Главная Юридический мир ... События Cемінар «Договірні відносини: укладання, зміна умов, розірвання, виконання. Нова судова практика».Cемінар «Договірні відносини: укладання, зміна умов, розірвання, виконання. Нова судова практика» - 20-21 вересня/ Cемінар «Договірні відносини: укладання, зміна умо...

Cемінар «Договірні відносини: укладання, зміна умов, розірвання, виконання. Нова судова практика».Cемінар «Договірні відносини: укладання, зміна умов, розірвання, виконання. Нова судова практика» - 20-21 вересня/

04.09.2018
Автор: Кортекс
Просмотров : 1226
 - 0_72689300_1536049957_5b8e4325b17c8.jpg
Дата события
2018-09-20
Время проведения: 09:00-17:00
Записаться на семинар
Задать вопрос автору
Стоимость участия
3540грн
Локация : Сучасний конференц-зал в центрі міста (ст. м. Печерська)
Показать на карте

20-21 вересня ТОВ «Кортекс» запрошує взяти участь у 2-денному семінарі «Договірні відносини. укладання, розірвання, виконання господарських договорів. Нова судова практика». Про що будемо говорити: актуальні питання договірного права на прикладах останньої судової практики, вплив нового корпоративного та процесуального законодавства на укладання та виконання господарських договорів.

Приєднуйтесь – старт вже скоро >>>

Спікери:

Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Грек Б. М. - суддя ВГСУ (2005 – 2017), засл. юрист України, к.ю.н.

Артемова Н. О. - суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Муравйов О. В. - адвокат, керуючий партнер АО «ЛНМ», заступник Голови Вищої ради юстиції (2015-2016), суддя ВАСУ (2012-2016) та ВГСУ ( 2005-2012), заслужений юрист України.

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М.Корецького, к.ю.н.

Програма:

Модуль 1. ВПЛИВ НОВОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ.

 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських судах. Судова практика ВС. Коментар судді.
 • Доказування в господарських спорах. Тактика доведення своїх вимог..
 1. Які процесуальні заходи доцільно використати, перш ніж йти до суду.
 2. Підготовка доказової бази. На що звернути увагу.
 3. Подання доказів. Проблемні питання зібрання доказів. Обмеження у часі. Які є можливості і як їх використати щоб доопрацювати доказову базу. Що робити якщо доказ не може бути поданий встановлений строк. Як це переконливо обґрунтувати.
 4. Обережно: застосування судом ч.2 ст.74 – доказування негативних фактів. В якому випадку суд може визначити факт встановленим без доказів. Як цьому запобігти.
 5. Проведення експертизи на замовлення учасників справи. Що треба вимагати від експерта при оформленні висновку, щоб у подальшому суд не призначив такий експертний висновок неналежним доказом. Що запитати у експерта. Особливості застосування ст. 74 ГПК в експертизі.
 6. Показання свідків: як ефективно використати цей вид доказів. Письмове опитування свідків. Право на 10 запитань-як його ефективно використати
 7. Оцінка доказів судом. Належність доказів.
 8. Звільнення від доказування.
 9. Презумпції які визнає ВС.

Модуль 2. ВПЛИВ НОВОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ.

Модуль 3. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ.

 • Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору. Тлумачення договору судом. Важливе в оформленні реквізитів договору
 • Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів
 • Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Чи потрібна нумерація договорів. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Нові підходи ВС. Усна форма договору- позиція ВС, типові помилки. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки).
 • Нотаріальне посвідчення. Застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. Нова судова практика ВС.
 • Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.
 • Укладення, підписання договорів. Набрання чинності. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Нові підходи ВС. Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Сучасна практика і методика перевірки підписів і повноважень підписантів. Порушення повноважень: наслідки. Що робити Договір підписано неуповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Укладання договорів по пошті. Відміна печаток. Підписання договорів без печатки – можливості для шахрайства(судова практика). Засоби протидії. Відмова визнати підпис, експерти-за. Використання методів кримінального судочинства. Використання "В.О.". Факсимільний підпис – практика використання. Нова судова практика.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Нова судова практика ВС.
 • Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки. Визнання недійсною довіреності (ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції").
 • Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.
 • Зміна умов договору в т.ч. одностороння. Судова практика.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому поряд-ку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Одностороння відмова як оперативно-господарська санкція: судова практика.
 • Визнання договорів недійсними. Нова судова практика. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці, акціонери). Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання недійсним. Наслідки визнання недійсним рішення загальних зборів учасників (акціонерів, засновників), що схвалили спірний договір. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі-продажу. Правочин, що порушує публічний порядок. Зловмисна домовленість. Удаваний правочин. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.
 • Нові підстави для визнання договорів, укладених ТОВ, недійсними.
 • Визнання договорів неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками).
 • Визнання недійсними документів, що не є договорами(акти, накладні, довіреності, накази про призначення директором).
 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції.

Модуль 4. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

 • Роль господарського договору для підтвердження вчинення господарської операції. Принципові зміни щодо оформлення виконання договорів – позбавлення актів приймання-передачі доказового значення, нова роль рахунків-фактур. Як тепер оформляти виконання договору ?
 • Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.
 • Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Чи можна рахувати пеню «назад». Особливості застосування позовної давності за ст.. 785 ГКУ. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.
 • Позовна давність в спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ.
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені –судова практика. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.
 • Відшкодування шкоди – нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування.
 • Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. Нюанси.
 • Підстави звільнення від відповідальності. Форс мажор. Оцінка з погляду суду. Ознаки надзвичайності. Причинний зв'язок. Нова судова практика. Як правильно сформулювати форс-мажор.

Модуль 5. ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ДЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ. Фіктивність, безтоварність, реальність, контрагенти. Нова судова практика ВС. Особливості доказування щодо окремих видів договорів.

Модуль 6. ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ

Умови участі тут, приєднуйтесь >>>

Додаткова інформація : (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Долучайтесь до нас на FB щоб бути в курсі всіх професійних заходів

Найближчі події:

ТОВ та ТДВ в 2018р. Нові можливості для бізнесу та як їх ефективно використати.

25 вересня, Київ

БУДІВНИЦТВО - 2018/2019. Нові будівельні норми та їх застосування у проектуванні та будівництві з 1 вересня. Нові зміни у проектуванні, експертизі, експлуатації. Дозвільна документація. Як уникнути проблем з ДАБІ. Договірні відносини у будівництві.

25—26 вересня, Київ

СУДОВИЙ ПРОЦЕС (господарський, адміністративний, цивільний): стратегії та тактики. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства.

28 вересня, Київ

1226
Просмотров
0
Коментарии

Оставьте Ваш комментарий:

Добавить
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст