03.12.2016 | Автор: Веб-ресурс "Протокол" Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 212 КК України (ч.4) – підозрюваний відшкодував державі збитки в сумі 33 млн. грн. і був звільнений судом від кримінальної відповідальності 17 листопада 2016 року (Подільський районний суд міста Києва від 17 листопада 2016 р.)

Фабула судового акту: У кримінальній практиці починають з’являтись розумні рішення. Мова іде про частину 4, ст. 212 КК України – «ухилення від сплати податків», яка передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальність, якщо ця особа повністю відшкодує державі завдані збитки, тобто поверне кошти у бюджет. Після повернення коштів, прокурор звертається із відповідним клопотанням до суду в порядку, передбаченому ст. ст. 285, 286, 287, 288 КПК України і суд приймає рішення про звільнення від кримінальної відповідальності. Хоча цей порядок існував ще з 2010року, використовуватись він почав тільки зараз і це рішення  один із перших прикладів. 

Згадайте новину: Разумный подход: суд закрыл дело против бухгалтера Злочевского в обмен на уплату 33 миллионов в бюджет

Аналізуйте судовий акт: Засудити за умисне ухилення від сплати податків – ст. 212 КК суд може тільки, якщо підсудний самостійно в цьому зізнається (Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у справі № 357/7763/15-к, суддя Буцмак Ю. Є)

Прокурор НЕ має права втручатись або ініціювати процес укладення угоди про примирення, на відміну від процесу укладення угоди про визнання винуватості (ВСУ від 31 березня 2016р. у справі № 5-27кс16)

Суд зобов’язав слідчого повернути арештований та вилучений автомобіль оскільки його вилучення позбавляє особу можливості здійснювати господарську діяльність (Апеляційний суд Чернігівської області від 30 вересня 2016р. )

 

                               

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13394/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року Подільський районний суд міста Києва в складі              

головуючого судді                                                                                Павленко О.О.,

при секретарі                                                                                         Корнієнко К.П.,

з участю прокурора                                                                               Вакарова Д.В.,

захисника                                                                                               ОСОБА_1

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в приміщенні Подільського районного суду міста Києва клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням завданих державі збитків у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 06.08.2014 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1, уродженки м. Києва, громадянки України, вдову, неповнолітніх дітей не маючої, маючу вищу освіту, працюючу ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судиму,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до наказу № 79-06/К від 02 червня 2003 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 призначена на посаду ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованого 24.02.2000 року виконавчим комітетом Чернігівської міської ради під № 1-0640, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, оф. 518.

Відповідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_2 є службовою особою, у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в обов'язки якої входить:

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-99ВР, від 16 липня 1999 року: ст. 8 : п.1 бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації; п.2 питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів; п.3 відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів; п.4 для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації: введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства чи призначеними ними особами. ст. 9 : п.8 відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI: ст. 16 : 16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; 16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; 16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» затвердженої Генеральним директором товариства 15.07.2009: Головний бухгалтер: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями; за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Так, ОСОБА_2 на виконання укладених між ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» (замовник) та ТОВ «Гуддей» (виконавець) договорів про надання послуг, а саме: Договір №01013-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №01029-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №01034-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №01049-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №01054-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №0458-ПР-03/16 від 30.03.16.,Договір №0513-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №0643-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №0709-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №0819-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №0945-ПР-03/16 від 30.03.16., Договір №0108-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №0113-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №0117-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №0124-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №078-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №081-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №083-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №087-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №091-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №093-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №095-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №097-ГДР-03/16 від 30.03.16., Договір №087965-СТЄП-03/16 від 30.03.16., Договір №091457-СТТС-03/16 від 30.03.16., Договір №0184-ФХП- 03/16 від 30.03.16., Договір №0184-ФХП-ОЗ/16 від 30.03.16., Договір №0416- ТТС-03/16 від 30.03.16., Договір №0417-ТТС-03/16 від 30.03.16., Договір №04578-ДФК-03/16 від 30.03.16., Договір №0458-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0617-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0624-ЛК-03/16 від.30.03.16., Договір №0671 -ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0683-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0694-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0697-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0745-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0759-ЛК-03/16 від 30.03.16.. Договір №0763-ЛК-03/16 від 30.03.16., Договір №0767-ЛК-03/16 від 30.03.16., предметом яких виступали технологічні послуги з механічної очистки експлуатаційної колони в процесі довготривалої експлуатації з метою визначення оптимального регламенту проведення профілактичних робіт для підтримання стабільного режиму роботи свердловин Ракитянського ГКР, повний комплекс послуг з довготривалих досліджень газових об'єктів, з визначенням коефіцієнтів продуктивності, проникності пластів-колекторів, газопровідності з врахуванням фільтраційних опорів при вибійної зони, коефіцієнта п'єзпровідності з врахуванням скін-ефекту з аналізом свердловин Ракитянського ГКР, та інші ... перерахувала грошові кошти рахунок №260070790800 ТОВ «Гуддей» відкритий ПАТ «Банк «Український капітал» в сумі 183 887 999,97 грн., в результаті чого занизила задекларований ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» показник у рядку 02 податкової декларації з податку на прибуток підприємства «фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» за період з 01.01.16р. по 31.08.16р. всього у сумі 183 887 999,97 грн., що підтверджується висновками акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ» № 1603/28-10-14-01/30732144 від 10.10.2016 року.

Проте, усвідомлюючи покладену на неї відповідальність та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великому розмірі, бажаючи їх настання. ОСОБА_2, перебуваючи за адресою фактичного місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А, в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 року безпідставно включила до складу інших операційних витрат, суми грошових коштів в адресу суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Гуддей» (код 39527191), в наслідок чого ухилилась від сплати податку на прибуток на суму 33 099 840 грн. основного платежу, 16 549 920 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

В свою чергу ТОВ "Гуддей» здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, фактично на підприємстві відсутні постачальники матеріальних та трудових ресурсів.

Відповідно висновків акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ» № 1603/28- 10-14-01/30732144 від 10.10.2016 року встановлено, що ТОВ "ГУДДЕЙ" вело фінансово-господарські операції лише 2 місяці (травень - червень 2015 року). Останнім місяцем, в якому здійснювало діяльність був червень 2015 року, з липня 2015 року підприємство подає декларації по ПДВ з нульовими показниками або взагалі не подає. За І та II квартали 2016 року у ТОВ "ГУДДЕЙ" працювала одна 1 особа, яка є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2) (податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку не подано), що свідчить про відсутність найманих працівників на підприємстві, а відповідно неможливість здійснення господарської діяльності без останніх.

За висновками акту податкової перевірки встановлено, що в поданій контрагентом податковій звітності (зареєстровані податкові накладні в базі «Єдиний реєстр податкових накладних», звіт 1-ДФ, фінансова звітність), відсутня інформація щодо залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутня інформація щодо надання підприємству послуг оренди або лізингу основних та транспортних засобів. Тобто, фактично на підприємстві відсутні постачальники матеріальних та трудових ресурсів.

В результаті чого, в порушення підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ із змінами та доповненнями, ОСОБА_2 занизила податок на прибуток всього у сумі 33 099 840 грн., що є особливо великим розміром, оскільки вказана сума у п'ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов'язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що вина ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 повністю підтверджується зібраними у справі доказами, а саме актом № 1603/28-10-14-01/30732144 від 10.10.2016 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ 30732144) з питань дотримання вимог податкового, валютного, іншого законодавства за період з 01.01.16 по 31.08.16 року; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_2; протоколом допиту головного державного ревізора - інспектора ОВПП ДФС України ОСОБА_4, копіями первинних документів фінансово-господарської діяльності ГОВ «ЕСК «Еско-Північ».

01.11.2016 року допитана в якості підозрюваної ОСОБА_2 показала, що донараховані суми в ході проведеної перевірки погашені в повному обсязі.

У цей же день ОСОБА_2 звернулась із заявою про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.

03.11.2016 року прокурор відділу Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаров Д. В. звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням завданих державі збитків.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, обвинуваченої, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.

Відповідно до ч 4 статті 212 КК України особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Відповідно до статті 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстав для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до матеріалів справи ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності не притягувалась, скоїла кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину. При цьому ОСОБА_2 повністю відшкодувала завдані державі збитки.

Враховуючи викладене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 212 ч. 4 КК України, ст.ст. 285,286,288,314,395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 06.08.2014 року.

Провадження у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 06.08.2014 року щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрити у зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.

Запобіжний захід не обирався.

Речові докази - залишити в матеріалах справи.      

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через Подільський районний суд м. Києва на протязі 7 діб з дня її проголошення.

СуддяО. О. Павленко

0
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення