08.09.2017
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Постанова ВГСУ від 05.09.2017 року у справі №908/1983/16

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року Справа № 908/1983/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Селіваненко В.П. і Студенець В.І.

розглянув касаційну скаргу дочірнього підприємства "Бердянський завод сільгосптехніки" приватного акціонерного товариства "Бердянський "Агротехсервіс", м. Бердянськ,

на рішення господарського суду Запорізької області від 20.12.2016

та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 03.04.2017

зі справи № 908/1983/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ" (далі - Товариство), м. Запоріжжя,

до дочірнього підприємства "Бердянський завод сільгосптехніки" приватного акціонерного товариства "Бердянський "Агротехсервіс" (далі - Підприємство), м. Бердянськ,

про стягнення 25 572,38 грн.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Замкова М.О. предст. (дов. від 27.12.2016)

відповідача - не з'явився

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до господарського суду Запорізької області з позовом до Підприємства про стягнення (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 19.12.2016) 17 182,10 грн. основного боргу, 5854,15 грн. пені (нарахованої за період з 05.01.2016 по 19.12.2016), 491,46 грн. - 3% річних (нарахованих за період з 05.01.2016 по 19.12.2016), 2044,67 грн. інфляційних втрат (за період з січня 2016 року по листопад 2016 року), у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем зобов'язання з оплати поставленого у грудні 2015 року природного газу за типовим договором на постачання природного газу за регульованим тарифом від 30.06.2015 № 2015/ТП-КП-222351.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 20.12.2016 у справі № 908/1983/16 (суддя Зінченко Н.Г.), яке залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 03.04.2017 (судді Стойка О.В. - головуючий, Марченко О.А., Попков Д.О.) позов задоволено частково: з відповідача на користь позивача стягнуто 17 182,10 грн. основного боргу, 3 509,18 грн. пені, 491,46 грн. - 3 % річних, 1781,08 грн. інфляційних втрат, 1239,37 грн. судового збору. В іншій частині позовних вимог - відмовлено.

Підприємство, посилаючись на порушення попередніми судовими інстанціями норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення та постанову скасувати, прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Сторони у відповідності до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представника Товариства, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- 30.06.2015 Товариством як постачальником, публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" як газорозподільним підприємством та Підприємством як споживачем укладено типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом № 2015/ТП-КП-22235 (далі - Договір), за умовами якого постачальник постачає природний газ споживачеві в обсягах і порядку, передбачених договором для забезпечення потреб споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених договором;

- згідно з пунктом 1.2 Договору передача газу за договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів відповідача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування. Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання визначається сторонами в додатку 1 до договору;

- додатком 1 до Договору сторони погодили перелік комерційних вузлів обліку та газоспоживаючого обладнання за місцезнаходженням пункту призначення: м. Бердянськ, вул. Матвєєва, 1, Бердянський завод сільгосптехніки; режим роботи газового обладнання 24 год. на добу;

- у додатку № 3 до Договору сторони погодили договірні обсяги постачання природного газу на 2015 рік в обсязі 2, 200 тис. куб.м.;

- пунктом 2.2 Договору передбачено, що облік обсягів газу, що постачається на умовах договору, здійснюється згідно з Правилами користування та Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 618 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26.01.2006 № 67/11941;

- пунктом 2.3 Договору визначено, що обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті відповідачем, визначається за підсумками розрахункового періоду на межі балансової належності об'єктів відповідача за даними комерційних вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору;

- відповідно до пункту 2.5 Договору за підсумками розрахункового періоду споживач протягом двох робочих днів погоджує з газорозподільним/газотранспортним підприємством акт про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, який є підставою для оформлення актів приймання-передачі газу між відповідними суб'єктами ринку природного газу;

- постачальник забезпечує постачання газу в пункти призначення в обсягах, підтверджених оператором, де передає газ споживачу. Послуги з постачання газу підтверджуються підписаним постачальником та споживачем актом приймання-передачі газу, що оформлюється на підставі акта про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, складеного споживачем та газорозподільним/газотранспортним підприємством відповідно до пункту 2.5 розділу II договору (пункти 3.3, 3.6 Договору);

- згідно з пунктом 3.9 Договору акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків споживача з постачальником;

- відповідно до пункту 4.1 Договору розрахунки за реалізований споживачеві газ здійснюється за цінами та тарифами, що встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- пунктом 4.6 Договору визначено, що оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється на умовах щомісячної 100 % попередньої оплати договірного обсягу постачання газу, визначеного в додатку 3 до Договору, не пізніше, ніж за три робочих дні до початку розрахункового періоду, крім оплати вартості послуг з постачання суб'єктами господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води). Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни на газ на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці. У випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим;

- відповідно до підпункту 6.2.2 пункту 6.2 Договору, у разі порушення споживачем строків оплати, передбачених розділом IV договору, із споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу;

- договір набирає чинності з 01 липня 2015 року та укладається на строк до 31 грудня 2015 року. Договір вважається щорічно продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому сторони мають переоформити додаток 3 до договору щодо договірних обсягів постачання газу, в якому визначити планові обсяги газу на продовжений строк (пункт 10.1 Договору);

- 30.06.2015 Товариством як постачальником, Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" як газорозподільним підприємством та Підприємством як споживачем укладено технічну угоду на здійснення контролю за обліком газу (далі - Технічна угода), яка є додатком 4 до Договору та предметом якої є організація та здійснення постачальником і газорозподільним підприємством обліку витрат природного газу споживача і прийому-передачі газу споживачу;

- пунктом 2.1 Технічної угоди встановлено, що подача газу здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку газу, який відповідає "Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання", затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 618 (далі - Правила обліку № 618);

- пунктом 2.2 Технічної угоди визначено, що для комерційного обліку газу визначається контрактна година. Контрактна доба - проміжок часу у 24 години, що починається з контрактної години;

- згідно з пунктом 2.3 Технічної угод, ЗВТ (засоби вимірювальної техніки), що перебувають в експлуатації, повинні бути повірені (атестовані) у порядку, встановленому державним підприємством стандартизації та метрології, та у встановлені відповідними нормативно-технічними документами строки (проміжки часу);

- споживач зобов'язався щомісячно складати з газорозподільним підприємством після закінчення контрактної години першого дня місяця, наступного за звітним, акт про кількість використаного ним природного газу за місяць з надрукованими звітами за звітний місяць (пункт 2.4 Технічної угоди) ;

- відповідно до пункту 2.6 Технічної угоди перевірка ЗВТ на вузлі обліку газу, огляд газопроводів та газового обладнання у відповідача здійснюється представниками газорозподільного підприємства планово, в робочий час, а також позапланово у будь-який час доби;

- пунктом 2.9, підпунктами 2.9.1, 2.9.1.1 та 2.9.1.2 пункту 2.9 Технічної угоди сторони погодили, що визначений за допомогою вузла обліку об'єм поданого відповідачу газу вважається недійсним та перерахунки об'єму поданого газу проводяться газорозподільним підприємством у наступних випадках та за таких умов: за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача, починаючи з дати проведення останньої перевірки вузла обліку газу або, якщо такі перевірки не проводилися, перерахунки проводяться за період, починаючи з контрактної доби поточного календарного місяця або з моменту пуску газу після планових та інших відключень у поточному місяці, які здійснювалися спільно з газорозподільним підприємством. Кількість годин роботи газового обладнання споживача повинна бути підтверджена документально. Нарахування згідно вказаного пункту проводиться, зокрема у випадках: тимчасової відсутності ЗВТ (зняття ЗВТ на періодичну, позачергову, експертну повірки та ремонт); непридатності до застосування (несправності) ЗВТ за результатами перевірки технічного стану вузла обліку газу;

- згідно з підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 Технічної угоди постачальник та газорозподільне підприємство зобов'язалися складати із споживачем, після закінчення контрактної години першого дня місяця, наступного за звітним, акт про кількість використаного відповідачем природного газу за місяць. У разі перерахунку об'ємів поставленого та протранспортованого газу згідно пункту 2.9 Технічної угоди складати із відповідачем 11 та 21 числа поточного місяця акти приймання-передачі природного газу за декаду;

- представниками Бердянського УЕГГ ПАТ "Запоріжгаз" на об'єкті споживача за адресою: вул. Матвєєва, 1 у м. Бердянську для проведення позачергової повірки лічильника (про що споживача було повідомлено листом від 15.12.2015 № 4489) був знятий прилад обліку "Арсенал G-6 РЛ," дата випуску - 2012 рік, заводський номер 157738, що підтверджується актом на відключення газового обладнання від 18.12.2015;

- також представником ПАТ "Запоріжгаз" складено протокол від 18.12.2015 про направлення ЗВТ на позачергову повірку, яким засвідчено факт демонтажу лічильника та зафіксовані покази засобу обліку - 14599 куб.м;

- за результатами повірки ДП "Запоріжстандартметрологія" встановлено непридатність приладу обліку через перевищення фактичного значення похибки допустимого значення, що відображено в протоколі від 21.12.2015 № 159 та видано довідку від 21.12.2015 № 4-2486-15 про непридатність засобу вимірювальної техніки до застосування;

- представником Бердянського УЕГГ ПАТ "Запоріжгаз" 31.12.2015 складено акт про споживання газу згідно технічного розрахунку за грудень 2015 року в кількості 2,345 тис. куб.м. Вказаний акт представником споживача не підписаний;

- на підставі вищевказаного акту ПАТ "Запоріжгаз" складено технічний розрахунок від 31.12.2015 обсягу використаного природного газу за період непридатності приладу обліку, за номінальними витратами неопломбованого газового котла Rinnai 49,2, починаючи з контрактної доби поточного календарного місяця до моменту проведення демонтажу лічильника, тобто з 01 грудня 2015 (9:00) по 18 грудня 2015 року (11:40 год.), з урахуванням яких обсяг використаного природного за період непридатності (несправності) приладу обліку газу (лічильника) склав 2 345 куб.м. Також позивачем оформлено акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2015 № 33П00006413 до Договору та виставлено відповідачу рахунок на оплату від 06.01.2016 № 00000086 на суму 18 415,83 грн.;

- відповідач з проведеним розрахунком не погодився, від підписання акта приймання-передачі природного газу від 31.12.2015 № 33П00006413 відмовився та нараховану суму не сплатив;

- у процесі розгляду справи судом першої інстанції відповідачем як постачальником, з урахуванням наявності акта перевірки вузла обліку газу споживача від 02.12.2015, було розраховано (уточнено) вартість розподіленого природного газу на об'єкті Підприємства за період несправності ЗВТ - з 02.12.2015 по 18.12.2015 (в порядку пункту 5.13 Правил обліку № 618) за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання (газовий котел Rinnai 49,2 куб.м./год.) у загальній сумі 17 182,10 грн.

Причиною виникнення спору у даній справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для стягнення з відповідача на користь позивача: заборгованості, нарахованої за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача за спожитий у грудні 2015 року природний газ за період несправності приладу обліку газу на об'єкті відповідача, а також нарахованих на суму основного боргу пені, 3% річних та інфляційних втрат.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За приписами статті 712 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до статей 525, 526, частини першої статті 530 ЦК України та статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) цивільні та господарські зобов'язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (частина перша статті 530 ЦК України).

У статтях 610, 611 ЦК України закріплено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до частини першої статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з приписами статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (частина шоста статті 232 ГК України).

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (частина друга статті 625 ЦК України).

Відповідно до абзацу 3 пункту 3.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України " Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" від 17.12.2013 № 14 розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Передбачене законом (статтею 625 ЦК України) право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Взаємовідносини між суб'єктами господарювання під час передачі з газорозподільних мереж споживачу природного газу, у тому числі видобутого з газових і газоконденсатних родовищ, та нафтового газу, отриманого з нафтових родовищ, регламентовані Правилами обліку № 618.

Згідно з пунктом 5.13 Правил обліку № 618 перерахунки об'єму протранспортованого газу проводяться у випадках: 1) тимчасової відсутності ЗВТ (зняття ЗВТ на періодичну, позачергову, експертну повірки та ремонт); 2) непридатності до застосування (несправності) ЗВТ за результатами перевірки технічного стану комерційного вузла обліку газу; 3) наявності аварійних ситуацій, що зареєстровані у роздрукованих звітах обчислювачів та обчислювачів коректорів (несправність ЗВТ).

Відповідно до підпунктів 5.13.1, 5.13.2 пункту 5.13 Правил обліку № 618 перерахунки об'єму протранспортованого газу проводяться за період відсутності (несправності) ЗВТ, починаючи з дати проведення останньої перевірки комерційного вузла обліку газу або з дати зняття ЗВТ до моменту встановлення повірених ЗВТ, з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача. У разі, якщо такі перевірки не проводились або немає актів про зняття ЗВТ, перерахунки проводяться за період, починаючи з контрактної доби поточного календарного місяця або з моменту пуску газу після планових та інших відключень у поточному місяці, які здійснювались спільно з обліковою організацією. Якщо власником комерційного вузла обліку газу є споживач, перерахунки об'єму протранспортованого газу за період відсутності (несправності) ЗВТ здійснюються обліковою організацією за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача.

Місцевий та апеляційний господарські суди: повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким надали необхідну оцінку, з дотриманням наведених норм матеріального та процесуального права, беручи до уваги умови Договору та Технічної угоди, встановивши, що відповідач є власником комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання, перелік та технічні характеристики яких узгоджені сторонами у додатку 1 до Договору; враховуючи, що лічильник газу відповідача ("Арсенал G-6 РЛ," дата випуску - 2012 рік, заводський номер 157738) за результатами повірки ДП "Запоріжстандартметрологія" визнано непридатним до застосування, що зафіксовано у протоколі від 21.12.2015 № 159 та довідці від 21.12.2015 № 4-2486-15, - дійшли заснованого на законі висновку про обґрунтованість здійсненого позивачем розрахунку спожитого відповідачем за період з 02.12.2015 по 18.12.2015 газу (з урахуванням акта перевірки вузла обліку газу споживача від 02.12.2015) за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача.

Перевіривши надані позивачем розрахунки пені, 3% річних та інфляційних втрат, які нараховані на суму основного боргу, суди обґрунтовано задовольнили зазначені вимоги частково, відповідно до перерахунку суду першої інстанції.

Доводи скаржника, наведені в касаційній скарзі не спростовують висновків, викладених у оскаржуваних судових рішеннях попередніх інстанцій, фактично дублюють його доводи при розгляді справи судами попередніх інстанцій, яким судами була надана належна правова оцінка в сукупності з встановленими обставинами справи. При цьому в частині встановлення фактичних обставин справи та переоцінки наявних доказів касаційна скарга не відповідає вимогам статті 1117 ГПК України стосовно меж перегляду справи в касаційній інстанції.

Таким чином, рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи відповідають встановленим ними фактичним обставинам, прийняті з дотриманням норм матеріального та процесуального права і передбачені законом підстави для їх скасування відсутні.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Запорізької області від 20.12.2016 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 03.04.2017 зі справи № 908/1983/16 залишити без змін, а касаційну скаргу дочірнього підприємства "Бердянський завод сільгосптехніки" приватного акціонерного товариства "Бердянський "Агротехсервіс" - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя В. Селіваненко

Суддя В. Студенець

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0