Главная Сервисы для юристов ... Довідники Розміри штрафів за законодавством про працю у 2021 році Розміри штрафів за законодавством про працю у 2021...

Розміри штрафів за законодавством про працю у 2021 році

Отключить рекламу

Одними із найбільш значних санкцій для бізнесу заслуговано вважаються штрафи за порушення трудового законодавства. За це встановлена адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та – як її називають – фінансова відповідальність (фінансові санкції). Фінансові санкції (штрафи, або ж фінсанкції) встановлені у статті 265 Кодексу законів про працю України (надалі іменуємо його – «КЗППУкраїни»), а їх точні цифри залежать від розміру мінімальної заробітної плати, що встановлена на момент виявлення правопорушення (надалі також – «мінЗП»).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021рік» встановлені такі нові розміри мінЗП:

 • з 1 січня - 6000 гривень,
 • з 1 грудня - 6500 гривень*.

*зауважу, стаття складена станом на лютий 2021 року, тому не виключено, що розмір мінЗП може змінюватись протягом року (шляхом внесення змін до закону про державний бюджет, наприклад, як це було із мінЗП з вересня 2020 року).

Тим не менш, буде корисним, перелічити нові штрафи за законодавством про працю, а саме, їх точні розміри на 2021 рік.

Зміст:

Фінансова відповідальність у КЗПП України, особливості

Фінансові санкції за законодавством про працю, перелічені у статті 265 КЗППУкраїни, накладаються на порушника шляхом винесення уповноваженою особою постанови про накладення штрафу.

Механізм накладення санкцій визначений Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (надалі «ПКМУ №509»).

Так, відповідно до ПКМУ №509, підставою для винесення постанови є один із перелічених документів:

 1. рішення суду, яким встановлено факт наявності трудових відносин із працівником, який працював без укладення трудового договору, із встановленням періоду такої “неоформленої” роботи чи роботи працівника на умовах неповного робочого часу, якщо фактично робота виконувалася повний робочий час, установлений на цьому підприємстві;
 2. акта, складеного за результатами заходу державного контролю у зв’язку з невиконанням вимог припису;
 3. акта, складеного за результатами заходу державного контролю, у ході якого виявлено факти використання праці неоформлених працівників;
 4. акта про неможливість провести інспекційне відвідування/невиїзне інспектування.
 5. акта перевірки ДПС, її органу (відділу, підрозділу), якою виявлені порушення законодавства про працю.

Користуйтеся консультацією: Зі скількох років можна працювати в Україні

За наявності таких підстав, уповноважена особа протягом 45 днів з дня отримання відповідного документу серед зазначених розглядає цю справу і виносить:

 • або постанову про накладення штрафу на суб'єкта господарювання,
 • або ж повідомляє його про відсутність підстав для складення постанови.

Зауважую, що покладення санкцій, розгляд справи та винесення постанови здійснюють лише визначені уповноважені особи. Це:

 • незалежно від підстав (передбачених в пунктах 1-4 вище – будь-то судові рішення чи акти) – здійснюється Головою Держпраці, його заступниками, керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками.
 • якщо підставою є документи передбачені в п.2,3,4 вищезазначеного списку підстав - керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних ТГ та їх заступниками.

За наявності постанови, винесеною відповідною посадовою особою, “правопорушник” зобов'язаний сплатити штраф протягом 1 місяця - з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання повідомляє цій же уповноваженій посадовій особі.

КЗППУкраїни передбачив, «бонус» за швидку оплату штрафу: у випадку сплати 50 % його розміру протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови, така постанова вважається виконаною.

Зауважу, що строки передбачені ПКМУ №509, викладені неоднозначно – там 1 місяць з дня прийняття постанови про накладення штрафу, тут же – в частині 5 статті 265 КЗППУкраїни – 10 банківських днів з дня вручення. У чому полягає логіка такої неоднозначності – невідомо. Втім, варто все ж таки очікувати факту отримання постанови про штраф, перед її оскарженням чи оплатою.

Користуйтеся консультацією: Наскільки потрібні посадові інструкції ФОП, малому і середньому бізнесу

Зауважу, за винятком деяких видів правопорушень – як то порушення пов'язані:

 • із фактичним допуском не оформленого працівника,
 • із оформленням на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи працівником повний,
 • із оплатою ЗП (винагороди) без сплати ЄСВ чи податків,
 • із повторним вчиненням вищезазначених правопорушень;
 • із перешкодами чи недопущенням до проведення перевірки;
 • із повторним вчиненням «порушення інших вимог законодавства про працю, не передбачених в ст.265 КЗППУкраїни»,

суб'єкт звільняється від застосування заходів притягнення до відповідальності – якщо виконав припис уповноваженої особи та усунув виявленні порушення у визначені приписом строки.

А щодо перелічених «винятків» - заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених перевіркою порушень.

Користуйтеся консультацією: Відеоспостереження, перегляд пошти, збір особистих даних та інший контроль роботодавця - що законно, а що ні

Розміри трудових штрафів у 2021

Отже, перейдемо до точних цифр за законодавством про працю:

Порушення закону про працю:

Розмір визначений КЗППУкраїни

Точне значення з 1.01.2021 р. *

Точне значення з 1.12.2021 р.*

1. (абз. 2 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

- виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

У десятикратному розмірі мінЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

60 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

65 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

До ЮО та ФОП які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження.

2. (абз. 3 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

-вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення

(тобто вчинення будь-якого із порушень передбачених в таблиці у рядку №1 повторно)

у тридцятикратному розмірі мінЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

180 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

195 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

3. (абз. 4 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

-порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,

- виплата їх не в повному обсязі

у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

18 000 грн.

19 500 грн.

4. (абз. 5 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

-недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці -

у двократному розмірі мінЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

12 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

13 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

5. (абз. 6 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

-недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

- у чотирикратному розмірі мінЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення,

24 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

26 000 грн.

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

а до ЮО та ФОП, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження.

6. (абз. 7 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю,

- створення перешкод у її проведенні

у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення,

18 000 грн.

19 500 грн.

7. (абз. 8 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

- вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини,

(тобто вчинення будь-якого із порушень щодо недопущення до перевірки, створення перешкод (рядок №6), якщо перевірка спрямована на виявлення неоформлених працівників, прийняття працівника на неповний роб.часу при фактичному повному, чи несплати ЄСВ/податків (в рядку №1)

у шістнадцятикратному розмірі мінЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення;

96 000 грн.

104 000 грн.

8. (абз. 9 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

- порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених вище,

- у розмірі мінЗП за кожне таке порушення;

6000 грн.

за кожне таке порушення

6500 грн.

за кожне таке порушення

9. (абз. 10 частини 2 ст.265 КЗППУкраїни)

- вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення

(тобто повторне протягом року з дня виявлення порушення, вчинення порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених вище)

- у двократному розмірі мінЗП за кожне таке порушення.

12 000 грн.

за кожне таке порушення

13 000 грн.

за кожне таке порушення

*Зверніть увагу! Ця довідка і таблиця складена станом на 1 лютого 2021 року, тому не виключено, що розмір мінЗП може змінюватись, шляхом внесення змін до закону про державний бюджет. Рекомендовано завжди перевіряти актуальний розмір мінЗП на момент виявлення правопорушення.

Користуйтеся консультацією: Працівник відсутній на роботі: як діяти роботодавцю

Куди враховуються штрафи

штраф за неоформленого працівникаВідповідно до Листа Міністерства фінансів України від 03.09.2018 р. № 35140-05-8/23140, надано роз'яснення про те що зарахування до бюджету коштів від сплати фінансових санкцій за порушення законодавств про працю та зайнятість населення, накладених уповноваженими особами органів місцевого самоврядування та/або виконавчими органами місцевих рад слід перераховувати до місцевого бюджету на код класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції».

Як змінилися штрафи, новели за 2020 рік

У 2020 році, стаття 265 КЗППУкраїни зазнала ряд змін. Після набрання чинності Закону України “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України” № 378 від 12.12.2019 р.:

 • Були знижені розміри деяких санкцій. Так санкція абз.2 ч.2 ст.265 КЗППУкраїни (неоформлення працівника, встановлення неповного робочого часу при фактичному повному, несплата ЄСВ чи податків) тепер передбачає фінсанкціюу 10-кратному розмірі, замість 30-кратного. Санкція щодо недодержання мінімальних держгарантій з оплати праці – до 2-кратного розміру, з 10-кратного; за порушення гарантій/пільг щодо працівників залучених до військової служби – до 4-кратного з 10-кратного. Також, що не менш важливо – скоротили фінсанкціюза недопущення до проведення перевірки чи створення перешкод (якщо перевірка стосується неоформлених працівників, чи прийнятих на неповних робочий час за фактичним повним, при несплаті ЄСВ чи податків) зі 100-кратного розміру до 16-кратного.
 • Встановлені попередження замість штрафів для платників єдиного податку 1-3 груп. Так, за санкцією абз.2 ч.2 ст.265 КЗППУкраїни (де неоформлення працівника, неповний робочий час замість повного та несплата ЄСВ і податків), а також по абз.6 ч.2 ст.265 КЗППУкраїни (недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до військової служби) - тепер до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження.
 • Додано окрему відповідальність за деякі правопорушення вчинені повторно. Так, за порушення передбачене абз.2 ч.2 ст.265 КЗППУкраїни вчинене повторно протягом 2-х років встановлено фінсанкціюу 30-кратному розмірі, а за повторне, протягом року, порушення трудового законодавства, що належить до категорії “інші”, тобто не передбачене статтею 265 - 2-кратний розмір.
 • Додано можливість зменшити розмір штрафу при швидкій оплаті: у разі сплати 50 відсотків його розміру протягом 10 банківських днів постанова про фінсанкціювважається виконаною.
 • Внесені у КЗППУкраїни правила, за яким ЮО або ФОП звільняється від застосування заходів притягнення до відповідальності - у разі виконання припису уповноваженої особи та усунення виявлених порушень, у визначені приписом строки. Зверніть увагу – стосується не всіх правопорушень (детальніше було зазначено вище).

Наразі це найбільш актуальні зміни до статті 265 КЗППУкраїни.

Як уникнути штрафу за неоформленого працівника?

Отже, постає питання - який штраф за неоформленого працівника та як не піддавати себе ризику. Наразі, штраф за неоформленого працівника складає 60000 гривень та основною рекомендацією, звичайно ж буде дотримання правил прийняття працівників.

При цьому, зважайте – серед останніх змін, що стосуються прийняття працівників – внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», за яким при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу тепер обов'язково укладати трудовий договір у письмовій формі.

До того ж 12.02.2020 року до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» були внесені зміни, якими виключено необхідність подавати повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації.

Штраф ФОП за неоформленого працівника, якщо ФОП є платником єдиного податку першої-третьої групи, застосовуватиметься, якщо особа вже піддавалася відповідальності за вчинення такого ж правопорушення, передбаченого абз.2 ч.2 ст.265 КЗППУкраїни протягом двох років і отримала попередження. Однак, такий «повторний» штраф за неоформленого працівника вже складатиме не 10-кратний, а 30-кратний розмір.

За отриманням додаткових консультацій, щодо санкцій за законодавством про працю, можна скористатись послугою "Тендер на юридичну допомогу" .

Автор консультації: Адвокат Трофіменко Ірина

Джерело: юридичний ресурс Протокол

 • 20546

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 20546

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст