність технологій нормам техногенної та екологічної безпеки, технічного регулювання.

  {Пункт 5 частини третьої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  4. Державна експертиза технологій та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства, проводиться без з'ясування питань, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої цієї статті.

  5. Під час проведення державної експертизи технологій встановлюється відповідність технологій, обладнання, які передбачається передати для використання на території України, таким вимогам:

  1) спрямованість на виробництво нової продукції або на вдосконалення якості існуючої;

  2) забезпечення технологічності виробництва продукції, зниження його витратності, енерго- та матеріаломісткості;

  3) забезпечення використання місцевих матеріальних та людських ресурсів;

  4) відсутність в Україні таких технологій вітчизняного походження або перевищення технологічних показників існуючих технологій вітчизняного походження;

  5) відсутність у базі даних уповноваженого органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій інформації про аналогічну вітчизняну технологію та/або її складові та їх розробників і постачальників (під час державної експертизи технологій та/або їх складових, які передбачається ввозити на територію України).

  6. У разі якщо під час державної експертизи технологій та/або їх складових буде виявлено запатентовані об'єкти, майнові права інтелектуальної власності на які планується передати для використання за межами України, та встановлено, що в державі, де їх буде використано, не забезпечується захист таких прав, особа, якій належать ці права і яка надає ліцензію на використання запатентованих складових технологій, зобов'язана вжити заходів для належного захисту зазначених прав у державі, де їх буде використано, відповідно до міжнародних вимог.

  7. Положення цієї статті не поширюються на експорт технологій та/або їх складових, що регламентуються Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

  Предыдущая

  14/24

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст