Про бібліотеки і бібліотечн... | від 27.01.1995 № 32/95-ВР



Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
Розділ III БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Розділ IV ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК
Розділ V БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ
Розділ VI обов'язки ТА ПРАВА БІБЛІОТЕК
Розділ VII ПРАВА ТА обов'язки ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НА БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Розділ VIII УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ
Розділ IX ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАЙНОВІ ПРАВА БІБЛІОТЕК
Розділ X СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК
Розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
Розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: