Про бібліотеки і бібліотечну справуРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
Розділ III БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Розділ IV ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК
Розділ V БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ
Розділ VI ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕК
Розділ VII ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НА БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Розділ VIII УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ
Розділ IX ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАЙНОВІ ПРАВА БІБЛІОТЕК
Розділ X СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК
Розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
Розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0