20.08.2019 | Автор: АО "Адвокати та медіатори України"
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Звільнення від сплати судового збору у зв'язку із скрутним матеріальним становищем

 Звільнення від сплати судового збору у зв'язку із скрутним матеріальним становищем - 0_20542300_1565966068_5d56bef4322cb.jpg

Законодавством України судовий збір визначено як збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів та включається до складу судових витрат.

Законом України «Про судовий збір» встановлено розміри ставок судового збору, наведено перелік пільг, які надаються державою щодо сплати судового збору окремим категоріям позивачів та передбачено можливість відстрочення, розстрочення сплати судового збору, або взагалі звільнення від сплати.

Бувають випадки, коли у особи, яка бажає звернутися до суду, відсутня фінансова спроможність оплатити судовий збір. Тож чи вдасться скористатися наданим Конституцією правом на доступ до правосуддя, коли кошти на сплату судового збору у Вас дійсно відсутні.

Розглянемо випадки, коли позивачу/заявнику надається можливість звернутися до суду з заявою/скаргою та не платити при цьому судовий збір.

Отже, статтею 8 ЗУ «Про судовий збір» встановлено що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, а також зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати за таких умов:
- розмір судового збору перевищує 5 % розміру річного доходу позивача – фізичної особи за попередній календарний рік;
- позивачами є військовослужбовці;
- позивач має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;
- одинокі матері (батьки), що мають дитину віком до 14 р. або дитину з інвалідністю;
- члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;
- особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;
- предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.
Візьмемо до прикладу ситуацію, в якій особа, що звертається до суду, має скрутне матеріальне становище.

Які докази на підтвердження неможливості сплати судового збору надати суду?

1. Довідку, що підтверджує заборгованість з виплати заробітної плати;
2. Довідку за формою 1-ДФ про доходи (а саме про відсутність доходу за попередній рік);
3. Документи про нарахування субсидій;
3. Документи про надання соціальної допомоги малозабезпеченим;
4.Довідка про розмір пенсії, стипендії та ін;
( в ухвалі від 03.11.2016 р. по справі №820/1543/16 Вищий адміністративний суд України навів приклад доказів, які надають право суду задовольнити клопотання про звільнення від сплати судового збору)
Однак, слід розуміти, що звільнення від сплати судового збору (чи зменшення його розміру, надання розстрочення або відстрочення) є правом суду, а не його обов’язком.

Саме особа, яка звертається до суду з клопотанням про звільнення від сплати судового збору, повинна довести наявність об’єктивних обставин, які унеможливлюють сплату нею судового збору.
Ви не можете посилатися на «економічну кризу в країні», «зменшення купівельної спроможності» чи «зменшення доходу» або інші суб’єктивні обставини. Такі доводи, скоріше за все, враховані судом не будуть.
Підкреслюю, що вичерпного та чіткого переліку документів про майновий стан особи закон не містить, тому суд встановлює можливість сплатити судовий збір на підставі поданих доказів за своїм внутрішнім переконанням. Водночас підстави для відмови суду у задоволення такого виду клопотань мають бути достатньо аргументовані.
Звернемо увагу також на практику Європейського суду з прав людини, оскільки на національні суди покладено обов’язок під час розгляду справ застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод і протоколи до неї, згоду на обов’язковість якої надано ВРУ та практику ЄСПЛ, як джерело права.

Так, оцінюючи фінансове становище особи, яка звертається до суду з вимогою про звільнення її від сплати судового збору, зменшення його розміру, надання відстрочки чи розстрочки в його сплаті, національні суди повинні встановлювати наявність у такої особи реального доходу (розмір заробітної плати, стипендії, пенсії, прибутку тощо), рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, можливості розпорядження ними без значного погіршення фінансового становища (Рішення ЄСПЛ «Kniat v. Poland» від 26.07.2005, Рішення ЄСПЛ «Jedamski and Jedamska v. Poland». Від 25.07.2005).

Короткий висновок на основі вищевикладеного:
У разі, якщо у особи, яка звертається до суду з заявою, дійсно наявні об’єктивні обставини фінансового характеру, що позбавляють можливості сплатити судовий збір, необхідно одночасно з подачею такої заяви долучити клопотання з проханням про звільнення від сплати судового збору та надати належні докази в обгрунтування такого клопотання.

Однозначної судової практики з питань звільнення від сплати судового збору у зв’язку із скрутним матеріальним становищем немає, однак у випадку доведеності наявності підстав для задоволення клопотання про звільнення від сплати судового збору та надання суду достатніх доказів, є реальна можливість реалізувати своє право на доступ до правосуддя.
Не слід забувати, що судовий збір, з одного боку, не повинен обмежувати право заявників на доступ до правосуддя та має бути «розумним». З іншого боку - судовий збір повинен слугувати і певним обмежувальним заходом, який попереджає подання необгрунтованих та безпідставних позовів і як наслідок – надмірного навантаження судів.

Корисна судова практика з зазначеного питання:
- справа №363/181/16-ц (Ухвала ВССУЦКС від 08.11.2017)
- справа№820/1543/16 (Ухвала ВАСУ від 03.11.2016)
- справа №754/4275/16-ц (Ухвала ВССУЦКС від 08.11.2017)
- справа №761/12145/17 (Ухвала ВС від 02.08.2019)

 Автор статті: помічник адвоката АО "Адвокати та медіатори України" Шрамко Мар'яна

1895
Просмотров
2
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Популярные события
ЕСПЧ