22.03.2017
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Скасування арешту майна при закритті кримінального провадження слідчим: проблемні питання

20 листопада 2012 року набрав чинності новий КПК, і з цього часу постійно триває напрацювання практики вирішення складних процесуальних питань при застуванні норм зазначеного закону. Одним із таких проблемних аспектів є скасування арешту на майно при закритті кримінального провадження слідчим.
Так, з багатьох спірних питань по застосуванню КПК здебільшого вже напрацьована судова та правоохоронна практика, але і наразі трапляються випадки неоднакового розуміння положень закону, що здебільшого викликано відсутністю чіткого та послідовного викладення кодифікованих правових норм.

Хто має право звертатись до суду з клопотанням про скасування арешту?

Так, положеннями ч. 1 ст. 174 КПК України визначено коло суб’єктів, які мають право на звернення до слідчого судді (суду) з клопотанням про скасування арешту з майна, до яких належать:
1) підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник,
2) інший власник або володілець майна,
3) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

При цьому зазначено, що таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом.

Результат пошуку зображень за запитом "Скасування арешту майна при закритті кримінального провадження"

Користуйтесь консультацією: Если во время обыска у вас изъяли имущество. Инструкция действий. 

Частиною 4 ст. 174 КПК України, визначено право суду на вирішення питання про скасування арешту майна за результатами розгляду кримінального провадження по суті.

Відповідно до частини 3 ст. 174 КПК України передбачено, що прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Таким чином, правом на вирішення питання про скасування арешту майна закон наділяє слідчого суддю або суд, в залежності від стадії кримінального провадження, а також прокурора, але тільки у випадку закриття саме ним кримінального провадження.

Водночас, з наведених положень закону випливає, що хоча чинний КПК і наділяє слідчого правом на закриття кримінального провадження з визначених підстав, але при цьому не відносить до його повноважень вирішення питання про скасування арешту майна.

Отже, у випадку прийняття рішення про закриття кримінального провадження саме слідчим, арешт на майно особи, накладений під час досудового розслідування, залишається, що не влаштовує ані власника (володільця) майна, ані слідчого, якому необхідно вирішити питання про долю речових доказів.

З метою вирішення такої ситуації є непоодинокими випадки звернення слідчих до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту майна у зв’язку із закриттям кримінального провадження або перед прийняттям такого рішення.

Користуйтесь консультацією: Дії нотаріуса у разі виявлення заборони відчуження або арешту на невизначене майно

При розгляді таких клопотань спостерігається відсутність єдиного підходу слідчих суддів, проте здебільшого слідчі судді відмовляють у їх задоволенні, з посиланням на відсутність у слідчого права на звернення з таким клопотанням.

Наведена позиція суддів, на нашу думку є обґрунтованою і відповідає положенням частини 1 ст. 174 КПК України, яка дійсно не відносить слідчого до суб’єктів звернення із клопотанням про скасування арешту майна.

Зняття арешту на підставі заяви власника майна

Іншою є ситуація, коли у випадку закриття кримінального провадження до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна звертається власник (володілець) майна.

Стаття 174 КПК України передбачає розгляд слідчим суддею питання про скасування арешту майна лише в рамках кримінального провадження під час досудового розслідування.

Результат пошуку зображень за запитом "Скасування арешту майна"

Таким чином, de iure, коли кримінальна справа вже закрита слідчим і досудове розслідування цим завершено, у слідчого судді є всі підстави для відмови в задоволенні клопотання про скасування арешту майна, як такого, що подано поза межами кримінального провадження.

Але, з іншого боку, в цьому випадку на наш погляд є доцільним звернення до основоположних принципів законності, верховенства права та недоторканності права власності, які вимагають вирішення питання про скасування арешту майна і поновлення права власності особи, яке після завершення кримінального провадження обмежується вочевидь безпідставно.

Читайте статтю: Проблема визначення правого статусу тимчасово вилученого майна, на яке не було накладено арешт, у кримінальному провадженні

Частина 6 ст. 9 КПК України визначає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження.

На нашу думку, є правильною позиція слідчих суддів, які вирішують питання про скасування арешту майна, навіть не дивлячись на те, що кримінальна справа вже закрита, оскільки це спрямовано на поновлення прав власника майна та цього вимагає обов’язок слідчого судді по дотриманню прав осіб у кримінальному провадженні.

Змінити закон!

Загалом, ситуація по виправленню законодавчих помилок органами правозастосування не є нормальною, а тому для врегулювання зазначеного питання необхідно внесення змін до КПК України, які би регламентували порядок скасування арешту майна у випадку закриття кримінального провадження слідчим.

Зокрема, пропонується:

1) прямо передбачити право слідчого судді на розгляд клопотання про скасування арешту майна у випадку закриття кримінального провадження слідчим, з наданням слідчому права на звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням; або

2) надати право слідчому або прокурору самостійно вирішувати питання про скасування арешту майна у випадку закриття кримінального провадження слідчим.

Автор статті: Євген Діденко

Джерело: Lawsociety

19
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: