Проблемні аспекти правовідносин між туристом та туроператорами/турагентами

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Проблемні аспекти правовідносин між туристом та туроператорами/турагентами - 0_95734500_1623066398_60be071ee9c04.jpg
Чи реально стягнути шкоду за невиконання або неналежне виконання договору про надання туристичних послуг?
Незважаючи на реалії сьогодення, кожен із нас мріє та сподівається на можливість провести відпустку за кордоном.
СТАРТАП: AirLaw.Pro
Які ж існують проблемні аспекти, пов’язані із замовленням та реалізацією туру за умовами договорів про надання туристичних послуг, які нам пропонують туроператори на території України.
Насамперед, необхідно зазначити, що на сьогодні єдиним нормативним документом у сфері регулювання правовідносин між туристом та туроператором, а також турагентом є Закон України «Про туризм» (далі по тексту – Закон).
Цей Закон був прийнятий ще у далекому 1995 році та звичайно не врегульовує всі правові ситуації, що виникають або можуть виникнути у галузі туризму в цілому.
За статтею 5 вказаного Закону суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність (далі - суб'єкти туристичної діяльності), є:
туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;
туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.
За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов'язується оплатити його (ч. 1 ст . 20 Закону).
В свою чергу, туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) (ст. 1 Закону).
Таким чином, за умовами договору на туристичне обслуговування туроператор бере на себе обов’язок надати туристу комплекс туристичних послуг (перевезення, розміщення у готелі, трансфер, тощо).
Укладаючи договір на туристичне обслуговування майже у всіх випадках турист просто не ознайомлюється із його змістом, оскільки такі договори зазвичай є об’ємними, а просто підписує договір, сподіваючись на компетентність та чесність турагента/туроператора.
Статтею 24 Закону чітко визначено, що суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені договором. Отже, законодавець зобов’язує турагентів/туроператорів надавати туристичні послуги вчасно та у повному обсязі.
В той же час станом на сьогодні існують часті випадки, коли туроператор одноособово змінює дату та час рейсу, дату туристичної подорожі або готель, не вчасно оформлюють візи.
В подальшому я розгляну найбільш поширені порушення, що допускають суб’єкти надання туристичних послуг.
1. Зміна дати та часу рейсу з боку туроператора
Згідно із частиною десятою статті 20 Закону України «Про туризм» якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.
Так, частиною четвертою статті 10 Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів» передбачено, що за наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Виконавець повинен надати послугу особисто (частина перша статті 902 ЦК України). У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору (частина друга статті 902 ЦК України).
При цьому турист має право відмовитись від одержання туристичних послуг у випадку суттєвих змін щодо місця і часу вильоту. Відповідальність за завдані туристу збитки несе туроператор, який не зміг забезпечити виконання істотних умов договору щодо перевезення. Така правова позиція висвітлена у постанові Верховного Суду від 02 грудня 2020 року у справі 177/1522/17.
Отже, зміна дати та часу вильоту є порушенням та підставою для відшкодування збитків.
2. Зміна міста посадки літака, тобто місто прибуття туристів.
Туристи доволі часто погоджуються на такі альтернативні заходи. Разом з тим, такі істотні порушення умов договору з боку суб’єктів туристичної діяльності призводять до порушення прав та інтересів туристів. В свою чергу, туристи внаслідок таких порушень мають право на відшкодування завданої шкоди, зокрема моральної шкоди.
Так, відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону.
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди.
При цьому моральна шкода за порушення умов договору про надання туристичних послуг може бути стягнута на підставі статей 16 та 23 ЦК України і статей 4 та 22 Закону України «Про захист прав споживачів» навіть у тих випадках, коли право на компенсацію моральної шкоди у разі порушення зобов’язань прямо не передбачено законом або умовами договору (постанова Верховного Суду 30 вересня 2020 року у справі № 610/2510/18).
3. Не оформлення віз для вильоту туристів
Майже всі договори про надання туристичних послуг містять положення щодо відсутності відповідальності туроператора та турагента у разі відмови туристу у в’їзді внаслідок порушення ним правопорядку або з інших причин.
Чи є випадок не оформлення візи з боку суб’єкта надання туристичних послуг підставою для відсутності відповідальності з боку туроператора та турагента?
Перш за все, необхідно пересвідчитися хто із цих суб’єктів за умовами договору зобов’язався оформлювати візу для в’їзду туриста до країни.
При цьому у будь-якому випадку такі порушення є істотними порушеннями умов договору в частині виконання зобов’язань та відповідно підставою для відшкодування збитків.
Верховний Суд у своїй постанові від 30 жовтня 2019 року у справі № 201/17472/16 чітко зазначив, що суб'єкт туристичної діяльності, який порушив умови договору про надання туристичних послуг щодо оформлення віз (порядок оформлення віз, повідомлення туристів про терміни їх виготовлення, причини їх несвоєчасного оформлення та їх відсутність), несе майнову відповідальність за збитки та моральну шкоду, завдані з його вини туристу.
Отже, не оформлення або не вчасне оформлення візи для в’їзду туриста до країни подорожі є підставою для відповідальності туроператора/турагента.
З огляду на вищевикладене, з урахуванням правових позицій суду, вбачається, що турист, як споживач туристичних послуг, має право на захист свого порушеного права з боку туроператорів/турагентів. Законодавство України у галузі туризму на даний час не є досконалим та потребує урегулювання чимало проблемних питань та аспектів у правовідносинах між туристами та суб’єктами, які надають туристичні послуги.

2174
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
1