Списання боргів фізичним особам. Новели Кодексу України з процедур банкрутства.

05.11.2020 | Автор: ЮК "ДЕЛЮКС ЛІГАЛ ГРУП"
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Списання боргів фізичним особам. Новели Кодексу України з процедур банкрутства. - 036f1b535ca5ac7efdd776200ae6d102_5fa3b9306b3a4.jpg

І. Загальні положення, процедура та підстави банкрутства фізичних осіб.

01 лютого 2020 року вступив в дію Кодекс України з процедур банкрутства (далі по тексту – «КУзПБ»), який регулює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи (банкрутство фізичної особи). Даним Кодексом було запроваджено досить нове поняття в галузі банкрутства – це відновлення платоспроможності фізичної особи. Фактично, законодавець надав можливість не тільки юридичним особам позбутися боргу з максимально малими втратами для них, а й фізичним особам.

Процедура, умови та порядок банкрутство фізичних осіб визначена Книгою 4 КУзПБ і вона є ідентичною, що й процедура банкрутства для юридичних осіб, але має свої особливості, які встановлені цією Книгою.

Так, зважаючи на положення ст. 15 КУзПБ, провадження у справі про неплатоспроможність може бути відкрито господарським судом виключно за заявою самої фізичної особи-боржника. Тобто, кредитори не вправі подати таку заяву (провадження у справі про банкрутство юридичної особи може бути також відкрито за заявою кредиторів).

КУзПБ передбачає наявність наступних підстав для звернення фізичної особи-боржника до господарського суду із заявою про відкритті провадження у справі про неплатоспроможність:
1) розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (від 141 690 грн.) ;

2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;

4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Отже, у разі наявності хоча б однієї із вищевказаних підстав, фізична особа-боржник має право подати заяву до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Вимоги до такої заяви та її форма, встановлена ст. 116 КУзПБ.

Особливу увагу слід звернути на положення ч. 4 ст. 116 КУзПБ, якою визначено, що разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів). Що ж таке план реструктуризації боргів?

Згідно ст. 1 КУзПБ, реструктуризація боргів боржника – це судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника.

Згідно п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансову реструктуризацію», план реструктуризації – це договір, відповідно до якого проводиться реструктуризація грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржника у процедурі фінансової реструктуризації, укладений у порядку, визначеному цим Законом, між боржником, залученими кредиторами та інвесторами (за наявності), а також іншими особами, на яких покладені обов’язки відповідно до плану реструктуризації.

Тобто, фізична особа-боржник разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зобов’язана надати суду проект договору про реструктуризацію грошового зобов’язання, укладеного між самим боржником, кредиторами, інвесторами (у разі їх наявності), арбітражним керуючим та іншими особами, на яких покладені певні обов’язки відповідно до плану реструктуризації. Даний договір (план реструктуризації) повинен бути розроблений відповідно до вимог ст. 25 Закону України «Про фінансову реструктуризацію» та ст. 124 КУзПБ.

Після виконання вимог ст. 116 КУзПБ та за наявності підстав, визначених ст. 115 КУзПБ, суд, протягом 5 днів з моменту надходження заяви фізичної особи-боржника, постановляє ухвалу про прийняття заяви та визначає дату підготовчого засідання. За наслідками підготовчого провадження, суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження та вчиняє дії, визначені ст. 119 КУзПБ.

ІІ. Позитивні та негативні сторони визнання фізичної особи-боржника банкрутом.

Позитивні сторони відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника та визнання його банкрутом:

 1. пред’явлення всіх вимог кредиторів вважаються недійсними, якщо вони розглядаються в інших провадженнях, відмінних провадженню у праві про неплатоспроможність цього боржника;
 2. боржник може зняти арешти та інші обмеження щодо розпорядження майном, накладені поза межами провадження у справі про неплатоспроможність;
 3. з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за кредитними договорами;
 4. вводиться мораторій (зупинення) на задоволення вимог кредиторів, в тому числі: зупиняється виконання боржником (поручителями) грошових зобов’язань, зокрема зі сплати податків і зборів; зупиняється стягнення за всіма виконавчими листами (крім стягнень по аліментам, по відшкодування шкоди фізичній особі, а також крім перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум або перебування на стадії продажу майна боржника, якщо інформація про таких продаж вже була оприлюднена до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність);
 5. будь-яке відчуження майна здійснюється у порядку, визначеному КУзПБ без втручання та спілкування із кредиторами, колекторськими компаніями та під наглядом суду;
 6. не нараховуються фінансові санкції (штраф, пеня тощо);
 7. із боржника не можуть стягнути більше, ніж у нього є. У людини залишаються єдине житло (квартира до 60 кв. м. або будинок до 120 кв. м.) і предмети першої необхідності;
 8. заборгованість буде списана в повному обсязі навіть при умові, що виручених коштів не буде вистачати для погашення боргу перед кредиторами;
 9. фізична особа-боржник не передає свої боргові зобов’язання в спадок;
 10. фізична особа-боржник звільняється від погроз колекторів;
 11. після спливу трьох років фізична особа-боржник вважається такою, що має бездоганну репутацію.

Негативні сторони відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника та визнання його банкрутом:

 1. витрати, які несе фізична особа-боржник на роботу арбітражного керуючого;
 2. досить тривала процедура та потребує особливих знать спеціалістів в області банкрутства, аби не допустити порушення прав фізичної особи-боржника;
 3. мораторій не поширюється на відшкодування шкоди, завданій фізичній особі, на виплату та стягнення аліментів, на виконання вимог за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення, на задоволення вимог кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника відповідно до затвердженого плану та процедурі погашення боргів боржника;
 4. протягом 5 років після визнання особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, якщо боржник не погасив всі борги;
 5. протягом 5 років після визнання особи банкрутом така особа зобов’язана повідомляти кредиторів перед укладанням договорів позики про факт неплатоспроможності;

ІІІ. Кому підходить списати борг, шляхом проходження процедури банкрутства.

Пройти процедуру банкрутства та позбутися боргу шляхом його повного погашення можуть всі громадяни України, які потрапили в скрутне фінансове становище і їм не вистачає заробітку для погашення кредитів, інших заборгованостей і утримання сім'ї; громадянам у яких розмір простроченої заборгованості перед фізичними та юридичними особами, в тому числі по кредитах перед банківськими та іншими фінансовими установами становить понад 30 мінімальних заробітних плат; якщо у Вас настав час припинення погашення кредитів або інших планових платежів більш ніж на 50% протягом двох місяців.

Варто пам’ятати, що з метою недопущення порушення ваших прав, як фізичної особи, необхідно залучати професійного і досвідченого юриста, котрий буде захищати ваші права та інтереси перед кредиторами та арбітражним керуючим під час проходження процедури банкрутства.

Юридична компанія «Делюкс Лігал Груп» надає повний спектр послуг фізичним особам-боржникам під час проведення процедури банкрутства. Наші спеціалісти допоможуть захистити ваші права та законні інтереси. Крім того, ми підготуємо повний пакет необхідних документів для того, щоб відкрити провадження у справі про банкрутство та в майбутньому позбавити вас грошових зобов’язань перед кредиторами та залишити вас із майном.

IV. Судова практика

13.07.2020 р. Господарським судом м. Києва в справі №910/16331/19, вперше в історії незалежності України, фізичну особу було визнано банкрутом та списано понад 837 263 гривень боргу. Як визначено фабулою справи, у листопаді 2019 року Особа звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. До своєї заяви Особа додала, крім іншого, декларацію про майновий стан та копію довідки про реєстрацію місця проживання.

11.12.2019 р. судом було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність; введено процедуру реструктуризації боргів; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та вчинені інші необхідні процесуальні дії.

Крім того, судом вирішено питання кредиторських вимог на суму 1 503 180, 53 грн.

В ході провадження, керуючим реструктуризацією було подано План реструктуризації боргів, який був затверджений судом та передбачав, що боржником буде сплачено на користь кредитора лише 665 917,50 грн., що на 837 263,03 грн. є меншою від загальної суми заборгованості.

Вподальшому, керуючим реструктуризацією було подано звіт про виконання плану реструктуризації боргів боржника.

Відповідно до п. 1 ч. 3, ч. 4 ст. 129 Кодексу України з процедур банкрутства, за результатами розгляду звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника, а також скарг кредиторів господарський суд постановляє рішення про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів. У разі закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням плану реструктуризації боргів настають наслідки, передбачені цим Кодексом, щодо звільнення боржника від боргів.

Окремо варто зазначити, що повернення заборгованості було забезпечено іпотекою – квартирою. Відтак, у зв'язку із правильно складеним планом реструктуризації боргів, правильно проведеними переговорами із кредиторами, боржник зняв обтяження із предмету іпотеки, залишився проживати в ньому та фактично позбувся своїх зобов'язань перед кредиторами, списавши при цьому понад 837 263 грн. свого боргу.

Проведення процедури банкрутства фізичних осіб, як бачимо, є дієвим способом законного позбавлення боргів. Перш за все, потрібно правильно, у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, скласти заяву до суду та долучити всі необхідні докази, та інші процесуальні документи, передбачені цим Кодексом.

Наша компанія має досить великий досвід роботи щодо ведення процедури банкрутства на стороні як боржників, так і на стороні кредиторів. Довіривши нам вести Вашу справу у процедурі банкрутства, ми гарантуємо, що знайдемо спосіб як законно списати більшу частину Вашого борг та позбавити Вас проблем із кредиторами.

Автор консультації: ЮК "ДЕЛЮКС ЛІГАЛ ГРУП"

3163
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
0