12.04.2017 | Автор: Костенко Олексій Володимирович
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Чи можна направляти електронні документи до суду?

Чи можна направляти  електронні документи до суду? - chi_mogna_napravlyati_elektronni_dokumenti_do_sudu_1_58ee6a81df659.jpg

Електро́нний докуме́нт — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується утворення електронного документа.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Читайте статтю: Договір про визнання електронних документів і додаткова угода до нього: зручний сервіс або чергова зброя масового знищення платників та зручне знаряддя для зловживань?!

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:

  1. свідоцтва про право на спадщину;
  2. документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;
  3. в інших випадках, передбачених законом.

В Україні використання електронних документів та цифрових підписів регулюється на підставі Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронний цифровий підпис»

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. За правовим статусом він прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. За умови правильного зберігання власником секретного (особистого) ключа його підробка неможлива. Електронний документ також не можливо підробити: будь-які зміни, не санкціоновано внесені в текст документу, будуть миттєво виявлені.

Особистий ключ ЕЦП

Особистий ключ ЕЦП формується на підставі абсолютно випадкових чисел, що генеруються датчиком випадкових чисел, а відкритий ключ обчислюється з особистого ключа ЕЦП так, щоб одержати другий з першого було неможливо. Він має вигляд файлу Key-6.dat. Особистий ключ необхідно зберігати в таємниці, адже будь-хто, хто дізнається його, зможе підробити Електронний цифровий підпис. Документ підписується ЕЦП за допомогою особистого ключа ЕЦП, який існує в одному екземплярі тільки у його власника. Цьому особистому ключу відповідає відкритий ключ, за допомогою якого можна перевірити відповідність ЕЦП його власнику.

Відкритий ключ ЕЦП і Сертифікат відкритого ключа

Відкритий ключ використовується для перевірки ЕЦП одержуваних документів (файлів). Відкритий ключ працює тільки в парі з особистим ключем. Відкритий ключ міститься в Сертифікаті відкритого ключа, і підтверджує приналежність відкритого ключа ЕЦП певній особі. Крім самого відкритого ключа, Сертифікат відкритого ключа містить в собі персональну інформацію про його власника (ім'я, реквізити), унікальний реєстраційний номер, термін дії Сертифікату відкритого ключа. Сертифікат має вигляд файлу,наприклад, Sertifikаte SN8456013.ser

Судові органи України зобов’язані отримувати, оброблювати, реєструвати, обліковувати та зберігати електронні документи. Однак не кожний електронний документ може бути прийнятий судовою інстанцією. Електронний документ повинен відповідати наступним умовам:

  • усі документи суду складаються державною мовою; іноземною мовою можуть складатися документи суду, які адресуються безпосередньо до міжнародної або іноземної організації, підприємства, установи чи посадової особи; у діловодстві суду можуть використовуватися вхідні документи, викладені іноземною мовою, забезпечені офіційним перекладом відповідно до вимог чинного законодавства.
  • у полі для тексту електронного листа зазначається адреса одержувача та адреса відправника: ім'я та прізвище, адреса реєстрації (проживання), код міжміського зв'язку та контактний телефон, адреса електронної пошти інші засоби зв’язку.
  • отримання та відправлення електронних документів здійснюється через офіційні електронні адреси суду;
  • електронні документи не повинні містити шкідливих програмних кодів (вірусів);
  • електроні документи повинні мати повноту та відповідність реєстраційних реквізитів, вказаних у темі і вкладеному файлі;
  • електронні документи повинні забезпечуватися цілісністю та автентичністю за допомогою електронного цифрового підпису;

Електронні документи надсилаються офіційним електронним листом із обов’язковими додатками:

- оригінал документу у в кодуванні «KOI8-U» або «Windows-1251»;

- документ підписаний електронним цифровим підписом у форматі оригіналу із розширення файлу *.p7s.

- сертифікат відкритого ключа, наприклад Sertifikаte SN8456013.ser

Електронний лист є офіційним, якщо містить вкладення з текстом офіційного документа у вигляді файлу, скріпленого електронним цифровим підписом.

Для офіційного електронного листа обов’язково заповнюється поле «Тема» таким чином: «Позовна заява «Про відшкодування збитків, завданих залиттям житлового приміщення» або «Клопотання по справі 12/88957/17. Головуючий Суддя Сапко В.І.»

Для офіційного електронного листа інформація про приєднані файли вказується в тексті такого листа.

Сумарний обсяг файлів, що приєднуються до електронного повідомлення, не повинен перевищувати 10 Мегабайтів (Мб). У разі коли розмір файлу перевищує 10 Мб, створюється багатотомний архів з розбиттям на частини до 10 Мб та надісланням кожної частини окремим електронним листом. У кожному листі в рядку «Тема» в кінці найменування листа в дужках вказується поточний номер частини листа та через дріб загальна кількість листів.

Архівні файли повинні бути у форматі «ZIP-архіву» або «RAR-архіву».

Приєднання до електронних листів файлів, що передаються (EXE, COM, BAT та ін.), без їх архівації не допускається.

Автор статті: Костенко Олексій Володимирович

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ