Головна Блог ... Цікаві судові рішення Запит ДПС на проведення перевірки має містити, які саме недостовірні дані наявні у податкових деклараціях; відомості щодо конкретних фактів порушення платником податків податкового законодавства (КАС/ВС справа №520/2207/19 від 20 грудня 2019) Запит ДПС на проведення перевірки має містити, які...

Запит ДПС на проведення перевірки має містити, які саме недостовірні дані наявні у податкових деклараціях; відомості щодо конкретних фактів порушення платником податків податкового законодавства (КАС/ВС справа №520/2207/19 від 20 грудня 2019)

Відключити рекламу
- 0_92701200_1581693048_5e46b878e257d.jpg

Фабула судового акту: Системне застосування наведених норм дає підстави для висновку, що запит контролюючого органу про надання платником податків інформації та підтверджуючих документів повинен містити вказівку на чітко визначені обставини, які згідно з пунктом 73.3 статті 73 ПК є умовою звернення з таким запитом. Без зазначення в запиті конкретних фактів, які стали підставою для його направлення, платник податків об`єктивно позбавлений можливості надати відповідні пояснення та їх документальне підтвердження.

У справі, яка розглядається, судом апеляційної інстанції встановлено, що запит контролюючого органу із вимогою про надання позивачем інформації та її документального підтвердження не містить зазначення будь-якої податкової інформації, яка свідчила б про порушення з боку позивача вимог валютного, податкового та іншого законодавства.

Як вже зазначалося, в наказі правовою підставою проведення перевірки вказано підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК. Відтак, в запиті, невиконання якого позивачем стало підставою для призначення позапланової перевірки, повинно було зазначено про виявлену недостовірність даних у відповідній податковій декларації. Запит від 27.12.2018 №54137/10/20-40-14-11-18 цьому не відповідає.

За таких обставин Верховний Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про відсутність у відповідача правових підстав для призначення позапланової перевірки Підприємства, а відтак і про протиправність оспорюваного Підприємством наказу, оскільки запит контролюючого органу не відповідав наведеним вище правовим нормам, що в силу абзацу шістнадцятого пункту 73.3 статті 73 ПК звільняло позивача від обов`язку надати відповідь на запит.

Таке правозастосування відповідає правовій позиції Верховного Суду, висловленій, зокрема у справах №806/4875/14, №808/553/18.

Телеграм канал та строрінка у Facebook з питань оподаткування та аналізу судової практики.

https://t.me/tax_time

У Facebook відвідайте сторінку під назвою - Все про податки в Україні.

Постанова ВС від 20.12.2019р. №520/2207/19 (адміністративне провадження №К/9901/23646/19).

Адвокат - Хітько Василь Миколайович

Аналізуйте судовий акт: Відсутність печатки органу ДФС на запиті про надання інформації є підставою не надавати запитувану інформацію (ВС/КАС № 826/9082/15 від 26.02.2019)

Фіскальний орган зобов’язаний довести обґрунтованість наказу про призначення перевірки після відповіді платника податків на запит з посиланням на конкретні недоліки його пояснень та документів (ВАСУ від 7 лютого 2017р., К/800/14028/16)

Перелік підстав для направлення органом ДФС запиту є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає (ВС/КАС № 826/12244/14 від 20.02.2018)

Платник податку має право не допустити фіскалів на позапланову перевірку, якщо встановить, що підстави її призначення вже відпали – в даному випадку закриття кримінального провадження (від 20 грудня 2016р. у справі № 804/4378/16)

Суттєва недосконалість запиту податкового органу не несе за собою жодний негативних наслідків для платника податків, тому оскаржуване податкове повідомлення-рішення визнано протиправним та скасовано (ВС/КАС, справа №804/5722/16 від 09.04.19)

Платники податків вправі НЕ надавати відповіді на запити податкових органів у разі, якщо такі запити не відповідають вимогам закону (Київський апеляційний адміністративний суд справа № 826/4249/13-а)

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 грудня 2019 року

м. Київ

справа №520/2207/19

адміністративне провадження №К/9901/23646/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Усенко Є.А.,

суддів: Гімона М.М., Гусака М.Б.,

розглянув у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області на постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 16.07.2019 (судді І.М. Ральченко, В.В. Катунов, Г.Є. Бершов) у справі за адміністративним позовом Приватного підприємства «Престиж Буд Сервіс» до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про визнання протиправним та скасування наказу,

У С Т А Н О В И В :

У березні 2019 року Приватне підприємство «Престиж Буд Сервіс» (далі - позивач, ПП «Престиж Буд Сервіс», Підприємство) звернулося з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (далі - відповідач, ГУ ДФС) про визнання протиправним та скасування наказу «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Престиж Буд Сервіс»» від 28.02.2019 №1549.

Позовні вимоги обґрунтовані доводами позивача про відсутність у ГУ ДФС правових підстав для призначення документальної позапланової виїзної перевірки Підприємства відповідно до підпунктів 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі - ПК), оскільки в надісланому відповідачем на адресу Підприємства запиті про надання інформації не було вказано визначену законом підставу витребування інформації. Так само в наказі не зазначено про виявлену недостовірність даних в конкретній податковій декларації, поданій Підприємством, що відповідно до положень підпункту 78.1.4 пункту 78 статті 78 ПК, на який є посилання в оспорюваному наказі, може бути підставою позапланової перевірки.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 08.04.2019 у задоволенні позову відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивач не надав пояснень та їх документальних підтверджень на обов`язковий письмовий запит ГУ ДФС від 27.12.2018, тоді як запит містив вказівку як на фактичну, так і на правову підставу його направлення. У запиті контролюючого органу було зазначено опис інформації, що запитується, та орієнтовний перелік документів, що її підтверджують, тому позивач зобов`язаний був його виконати. У зв`язку з невиконанням запиту у ГУ ДФС виникло право призначити документальну позапланову виїзну перевірку на підставі підпункту 78.1.1 статті 78 ПК.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 16.07.2019 апеляційну скаргу ПП «Престиж Буд Сервіс» задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нову постанову, якою адміністративний позов задоволено: визнано протиправним та скасовано наказ від 28.02.2019 №1549 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Престиж Буд Сервіс».

Висновок апеляційного суду про наявність підстав для задоволення позовних вимог вмотивований відсутністю у відповідача підстав для призначення позапланової перевірки ПП «Престиж Буд Сервіс» на підставі підпунктів 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК, оскільки запит контролюючого органу не відповідав вимогам абзацу другого пункту 73.3 статті 73 ПК, що згідно з абзацом вісімнадцятим цього пункту звільняло позивача від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

ГУ ДФС подало до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу на постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 16.07.2019, у якій, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити.

Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги, відповідач посилається, зокрема на те, що наказ від 28.02.2019 №1549 виданий у відповідності до норм Податкового кодексу України та у межах компетенції контролюючого органу. ГУ ДФС зазначає, що висновок суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для проведення перевірки ПП «Престиж Буд Сервіс» не відповідає обставинам справи, оскільки Підприємство не надало пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит контролюючого органу щодо інформації по господарських операціях з ТОВ «НВП «Стабина»», ТОВ «Золотий стандарт плюс», ТОВ «Золотий стандарт К».

Заперечуючи проти касаційної скарги у відзиві на скаргу, позивач просить залишити скаргу без задоволення як безпідставну.

Верховний Суд перевірив наведені у касаційній скарзі доводи відповідача, правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права та дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

У судовому процесі встановлено, що ГУ ДФС направило на адресу позивача запит від 27.12.2018 №54137/10/20-40-14-11-18 про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) по операціях з ТОВ «НВП Стабина», ТОВ «Золотий стандарт плюс», ТОВ «Золотий стандарт К». У запиті зазначено про виявлені ГУ ДФС факти, що свідчать про порушення ПП «Престиж Буд Сервіс» норм пункту 198.1 статті 198, пункту 199.1 статті 188 ПК, внаслідок чого неправомірно визначено податковий кредит по господарських операціях з ТОВ «НВП «Стабина»» в лютому-листопаді 2018 року в сумі 436,6 тис. грн, із ТОВ «Золотий стандарт плюс» - в лютому - листопаді 2018 року в сумі 485,5 тис. грн, із «Золотий стандарт К» - в січні - листопаді 2018 року в сумі 1221,4 тис. грн. У запиті зазначено, що протягом січня-листопада 2018 року ПП «Престиж Буд Сервіс» придбано газ скраплений в кількості 1'042'614 л, при цьому газ скраплений ПП «Престиж Буд Сервіс» протягом зазначеного періоду не реалізовувався, дані про його використання в господарській діяльності також відсутні. У зв`язку з цим ГУ ДФС просило протягом п`ятнадцяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, надати інформацію (пояснення та їх документальні підтвердження) з приводу наведених вище фактів (а.с. 15-16).

У листі від 21.01.2019 №01/2019, направленому на адресу ГУ ДФС, позивач підтвердив готовність надати запитувану інформацію, однак, у зв`язку із характером та обсягом запитуваної інформації та документів, просив продовжити термін виконання запиту на 10 робочих днів (а.с. 19).

18.02.2019 ПП «Престиж Буд Сервіс» повідомило ГУ ДФС про відмову в наданні запитуваної інформації та документів з підстав не відповідності запиту підпунктам 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78, пункту 73.3 статті 73 ПК, оскільки в ньому не вказано конкретного факту порушення податкового або іншого законодавства з боку ПП «Престиж Буд Сервіс» (а.с. 17-18).

Заступником начальника ГУ ДФС 28.02.2019 видано наказ «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Престиж Буд Сервіс»» №1549, який є предметом оскарження у цій адміністративній справі. Правовими підставами призначення перевірки в наказі зазначено підпункт 20.1.4 пункту 20.1 статті 20, підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 (а.с. 10).

01.03.2019 на підставі цього наказу та направлення на перевірку від 28.02.2019 №1984 посадовою особою ГУ ДФС здійснено вихід за місцезнаходженням ПП «Престиж Буд Сервіс» для проведення документальної позапланової виїзної перевірки, проте Підприємство відмовило в допуску до проведення перевірки.

Факт недопуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки засвідчено актом від 01.03.2019 №1424/20-40-14-11-10/39674290.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 ПК контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків (підпункт 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 ПК).

Пунктом 78.1 статті 78 ПК визначено вичерпний перелік підстав для здійснення документальної позапланової перевірки.

Підпунктом 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК передбачено можливість проведення перевірки, коли виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;

Відповідно до пункту 78.4 цієї статті про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Отримання податкової інформації контролюючими органами регламентується нормами статті 73 ПК та Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1245 (далі - Порядок №1245).

Так, згідно з абзацами першим, другим пункту 73.3 статті 73 ПК контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом (абзаци шостий-чотирнадцятий пункту 73.3).

Платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом) (абзац шістнадцятий пункту 73.3).

За змістом пункту 10 Порядку №1245 запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Системне застосування наведених норм дає підстави для висновку, що запит контролюючого органу про надання платником податків інформації та підтверджуючих документів повинен містити вказівку на чітко визначені обставини, які згідно з пунктом 73.3 статті 73 ПК є умовою звернення з таким запитом. Без зазначення в запиті конкретних фактів, які стали підставою для його направлення, платник податків об`єктивно позбавлений можливості надати відповідні пояснення та їх документальне підтвердження.

У справі, яка розглядається, судом апеляційної інстанції встановлено, що запит контролюючого органу із вимогою про надання позивачем інформації та її документального підтвердження не містить зазначення будь-якої податкової інформації, яка свідчила б про порушення з боку позивача вимог валютного, податкового та іншого законодавства.

Як вже зазначалося, в наказі правовою підставою проведення перевірки вказано підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК. Відтак, в запиті, невиконання якого позивачем стало підставою для призначення позапланової перевірки, повинно було зазначено про виявлену недостовірність даних у відповідній податковій декларації. Запит від 27.12.2018 №54137/10/20-40-14-11-18 цьому не відповідає.

За таких обставин Верховний Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про відсутність у відповідача правових підстав для призначення позапланової перевірки Підприємства, а відтак і про протиправність оспорюваного Підприємством наказу, оскільки запит контролюючого органу не відповідав наведеним вище правовим нормам, що в силу абзацу шістнадцятого пункту 73.3 статті 73 ПК звільняло позивача від обов`язку надати відповідь на запит.

Таке правозастосування відповідає правовій позиції Верховного Суду, висловленій, зокрема у справах №806/4875/14, №808/553/18.

Суд апеляційної інстанції відповідно до пункту 4 частини першої статті 317 Кодексу адміністративного судочинства України скасував рішення суду першої інстанції як таке, що не відповідає правильному застосуванню норм матеріального права.

Відповідно до частини першої статті 350 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись пунктом статтями 343 349 350 355 356 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області залишити без задоволення.

Постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 16.07.2019 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

...........................

...........................

...........................

Є.А. Усенко

М.М. Гімон

М.Б. Гусак ,

Судді Верховного Суду

 • 9206

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 9206

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні судові рішення

  Дивитись всі судові рішення
  Дивитись всі судові рішення
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст