07.09.2017 | Автор: Побережник Альона Олександрівна
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram youtube

Повідомлення акціонерам, що знаходяться на непідконтрольної Україні території, про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Відповідно до ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства», письмове  повідомлення про  проведення  загальних  зборів акціонерного  товариства  та  проект  порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,  встановленому  законодавством  про  депозитарну  систему України,  на  дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових  загальних  зборів  на  вимогу акціонерів у випадках, передбачених   частиною   шостою   статті   47   цього Закону,  - акціонерами,   які  цього  вимагають.  Встановлена  дата  не  може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не  може  бути  встановленою раніше,  ніж  за  60  днів  до  дати проведення  загальних зборів.

Письмове  повідомлення  про  проведення  загальних  зборів та проект  порядку  денного  надсилається  акціонерам  персонально (з урахуванням  частини  другої  ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»)  особою,  яка  скликає загальні  збори,  у  спосіб,  передбачений  статутом  акціонерного товариства,  у  строк  не  пізніше  ніж  за  30  днів  до  дати їх проведення. Повідомлення  розсилає  особа,  яка  скликає загальні збори,   або  особа,  яка  веде  облік  прав  власності  на  акції товариства  у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Так, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Листом №12/03/95/НК від 13.01.2015р. Професійній асоціації корпоративного управління зазначила, що: «Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

При цьому, у зв’язку із проведенням антитерористичної операції Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» призупинено приймання поштових повідомлень у напрямку деяких населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Враховуючи викладене, акціонерному товариству необхідно повідомити акціонерів про проведення загальних зборів та їх порядок денний будь-яким можливим способом, який дозволяє підтвердити факт відправлення персонального повідомлення акціонеру, у випадку, якщо статутом не встановлено іншого способу, окрім як, персонально повідомлення шляхом направлення засобами поштового зв’язку рекомендованого листа».

Слід також зазначити, що відповідно п.2.27 ППВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» №4 від 25.02.2016р., якщо під час розгляду справи судом буде встановлено факт присутності учасника (акціонера, члена) на загальних зборах, то допущені юридичною особою порушення порядку персонального повідомлення учасника (акціонера, члена) не є підставами для визнання рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) недійсними.

Зокрема, якщо статутом юридичної особи передбачено, що учасники (акціонери, члени) повідомляються персонально рекомендованим листом, то інформування учасника (акціонера, члена) шляхом надіслання йому простого листа не може бути достатньою підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів за наявності доказів отримання учасником (акціонером, членом) відповідного повідомлення.

В свою чергу, варто проаналізувати судову практику щодо можливих способів повідомлення акціонера, який знаходиться в зоні АТО.

Так, у Рішенні Господарського суду Донецької області у справі №905/1076/17 від 04.07.2017р. суд скептично ставиться до такого доказу, як «пояснення працівника про те, що вказане повідомлення про проведення загальних зборів учасників було залишено під вхідними дверима акціонера». Натомість, суд зазначає, що «в матеріалах справи наявні скріншоти з особистої пошти позивача відповідно до яких протягом 2014-2015 року на електронну адресу позивача від відповідача надходили електронні листи (останній 03.09.2015), доказів направлення повідомлення про проведення загальних зборів від 03.08.2015 на електронну скриньку позивача   суду  не надано. Крім того, в повідомленні про проведення загальних зборів учасників від 03.08.2015 відсутня дата, час  та місце проведення зборів,  порядок денний в повідомленні та в протоколі загальних зборів учасників № 12 від 10.09.2015 не співпадають, що суперечить вимогам чинного законодавства та статуту товариства».

У Рішенні Господарського суду м. Києва у справі №910/4745/16 від 02.06.2016р., суд зазначає, що «до матеріалів справи надано витяг з журналу реєстрації вихідної кореспонденції за період з жовтня 2014 по грудень 2014 року, з якого суд вбачає, що учасника ОСОБА_1 у встановлений законом та статутом строк не повідомляли про проведення загальних зборів 02.12.2014. Доказів того, що він повідомлявся про загальні збори у телефонному режимі чи особисто суду не надано».

Щодо журналу вихідної кореспонденції вважаємо за доцільне зазначити, що відповідно до Додатку 6 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №1000/5 від 18.06.2015р. передбачено форму такого журналу.

Таким чином, з огляду на все вищезазначене, приходимо до висновку, що головним є наявність в акціонерного товариства доказів, які б підтвердили факт відправлення персонального повідомлення акціонеру. Якщо спосіб повідомлення акціонера буде таким, що відрізняється від способу, передбаченого Статутом акціонерного товариства, це не буде підставою для визнання рішення загальних зборів недійсним.

Автор статтіПобережник Альона Олександрівна

15
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення