Як відкосити від армії

Відключити рекламу
 - tn1_d555620d395348d81063e3563320dd7e_611a24d6639bf.jpg

Зміст:

Строкова військова служба за призовом

Військовий обов'язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, яка включає у себе прописку до призовних дільниць, строкову військову службу, згідно положень Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць за місцем реєстрації здійснюється в 17 річному віці щороку, з січня по березень і проводиться з метою постановки їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів і ступеня придатності до військової служби. Майбутній призовник зобов'язаний особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки в термін, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Більш детально регламентує облік і приписку громадян Порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 № 921.

Користуйтеся консультацією: Все, що потрібно знати про додаткові види грошового забезпечення та перерахування військової пенсії

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою отримання військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

Військовій службі передує призов, що передбачає організацію збору юнаків і чоловіків призовного віку і включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин. Призовний вік на сьогодні встановлено з 18 до 27 років.

Зазвичай періоди призову встановлюються Президентом України два рази в рік: у весняний і осінній період.

Порядок здійснення призову регулює Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (В редакціі постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 № 100) .

Осінній призов 2021 Україна і чи можливо від нього «відкосити»

Осінній призов 2021, терміни якого триватимуть 3 місяці, згідно Указу Президента України № 71/2021 від 24 лютого 2021 року, а саме з жовтня по грудень, відбудеться з метою підготовки юнаків і чоловіків до захисту і оборони Вітчизни.

Приємним бонусом є матеріальна складова, яка передбачена призовом, а саме: громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що на момент осіннього призову 2021 становить суму в розмірі 4 540 (чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) грн.

У осінній призов 2021 термін служби в календарному обчисленні встановлюються до 18 місяців, водночас для осіб, які на момент призову 2021 осінь мають ступінь вищої освіти магістра службу скоротили до 12 місяців.

Юнаки та чоловіки осіннього призову в армію 2021 р., які отримали повістки, зобов'язані прибути в зазначений пункт і в термін для проходження призовної комісії.

Коли почнеться осінній призов 2021 року призовники, які не отримали повісток, також зобов'язані прибути у призовну дільницю протягом 10 днів з дня початку відповідного чергового призову, а призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані протягом 7 днів з'явитися з відповідним районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання для постановки на військовий облік особами районного (міського) військового комісаріату.

Закон попереджає, що в тому випадку, якщо громадянин призовного віку вирішить ухилитися від служби, ховаючись від призову, змінюючи місця проживання або не повідомив нове місце його реєстрації, то Військкомат може знайти призовників на роботі або на навчанні, оскільки керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на вимогу компетентних органів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць, а повістки громадянам можуть вручатися безпосередньо посадовими особами.

Користуйтеся консультацією: Відповідальність за непостановку на облік у військкомат

При цьому Верховний суд України в своїй Постанові по справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 роки зробив висновок, що повістка повинна бути вручена призовнику особисто, тобто якщо вона надійшла в поштову скриньку або була передана родичам, то це не може свідчити, що вона була вручена призовнику належним чином.

Виходячи з вищевикладеного аналізу норм чинного законодавства та судової практики, можна зробити висновок, що поки призовник не отримає повістку особисто, він не вважається таким, що ухиляється від призову. Але водночас пряма документально підтверджена відмова в її отриманні тягне за собою відповідальність передбачену Законом.

Також з 30 березня 2021 року правоохоронні органи отримали повноваження здійснювати адміністративне затримання осіб, які порушують правила військового обліку, та доставляти правопорушників до територіального центру комплектування для складання адміністративного протоколу. Але тільки ось порядок визначення та встановлення осіб такими, що порушують правила військового обліку Законом не регламентовано.

Але при всьому при цьому, немає нічого неможливого і «косити» від армії реально, змінюючи місце проживання, роботи, навчання і не прямо ухиляючись від отримання повісток і затримань (обходити листонош, представників військкоматів і поліцейських 10-ми дорогами).

Неявка Призовника та відповідальність. Поважні причини. Відстрочка. Звільнення від призову.

А ось, якщо повістку все таки отримано належним чином, то неявка призовника без поважних причин на призовну комісію тягне за собою адміністративну й кримінальну відповідальність

Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, а саме неявка за викликом у військкомат без поважних причин, несвоєчасне подання в обліковий орган інформації про зміну місця реєстрації, навчання, роботи тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 510 до 850 грн. За вчинення вищезазначених дій повторно - штраф від 850 до 1700 грн (Ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Варто зазначити, що відповідальність настає за неявку без поважних причин.

Під поважними причинами неявки призовників на призовні дільниці згідно норм чинного законодавства вважаються:

 • обставини стихійного характеру, хвороба, а також інші причини, які позбавили його можливості особисто прибути в призовну комісію;
 • смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідусі, бабусі) або близького родича його дружини.

Але такі обставини повинні бути підтверджені документально (ч. 11 ст. 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»), так документами, що підтверджують хворобу, є довідки з медичний установ, смерть близького родича підтверджується відповідним свідоцтвом (або нотаріально посвідченою копією).

З приводу кримінальної відповідальності: ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років (ст. 335 Кримінального кодексу України), а ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. ст. 335, 336 Кримінального кодексу України, може бути різним, так, зазначені дії можуть полягати в самокаліченні, симуляції хвороби, підробці документів, іншому обмані (наприклад, в доведенні до членів призовної комісії завідомо неправдивих відомостей про смерть або важку хворобу близького родича тощо або в свідомому замовчуванні яких-небудь відомостей), а так само в прямій відмові від несення обов'язків військової служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу можлива за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Більш докладний перелік обставин, які дають право на відстрочку передбачений ст. 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом термінів першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідні, неповнорідні) брат чи сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
 • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення кримінального злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Солдатом бути - Батьківщині служити. Вміти захистити свою країну обов'язок кожного громадянина у такий непростий час для нашої Батьківщини, час анексії та окупації. Водночас важливо отримати навики використання зброї, боєприпасів та військової техніки, яке можливо реалізувати під час проходження строкової служби, що ще раз доводить, що армія потрібна і важлива для належного захисту і оборони України.

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, скористайтесь сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичної ресурсу Протокол.

Автор консультації: Олена Карпенко

Джерело: юридичний ресурс Протокол

 • 37294

  Переглядів

 • 1

  Коментарі

 • 37294

  Переглядів

 • 1

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  чи правильно я зрозумів, що у випадку, якщо повістка вручається особисто, то я повинен підписати якийсь документ і лише тоді повістка вважається отриманою? якщо не було особистого вручення, то це не вважається ухиленням від строкової служби? і якщо прийде повістка на роботу, то передати її повинен хтось з представників військомату?

  19.09.2021 14:55

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст