Наш логотип Логотип
id : 32629
Рейтинг юриста 302
Рейтинг : 0
Київ бульвар Лесі Українки буд. 11А, офіс 3
Написати повідомлення
Дзвінків
0
Договорів / безпечних угод
0
Безкоштовні консультації
0
Публікації
38

GARO LAW OFFICE

Сервіси :
Про себе

Law Office of Ganna Garo

здійснює професійну діяльність у сфері надання юридичних послуг та адвокатської допомоги в Україні, а також для громадян України за кордоном.

Найрізноманітніші запити надали досвід та чітке розуміння тих результатів, які клієнти хочуть отримати. Саме тому найголовнішим задумом Law Office of Ganna Garo є забезпечення ефективної правової підтримки бізнесу та прагнення до мирного вирішення питань. А метою діяльності є надання якісних юридичних послуг та адвокатської допомоги з обов’язковим забезпеченням відповідальності, конфіденційності, оперативності, чесності та надійності.

Основні послуги
Письмова консультація
Адвокатський запит
Підготовка договору
Усна консультація безкоштовно
Абонентське обслуговування
Відрядження
Відеоконсультація
Представництво інтересів
Виконання доручень
Підготовка позову та іншого документа
Спеціалізація
Название Цена
Банкротство. 100-100 грн
Жилищное законодательство 100-100 грн
Земельное право 100-100 грн
Криминальное законодательство. 100-100 грн
Корпоративное законодательство 100-100 грн
Налоговое законодательство и налоговая консультация 100-100 грн
Операции ценными бумагами 100-100 грн
Покупка квартиры или дома на первичном рынке недвижимости. 100-100 грн
Трудовое право 100-100 грн
Регистрация прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество. 100-100 грн
Регистрация прав на земельные участки. 100-100 грн
Административное дело (судопроизводство) 100-100 грн
Гражданское дело (судопроизводство) 100-100 грн
Хозяйственно дело (судопроизводство) 100-100 грн
Подготовка и подача заявления о возбуждении криминального производства, заявления о совершении преступления 100-100 грн
Предоставление пояснений в правоохранительном органе, который проводит проверку заявления о совершении преступления 100-100 грн
Сбор материалов к заявлению о возбуждении криминального производства: получение справок и других документов для приобщения к материалам проверки, оформление письменных опросов вероятных очевидцев и т.д. 100-100 грн
Представительство интересов потерпевшего 100-100 грн
Жилищные права и обязанности граждан 100-100 грн
Право гражданина на получение жилого помещения 100-100 грн
Бесплатное жильё от государства. Программы доступного жилья. 100-100 грн
Договор найма жилого помещения. Основания для прекращения договора найма. 100-100 грн
Квартирная плата. Плата за комунальный услуги. Эксплутационные договора. 100-100 грн
Служебные жилые помещения. Категории лиц, которым может быть предоставлено служебное жилое помещение. 100-100 грн
Общежития. Обеспечение реализации имущественных прав жителей общежитий. 100-100 грн
Жилищно-строительные кооперативы. 100-100 грн
Выселение и вселение в жилое помещение. 100-100 грн
Право собственности на землю. 100-100 грн
Право пользования землёй. 100-100 грн
Право аренды земли 100-100 грн
Целевое назначение земельных участков. 100-100 грн
Решение земелых споров между соседями. 100-100 грн
Решение земельних споров в суде. 100-100 грн
Признание право собственности на земельный участок в суде. 100-100 грн
Признание право пользования земельным участком в суде. 100-100 грн
Устранение препятствий в пользовании земельным участком в судебном порядке. 100-100 грн
Земельные сервитуты. 100-100 грн
Преступление. Состав преступления. Вина. 100-100 грн
Соучастие в преступлении. 100-100 грн
Виды преступлений. 100-100 грн
Преступления против жизни и здоровья личности 100-100 грн
Преступления против собственности. 100-100 грн
Преступления в сфере хозяйственной деятельности. 100-100 грн
Преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлений публичных услуг. 100-100 грн
Другие преступления. 100-100 грн
Наказания и его виды. Назначение наказаний. 100-100 грн
Освобождение от наказания и его отбывания. 100-100 грн
Миграционное право 100-100 грн
Реєстрація/зняття з реєстрації місце проживання та місце перебування фізичних осіб. 100-100 грн
Зняття з реєстрації власником іншої особи зареєстрованої в квартирі (будинку). 100-100 грн
Оформлення документів громадянину України для виїзду за кордон. 100-100 грн
Видача посвідки на тимчасове проживання. 100-100 грн
Отримання дозволу на імміграцію. 100-100 грн
Визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисті. 100-100 грн
Прийняття громадянства України. 100-100 грн
Оскарження рішень Державної Міграційної служби України. 100-100 грн
Здравоохранение, фармацевтика и аптечные учреждения 100-100 грн
Основи законодавства України про охорону здоров’я. 100-100 грн
Виробництво, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами. 100-100 грн
Притягнення медичних працівників до відповідальності за недбалість. 100-100 грн
Спори з медичними закладами. 100-100 грн
Спори с Міністерством охорони здоров’я. 100-100 грн
Спори з Державною службою України з лікарських засобів. 100-100 грн
Спори з Державною санітарно-епідеміологічною службою України. 100-100 грн
Сімейне законодавство. 100-100 грн
Завещание. 100-100 грн
Наследственный договор. Договор пожизненного содержания. 100-100 грн
Наследование корпоративных прав, долей в уставном капитале обществ, другого бизнеса. 100-100 грн
Установление юридического факта прибывания на содержании у наследодателя. 100-100 грн
Судебные споры при наследовании. 100-100 грн
Оформление наследства зарубежом. 100-100 грн
Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде Украины. 100-100 грн
Права и обязанности работника и работодателя. 100-100 грн
Правила внутреннего колективного распорядка, трудовые должностные инструкции, трудовые договора (контракты). 100-100 грн
Положения о мотивации персонала. 100-100 грн
Заключение коллективных договоров. 100-100 грн
Соблюдение законодательства при увольнении работника. Основания для увольнения. 100-100 грн
Профсоюзные органы, разрешение конфликтных ситуаций. 100-100 грн
Сокращение штата или численности работников. 100-100 грн
Сексуальные домогательства на рабочем месте. 100-100 грн
Регистрация в Государственной службе занятости. Назначение помощи по безроботице. Начало собственного дела. 100-100 грн
Разрешение на трудоустройство иностранца. 100-100 грн
Трудовые споры. 100-100 грн
О восстановлении на работе, взыскании среднего зароботка за время вынужденного прогула и возмещение морального ущерба. 100-100 грн
О признании протиправным приказа о применении дисциплинарного взыскания. 100-100 грн
О взыскании задолженности по заработной плате. 100-100 грн
О взыскании задолженности по заработной плате, невыплаченной при увольнении работника. 100-100 грн
О необоснованном отказе в принятии на работу. 100-100 грн
Гражданское законодательство 100-100 грн
Гражданское процессуальное судопроизводство 100-100 грн
Регистрационные действия в Едином государственном реестре (ЕГР) 100-100 грн
Регистрация нерезидентов для минимизации налогообложения в оффшорних юрисдикциях, в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения. 100-100 грн
Регистрация прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество (Государственный реестр прав). 100-100 грн
Регистрация объектов интеллектуальной собственности 100-100 грн
Конституционное дело (судопроизводство). 100-100 грн
Представительство интересов гражданского истца 100-100 грн
Представительство интересов гражданского ответчика 100-100 грн
Сбор материалов в дело в интересах клиентов 100-100 грн
Сопровождение исполнения определения об обеспечении иска 100-100 грн
Организация розыска имущества должника 100-100 грн
Сопровождение ареста, описи и оценки имущества должника 100-100 грн
Участие в прилюдных торгах при реализации имущества должника 100-100 грн
Обжалование решений, действий или бездействия органов Государственной исполнительной службы и государственных исполнителей 100-100 грн
Обеспечение выселения лица 100-100 грн
Обеспечение вселения лица 100-100 грн
Обеспечение выполнения неимущественного решения суда 100-100 грн
Обеспечение выполнения судебных решений о взыскании средств с органов государственной власти и местного самоуправления 100-100 грн
Услуги адвоката 100-100 грн
Медиация 100-100 грн
Представление поверенным интересов в переговорах при заключении сделок 100-100 грн
Подготовка договоров, предварительных договоров, протоколах о намерениях 100-100 грн
Помощь в оформлении документов гражданам Украины для выезда за границу 100-100 грн
Логотип
Публікації 20/32
Вагітність: на що слід звертати увагу,  укладаючи договір про спостереження з приватною клінікою? - tn1_0_34943400_1626419253_60f130355555a.jpg Вагітність: на що слід звертати увагу, укладаючи договір про спостереження з приватною клінікою? ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину? - tn1_trts_yak_zahistiti_prava_ditey_v_umovah_karantinu_5e731e55b0b9a.jpg ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину? Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ? - tn1_podil_mayna_podruggya_yak_buti_z_tov_5e7262929f7ab.jpg Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ? Косметологія: медична практика чи хобі? (юридичний аспект) - tn1_0_62643200_1562330141_5d1f441d98f64.jpg Косметологія: медична практика чи хобі? (юридичний аспект) "Адвокату дитини" бути в Україні! - tn1_advokatu_ditini_buti_v_ukraini_5cc31dcf14265.jpg "Адвокату дитини" бути в Україні! Контроль за цільовим витрачанням аліментів: реформа в дії - tn1_kontrol_za_tsilovim_vitrachannyam_alimentiv_reforma_v_dii_5c51bfa9bbe14.jpg Контроль за цільовим витрачанням аліментів: реформа в дії Новели сімейного законодавства 2018: Новела №5 Збільшення строку минулого часу для присудження та стягнення аліментів - tn1_0_45916200_1536845532_5b9a66dc701e6.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №5 Збільшення строку минулого часу для присудження та стягнення аліментів Новели сімейного законодавства 2018: Новела №4 Проведення щорічної індексації аліментів, визначених у твердій грошовій сумі - tn1_0_14003200_1536759381_5b9916552235d.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №4 Проведення щорічної індексації аліментів, визначених у твердій грошовій сумі Новели сімейного законодавства 2018: Новела №3 Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька, якщо останні не сплачували аліменти. - tn1_0_27567200_1536327568_5b927f9043535.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №3 Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька, якщо останні не сплачували аліменти. Новели сімейного законодавства 2018: Новела №2 Право дітей на виділ у натурі майна, що є у спільній сумісній власності батьків і дітей - tn1_0_65448400_1536064259_5b8e7b039fcf1.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №2 Право дітей на виділ у натурі майна, що є у спільній сумісній власності батьків і дітей Новели сімейного законодавства 2018: Новела №1 Вивезення дитини за межі України з метою лікування, навчання, відпочинку дитини за кордоном без згоди другого з батьків - tn1_0_54448600_1535982960_5b8d3d7084f52.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №1 Вивезення дитини за межі України з метою лікування, навчання, відпочинку дитини за кордоном без згоди другого з батьків Спадкування частки учасника ТОВ: як було та як стало? - tn1_0_51462100_1533020957_5b600b1d7daee.jpg Спадкування частки учасника ТОВ: як було та як стало? Дайджейст з сімейного права. Судова практика щодо поділу майна подружжя. - tn1_sudova_praktika_shchodo_podilu_mayna_podruggya_5b06f5901f5ce.jpg Дайджейст з сімейного права. Судова практика щодо поділу майна подружжя. Емфітевзис vs оренда: переваги, недоліки, доцільність, реалії - tn1_0_75929100_1503165939_59987df3b967b.jpg Емфітевзис vs оренда: переваги, недоліки, доцільність, реалії Випадки законодавчо дозволеного медичного втручання лікаря без згоди пацієнта та/або його законних представників - tn1_0_16641300_1502990346_5995d00a28d02.jpg Випадки законодавчо дозволеного медичного втручання лікаря без згоди пацієнта та/або його законних представників Розголошення інформації про пацієнта  без його згоди чи згоди його законного представника - tn1_0_35040800_1502990292_5995cfd455fae.jpg Розголошення інформації про пацієнта без його згоди чи згоди його законного представника Право лікаря на відмову від подальшого ведення пацієнта - 4aef6d3449a3fcb27fe1bc71d5a6487bjpg Право лікаря на відмову від подальшого ведення пацієнта Правова пам’ятка про поведінку батьків у випадку захворювання дитини на ентеровірус під час відпочинку за кордоном. - 41ef70203fe742320dd3e31b226b62b0jpg Правова пам’ятка про поведінку батьків у випадку захворювання дитини на ентеровірус під час відпочинку за кордоном. Права дітей та батьків, обов’язки відповідних працівників та аніматорів в дитячих та розважальних зонах Торгівельних центрів та Торгівельно-розважальних центрів - tn1_0_10895200_1501097474_5978ee021aa2f.jpg Права дітей та батьків, обов’язки відповідних працівників та аніматорів в дитячих та розважальних зонах Торгівельних центрів та Торгівельно-розважальних центрів Непоправні наслідки маніпуляцій з боку матерів щодо отримання матеріальних благ в обмін на можливість батька бачитися з дітьми - tn1_0_62951600_1499975749_5967d04599b8d.jpg Непоправні наслідки маніпуляцій з боку матерів щодо отримання матеріальних благ в обмін на можливість батька бачитися з дітьми
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст